Державний класифікатор продукції та послуг ДК 016-2010

Будьте уважні!

Цей сайт не являється офіційним документом! Всі знайдені коди бажано перевіряти в офіційному паперовому ДКПП.

21.10 - Продукція фармацевтична основна:

КодНазваКод УКТЗЕД
21.10.1Кислота саліцилова, о-ацетилсаліцилова кислота, їхні солі та естери
21.10.2Лізин, глутамінова кислота та їхні солі; солі та гідроксиди амонію четвертинні; фосфоаміноліліди; аміди та їхні похідні й солі з цих речовин
21.10.3Лактони, н. в. і. у., гетероциклічні сполуки лише з гетеро-атомом(-ами) азоту, що мають у структурі неконденсоване піразинове кільце, піримідинове кільце, піперазольне кільце чи фенотіазинову кільцеву систему без подальшої конденсації; гідантоїн та його похідні; сульфонаміди
21.10.4Цукри хімічно чисті, н. в. і. у.; ефіри та естери цукрів і їхні солі, н. в. і. у.
21.10.5Провітаміни, вітаміни й гормони; глікозиди та алкалоїди рослинного походження та їхні похідні; антибіотики
21.10.6Залози та інші органи, екстракти цих речовин та інші речовини людського чи тваринного походження, н. в. і. у.
21.10.9Роботи субпідрядні як частина виробництва основної фармацевтичної продукції