Державний класифікатор продукції та послуг ДК 016-2010

Новини

05.01.2017 На численні прохання створено автоматизований ДК 021:2015.

03.03.2015 Оновлено дизайн сайту. Додана підтримка портативних пристроїв.

01.01.2013 Класифікатор оновлений до ДК 016-2010. Старий класифікатор переміщено до підкаталогу 97

Будьте уважні!

Даний сайт призначений для спрощення користування Державним класифікатором продукції та послуг ДК 016-2010 та являє собою його автоматизовану копію.

Цей сайт не являється офіційним документом! Всі знайдені коди бажано перевіряти в офіційному паперовому ДКПП.

Дерево коду 71

КодНазваКод УКТЗЕД
71Послуги архітектурні та інженерні; послуги щодо технічного випробовування та аналізування
71.1Послуги архітектурні та інженерні, пов'язані з ними послуги щодо технічного консультування
71.11Послуги архітектурні
71.11.1Плани та кресленики архітектурні
71.11.10Плани та кресленики архітектурні
71.11.10-00.00Плани та кресленики архітектурні4906 00 00
71.11.2Послуги архітектурні щодо будівель
71.11.21Послуги архітектурні щодо проектів житлових будівель
71.11.21-00.00Послуги архітектурні щодо проектів житлових будівель
71.11.22Послуги архітектурні щодо проектів нежитлових будівель
71.11.22-00.00Послуги архітектурні щодо проектів нежитлових будівель
71.11.23Послуги архітектурні щодо реставрування історичних будівель
71.11.23-00.00Послуги архітектурні щодо реставрування історичних будівель
71.11.24Послуги архітектурні консультаційні
71.11.24-00.00Послуги архітектурні консультаційні
71.11.3Послуги щодо планування міських і сільських поселень
71.11.31Послуги щодо планування міських поселень
71.11.31-00.00Послуги щодо планування міських поселень
71.11.32Послуги щодо планування сільських поселень
71.11.32-00.00Послуги щодо планування сільських поселень
71.11.33Послуги щодо розробляння генеральних планів забудов
71.11.33-00.00Послуги щодо розробляння генеральних планів забудов
71.11.4Послуги щодо ландшафтної архітектури та консультаційні послуги у сфері ландшафтної архітектури
71.11.41Послуги щодо ландшафтної архітектури
71.11.41-00.00Послуги щодо ландшафтної архітектури
71.11.42Послуги консультаційні у сфері ландшафтної архітектури
71.11.42-00.00Послуги консультаційні у сфері ландшафтної архітектури
71.12Послуги інженерні та пов'язані з ними послуги щодо технічного консультування
71.12.1Послуги інженерні
71.12.11Послуги інженерні консультаційні
71.12.11-00.00Послуги інженерні консультаційні
71.12.12Послуги інженерні щодо проектів будівель
71.12.12-00.00Послуги інженерні щодо проектів будівель
71.12.13Послуги інженерні щодо енергетичних об'єктів
71.12.13-00.00Послуги інженерні щодо енергетичних об'єктів
71.12.14Послуги інженерні щодо об'єктів транспортної інфраструктури
71.12.14-00.00Послуги інженерні щодо об'єктів транспортної інфраструктури
71.12.15Послуги інженерні у сфері поводження з відходами
71.12.15-00.00Послуги інженерні у сфері поводження з відходами
71.12.16Послуги інженерні щодо проектів водопостачання, каналізації та дренування
71.12.16-00.00Послуги інженерні щодо проектів водопостачання, каналізації та дренування
71.12.17Послуги інженерні щодо проектів у виробничих і переробчих галузях промисловості
71.12.17-00.00Послуги інженерні щодо проектів у виробничих і переробчих галузях промисловості
71.12.18Послуги інженерні у сфері телекомунікацій і телерадіомовлення
71.12.18-00.00Послуги інженерні у сфері телекомунікацій і телерадіомовлення
71.12.19Послуги інженерні щодо інших проектів
71.12.19-00.00Послуги інженерні щодо інших проектів
71.12.2Послуги щодо керування будівельними проектами
71.12.20Послуги щодо керування будівельними проектами
71.12.20-00.00Послуги щодо керування будівельними проектами
71.12.3Послуги геологічні, геофізичні та пов'язані з ними вишукувальні та консультаційні послуги
71.12.31Послуги консультаційні геологічні та геофізичні
71.12.31-00.00Послуги консультаційні геологічні та геофізичні
71.12.32Послуги геофізичні
71.12.32-00.00Послуги геофізичні
71.12.33Послуги щодо пошуку та оцінювання родовищ корисних копалин
71.12.33-00.00Послуги щодо пошуку та оцінювання родовищ корисних копалин
71.12.34Послуги щодо досліджування земної поверхні
71.12.34-00.00Послуги щодо досліджування земної поверхні
71.12.35Послуги картографічні
71.12.35-00.00Послуги картографічні
71.2Послуги щодо технічного випробовування й аналізування
71.20Послуги щодо технічного випробовування й аналізування
71.20.1Послуги щодо технічного випробовування й аналізування
71.20.11Послуги щодо випробовування й аналізування складу та чистоти
71.20.11-00.00Послуги щодо випробовування й аналізування складу та чистоти
71.20.12Послуги щодо випробовування й аналізування фізичних властивостей
71.20.12-00.00Послуги щодо випробовування й аналізування фізичних властивостей
71.20.13Послуги щодо випробовування й аналізування зінтегрованих механічних і електричних систем
71.20.13-00.00Послуги щодо випробовування й аналізування зінтегрованих механічних і електричних систем
71.20.14Послуги щодо технічного інспектування дорожньо-транспортних засобів
71.20.14-00.00Послуги щодо технічного інспектування дорожньо-транспортних засобів
71.20.19Послуги щодо технічного випробовування й аналізування, інші
71.20.19-01Послуги щодо калібрування засобів вимірювання
71.20.19-01.01Послуги щодо калібрування засобів вимірювання геометричних величин
71.20.19-01.02Послуги щодо калібрування засобів вимірювання маси
71.20.19-01.03Послуги щодо калібрування засобів вимірювання сили та твердості
71.20.19-01.04Послуги щодо калібрування засобів вимірювання тиску
71.20.19-01.05Послуги щодо калібрування засобів вимірювання вакууму
71.20.19-01.06Послуги щодо калібрування засобів вимірювання параметрів руху
71.20.19-01.07Послуги щодо калібрування засобів вимірювання витрат і кількості рідин газів
71.20.19-01.08Послуги щодо калібрування засобів вимірювання густини та в'язкості
71.20.19-01.09Послуги щодо калібрування засобів вимірювання фізико-хімічних величин
71.20.19-01.10Послуги щодо калібрування засобів вимірювання температурних теплофізичних величин
71.20.19-01.11Послуги щодо калібрування засобів вимірювання оптичних та оптико-фізичних величин
71.20.19-01.12Послуги щодо калібрування засобів вимірювання акустичних величин
71.20.19-01.13Послуги щодо калібрування засобів вимірювання електричних величин
71.20.19-01.14Послуги щодо калібрування засобів вимірювання магнітних величин
71.20.19-01.15Послуги щодо калібрування засобів вимірювання часу та частоти
71.20.19-01.16Послуги щодо калібрування засобів вимірювання радіотехнічних величин
71.20.19-01.17Послуги щодо калібрування засобів вимірювання іонізівного випромінювання
71.20.19-02.00Послуги щодо сертифікації продукції
71.20.19-99.00Послуги щодо технічного випробування й аналізування, інші, н. в. і. у.