Державний класифікатор продукції та послуг ДК 016-2010

Новини

05.01.2017 На численні прохання створено автоматизований ДК 021:2015.

03.03.2015 Оновлено дизайн сайту. Додана підтримка портативних пристроїв.

01.01.2013 Класифікатор оновлений до ДК 016-2010. Старий класифікатор переміщено до підкаталогу 97

Будьте уважні!

Даний сайт призначений для спрощення користування Державним класифікатором продукції та послуг ДК 016-2010 та являє собою його автоматизовану копію.

Цей сайт не являється офіційним документом! Всі знайдені коди бажано перевіряти в офіційному паперовому ДКПП.

Дерево коду 58

КодНазваКод УКТЗЕД
58Послуги видавничі
58.1Послуги щодо видавання книжок, періодичних видань та інші видавничі послуги
58.11Послуги щодо видавання книжок
58.11.1Книжки друковані
58.11.11Підручники друковані
58.11.11-00.00Підручники друковані
58.11.12Книжки професійні та науково-технічні друковані
58.11.12-00.00Книжки професійні та науково-технічні друковані
58.11.13Книжки для дітей друковані
58.11.13-00.00Книжки для дітей друковані4903 00 00
58.11.14Словники та енциклопедії друковані
58.11.14-00.00Словники та енциклопедії друковані4901 91 00
58.11.15Атласи та інші книжки з картами друковані
58.11.15-00.00Атласи та інші книжки з картами друковані4905 91 00
58.11.16Карти географічні, гідрографічні чи подібні, друковані не у формі книжок
58.11.16-00.00Карти географічні, гідрографічні чи подібні, друковані не у формі книжок4905 99 00
58.11.19Книжки, брошури, рекламні проспекти та подібні матеріали, друковані, інші
58.11.19-00.00Книжки, брошури, рекламні проспекти та подібні матеріали, друковані, інші4901 10 004901 99 00
58.11.2Книжки на диску, магнітній стрічці чи на інших фізичних носіях
58.11.20Книжки на диску, магнітній стрічці чи на інших фізичних носіях
58.11.20-00.00Книжки на диску, магнітній стрічці чи на інших фізичних носіях
58.11.3Інтернет-книжки
58.11.30Інтернет-книжки
58.11.30-00.00Інтернет-книжки
58.11.4Продаж рекламного місця у книжках
58.11.41Продаж рекламного місця у книжках
58.11.41-00.00Продаж рекламного місця у книжках
58.11.42Продаж рекламного місця у книжках в електронному вигляді
58.11.42-00.00Продаж рекламного місця у книжках в електронному вигляді
58.11.5Видавання книжок за оплату чи на договірних засадах
58.11.50Видавання книжок за оплату чи на договірних засадах
58.11.50-00.00Видавання книжок за оплату чи на договірних засадах
58.11.6Послуги щодо видання ліцензії, пов'язаної з книжками
58.11.60Послуги щодо видання ліцензії, пов'язаної з книжками
58.11.60-00.00Послуги щодо видання ліцензії, пов'язаної з книжками
58.12Видавання довідників і списків адресатів
58.12.1Довідники та списки адресатів, друковані чи на фізичних носіях
58.12.10Довідники та списки адресатів, друковані чи на фізичних носіях
58.12.10-00.00Довідники та списки адресатів, друковані чи на фізичних носіях
58.12.2Інтернет-довідники та інтернет-списки адресатів
58.12.20Інтернет-довідники та інтернет-списки адресатів
58.12.20-00.00Інтернет-довідники та інтернет-списки адресатів
58.12.3Послуги щодо видання ліцензії на право користування довідниками та списками адресатів
58.12.30Послуги щодо видання ліцензії на право користування довідниками та списками адресатів
58.12.30-00.00Послуги щодо видання ліцензії на право користування довідниками та списками адресатів
58.13Послуги щодо видавання газет
58.13.1Газети друковані
58.13.10Газети друковані
58.13.10-00.00Газети друковані4902 10 00
58.13.2Інтернет-газети
58.13.20Інтернет-газети
58.13.20-00.00Інтернет-газети
58.13.3Продаж рекламного місця в газетах
58.13.31Продаж рекламного місця в друкованих газетах
58.13.32Продаж рекламного місця в газетах в електронному вигляді
58.13.32-00.00Місця рекламні в газетах в електронному вигляді
58.14Послуги щодо видавання журналів і періодичних матеріалів
58.14.1Журнали та періодичні видання друковані
58.14.11Журнали та періодичні видання неспеціалізовані, друковані
58.14.11-00.00Журнали та періодичні видання неспеціалізовані, друковані4902 90 104902 90 304902
90 90
58.14.12Журнали та періодичні видання загальнокомерційні, професійні й академічні, друковані
58.14.12-00.00Журнали та періодичні видання загальнокомерційні, професійні й академічні, друковані
58.14.19Журнали та періодичні видання, друковані, інші
58.14.19-0.00Журнали та періодичні видання, друковані, інші
58.14.2Інтернет-журнали та періодичні інтернет-видання
58.14.20Інтернет-журнали та періодичні інтернет-видання
58.14.20-00.00Інтернет-журнали та періодичні інтернет-видання
58.14.3Продаж рекламного місця в журналах і періодичних виданнях
58.14.31Продаж рекламного місця в друкованих журналах і періодичних виданнях
58.14.31-00.00Продаж рекламного місця в друкованих журналах і періодичних виданнях
58.14.32Продаж рекламного місця в журналах і періодичних виданнях в електронному вигляді
58.14.32-00.00Продаж рекламного місця в журналах і періодичних виданнях в електронному вигляді
58.14.4Послуги щодо видання ліцензії, пов'язаної з журналами та періодичними виданнями
58.14.40Послуги щодо видання ліцензії, пов'язаної з журналами та періодичними виданнями
58.14.40-00.00Послуги щодо видання ліцензії, пов'язаної з журналами та періодичними виданнями
58.19Послуги видавничі, інші
58.19.1Послуги щодо видавання друкованої продукції, інші
58.19.11Картки поштові, вітальні листівки та подібні вироби, друковані
58.19.11-00.00Картки поштові, вітальні листівки та подібні вироби, друковані4909 00 104909 00 90
58.19.12Репродукції, кресленики та фотографії, друковані
58.19.12-00.00Репродукції, кресленики та фотографії, друковані4911 91 00
58.19.13Картинки перебивні (декалькоманія), календарі, друковані
58.19.13-00.00Картинки перебивні (декалькоманія), календарі, друковані4908 10 004908 90 004910
00 00
58.19.14Марки поштові, гербові чи подібні нові; гербовий папір; чекові книжки; банкноти, акції, облігації та подібні цінні папери, друковані
58.19.14-00.00Марки поштові, гербові чи подібні нові; гербовий папір; чекові книжки; банкноти, акції, облігації та подібні цінні папери, друковані4907 00 104907 00 304907
00 90
58.19.15Матеріали рекламні комерційні, торгові каталоги та подібні вироби, друковані
58.19.15-00.00Матеріали рекламні комерційні, торгові каталоги та подібні вироби, друковані4911 10 104911 10 90
58.19.19Продукція друкована, інша
58.19.19-00.00Продукція друкована, інша4911 99 00
58.19.2Інтернет-видання, інші
58.19.21Інтернет-видання для дорослих
58.18.21-00.00Інтернет-видання для дорослих
58.19.29Інтернет-видання, інші, н. в. і. у.
58.19.29-00.00Інтернет-видання, інші, н. в. і. у.
58.19.3Послуги щодо видання ліцензії, пов'язаної з іншою друкованою продукцією
58.19.30Послуги щодо видання ліцензії, пов'язаної з іншою друкованою продукцією
58.19.30-00.00Послуги щодо видання ліцензії, пов'язаної з іншою друкованою продукцією
58.2Послуги щодо видавання програмних засобів
58.21Послуги щодо видавання комп'ютерних ігор
58.21.1Ігри комп'ютерні на фізичних носіях
58.21.10Ігри комп'ютерні на фізичних носіях
58.21.10-00.00Ігри комп'ютерні на фізичних носіях
58.21.2Ігри комп'ютерні як завантажні файли
58.21.20Ігри комп'ютерні як завантажні файли
58.21.20-00.00Ігри комп'ютерні як завантажні файли
58.21.3Інтернет-ігри
58.21.30Інтернет-ігри
58.21.30-00.00Інтернет-ігри
58.21.4Послуги щодо видання ліцензії на право користування комп'ютерними іграми
58.21.40Послуги щодо видання ліцензії на право користування комп'ютерними іграми
58.21.40-00.00Послуги щодо видання ліцензії на право користування комп'ютерними іграми
58.29Послуги щодо видавання інших програмних засобів
58.29.1Програмне забезпечення системне на фізичних носіях
58.29.11Системи операційні на фізичних носіях
58.29.11-00.00Системи операційні на фізичних носіях8523 29 318523 40 258523
40 918523 51 918523 59 918523 80 91
58.29.12Програмне забезпечення мережеве, на фізичних носіях
58.29.12-00.00Програмне забезпечення мережеве, на фізичних носіях
58.29.13Програмне забезпечення керування базами даних, на фізичних носіях
58.29.13-00.00Програмне забезпечення керування базами даних, на фізичних носіях
58.29.14Програмне забезпечення засобів розробляння та мов програмування на фізичних носіях
58.29.14-00.00Програмне забезпечення засобів розробляння та мов програмування на фізичних носіях
58.29.2Програмне забезпечення прикладне на фізичних носіях
58.29.21Програми прикладні загальної призначеності, комерційні, та для домашнього використання, на фізичних носіях
58.29.21-00.00Програми прикладні загальної призначеності, комерційні, та для домашнього використання, на фізичних носіях
58.29.29Програмне забезпечення прикладне на фізичних носіях, інше
58.29.29-00.00Програмне забезпечення прикладне на фізичних носіях, інше8523 29 338523 40 458523
40 938523 51 938523 59 938523 80 93
58.29.3Програмне забезпечення як завантажні файли
58.29.31Програмне забезпечення системне як завантажні файли
58.29.31-00.00Програмне забезпечення системне як завантажні файли
58.29.32Програмне забезпечення прикладне як завантажні файли
58.29.32-00.00Програмне забезпечення прикладне як завантажні файли
58.29.4Програмне забезпечення оперативнодоступне (у режимі on-line)
58.29.40Програмне забезпечення оперативнодоступне (у режимі on-line)
58.29.40-00.00Програмне забезпечення оперативнодоступне (у режимі on-line)
58.29.5Послуги щодо видання ліцензії на право користування програмним забезпеченням
58.29.50Послуги щодо видання ліцензії на право користування програмним забезпеченням
58.29.50-00.00Послуги щодо видання ліцензії на право користування програмним забезпеченням