Державний класифікатор продукції та послуг ДК 016-2010

Новини

05.01.2017 На численні прохання створено автоматизований ДК 021:2015.

03.03.2015 Оновлено дизайн сайту. Додана підтримка портативних пристроїв.

01.01.2013 Класифікатор оновлений до ДК 016-2010. Старий класифікатор переміщено до підкаталогу 97

Будьте уважні!

Даний сайт призначений для спрощення користування Державним класифікатором продукції та послуг ДК 016-2010 та являє собою його автоматизовану копію.

Цей сайт не являється офіційним документом! Всі знайдені коди бажано перевіряти в офіційному паперовому ДКПП.

Дерево коду 49

КодНазваКод УКТЗЕД
49Послуги наземного транспорту та послуги щодо транспортування трубопроводами
49.1Послуги міжміського пасажирського залізничного транспорту
49.10Послуги міжміського пасажирського залізничного транспорту
49.10.1Послуги міжміського пасажирського залізничного транспорту
49.10.11Послуги пасажирського залізничного транспорту, екскурсійної призначеності
49.10.11-00.00Послуги пасажирського залізничного транспорту, екскурсійної призначеності
49.10.19Послуги міжміського пасажирського залізничного транспорту, інші
49.10.19-00.00Послуги міжміського пасажирського залізничного транспорту, інші
49.2Перевезення вантажів залізничним транспортом
49.20Перевезення вантажів залізничним транспортом
49.20.1Перевезення вантажів залізничним транспортом
49.20.11Перевезення вантажів у вагонах-рефрижераторах залізницею
49.20.11-00.00Перевезення вантажів у вагонах-рефрижераторах залізницею
49.20.12Перевезення нафтопродуктів у вагонах-цистернах залізницею
49.20.12-00.00Перевезення нафтопродуктів у вагонах-цистернах залізницею
49.20.13Перевезення безтарних рідин і газів у вагонах-цистернах залізницею
49.20.13-00.00Перевезення безтарних рідин і газів у вагонах-цистернах залізницею
49.20.14Перевезення інтермодальних контейнерів залізницею
49.20.14-00.00Перевезення інтермодальних контейнерів залізницею
49.20.15Перевезення листів і посилок залізницею
49.20.15-00.00Перевезення листів і посилок залізницею
49.20.16Перевезення сухих вантажів насипом залізницею
49.20.16-00.00Перевезення сухих вантажів насипом залізницею
49.20.19Послуги щодо перевезення вантажів, інші
49.20.19-00.00Послуги щодо перевезення вантажів, інші
49.3Послуги пасажирського наземного транспорту, інші
49.31Послуги міського та приміського пасажирського наземного транспорту
49.31.1Послуги щодо міського та приміського перевезення пасажирів залізницею
49.31.10Послуги щодо міського та приміського перевезення пасажирів залізницею
49.31.10-00.00Послуги щодо міського та приміського перевезення пасажирів залізницею
49.31.2Послуги міського та приміського пасажирського наземного транспорту, інші
49.31.21Послуги щодо міського та приміського перевезення пасажирів дорожнім транспортом за розкладом
49.31.21-00.00Послуги щодо міського та приміського перевезення пасажирів дорожнім транспортом за розкладом
49.31.22Послуги щодо міського та приміського перевезення пасажирів різними видами транспорту за розкладом
49.31.22-00.00Послуги щодо міського та приміського перевезення пасажирів різними видами транспорту за розкладом
49.32Послуги щодо експлуатування таксі
49.32.1Послуги щодо експлуатування таксі
49.32.11Послуги таксі
49.32.11-00.00Послуги таксі
49.32.12Послуги щодо оренди легкових автомобілів з водієм
49.32.12-00.00Послуги щодо оренди легкових автомобілів з водієм
49.39Послуги пасажирського наземного транспорту, інші, н. в. і. у.
49.39.1Послуги міжміського та спеціального пасажирського наземного транспорту за розкладом
49.39.11Послуги щодо міжміського перевезення пасажирів дорожнім транспортом за розкладом
49.39.11-00.00Послуги щодо міжміського перевезення пасажирів дорожнім транспортом за розкладом
49.39.12Послуги щодо міжміського перевезення пасажирів спеціальним дорожнім транспортом за розкладом
49.39.12-00.00Послуги щодо міжміського перевезення пасажирів спеціальним дорожнім транспортом за розкладом
49.39.13Послуги щодо перевезення пасажирів спеціальним дорожнім транспортом за розкладом, інші
49.39.13-00.00Послуги щодо перевезення пасажирів спеціальним дорожнім транспортом за розкладом, інші
49.39.2Перевезення пасажирів фунікулерами, канатними дорогами та підйомниками для лижників
49.39.20Перевезення пасажирів фунікулерами, канатними дорогами та підйомниками для лижників
49.39.20-00.00Перевезення пасажирів фунікулерами, канатними дорогами та підйомниками для лижників
49.39.3Перевезення пасажирів наземним транспортом поза розкладом
49.39.31Послуги щодо оренди автобусів і туристичних автобусів з водієм
49.39.31-00.00Послуги щодо оренди автобусів і туристичних автобусів з водієм
49.39.32Перевезення пасажирів дорожніми транспортними засобами екскурсійної призначеності
49.39.32-00.00Перевезення пасажирів дорожніми транспортними засобами екскурсійної призначеності
49.39.33Послуги щодо місцевих чартерних перевезень автобусами поза розкладом
49.39.33-00.00Послуги щодо місцевих чартерних перевезень автобусами поза розкладом
49.39.34Послуги щодо міжміських чартерних перевезень автобусами поза розкладом
49.39.34-00.00Послуги щодо міжміських чартерних перевезень автобусами поза розкладом
49.39.35Перевезення пасажирів дорожніми транспортними засобами з людською чи тваринною тягловою силою
49.39.35-00.00Перевезення пасажирів дорожніми транспортними засобами з людською чи тваринною тягловою силою
49.39.39Послуги пасажирського наземного транспорту, н. в. і. у.
49.39.39-00.00Послуги пасажирського наземного транспорту, н. в. і. у.
49.4Перевезення вантажів дорожніми транспортними засобами і перевезення речей
49.41Перевезення вантажів дорожніми транспортними засобами
49.41.1Перевезення вантажів дорожніми транспортними засобами
49.41.11Перевезення вантажів рефрижераторними дорожніми транспортними засобами
49.41.11-00.00Перевезення вантажів рефрижераторними дорожніми транспортними засобами
49.41.12Перевезення нафтопродуктів автоцистернами чи напівпричепами
49.41.12-00.00Перевезення нафтопродуктів автоцистернами чи напівпричепами
49.41.13Перевезення інших безтарних рідин або газів автоцистернами чи напівпричепами
49.41.13-00.00Перевезення інших безтарних рідин або газів автоцистернами чи напівпричепами
49.41.14Перевезення інтермодальних контейнерів дорожніми транспортними засобами
49.41.14-00.00Перевезення інтермодальних контейнерів дорожніми транспортними засобами
49.41.15Перевезення сухих вантажів насипом дорожніми транспортними засобами
49.41.15-00.00Перевезення сухих вантажів насипом дорожніми транспортними засобами
49.41.16Перевезення живих тварин дорожніми транспортними засобами
49.41.16-00.00Перевезення живих тварин дорожніми транспортними засобами
49.41.17Перевезення вантажів дорожніми транспортними засобами з людською чи тваринною тягловою силою
49.41.17-00.00Перевезення вантажів дорожніми транспортними засобами з людською чи тваринною тягловою силою
49.41.18Перевезення листів і посилок дорожніми транспортними засобами
49.41.18-00.00Перевезення листів і посилок дорожніми транспортними засобами
49.41.19Послуги щодо перевезення вантажів дорожніми транспортними засобами, інші
49.41.19-00.00Послуги щодо перевезення вантажів дорожніми транспортними засобами, інші
49.41.2Послуги щодо оренди вантажних автомобілів з водієм
49.41.20Послуги щодо оренди вантажних автомобілів з водієм
49.41.20-00.00Послуги щодо оренди вантажних автомобілів з водієм
49.42Послуги щодо перевезення речей
49.42.1Послуги щодо перевезення речей
49.42.11Послуги щодо перевезення речей на потреби приватних господарств
49.42.11-00.00Послуги щодо перевезення речей на потреби приватних господарств
49.42.19Послуги щодо перевезення речей, інші
49.42.19-00.00Послуги щодо перевезення речей, інші
49.5Транспортування трубопроводами
49.50Транспортування трубопроводами
49.50.1Транспортування трубопроводами
49.50.11Транспортування трубопроводами сирої чи очищеної нафти та нафтопродуктів
49.50.11-00.00Транспортування трубопроводами сирої чи очищеної нафти та нафтопродуктів
49.50.12Транспортування трубопроводами природного газу
49.50.12-00.00Транспортування трубопроводами природного газу
49.50.19Транспортування трубопроводами інших продуктів
49.50.19-00.00Транспортування трубопроводами інших продуктів