Державний класифікатор продукції та послуг ДК 016-2010

Новини

05.01.2017 На численні прохання створено автоматизований ДК 021:2015.

03.03.2015 Оновлено дизайн сайту. Додана підтримка портативних пристроїв.

01.01.2013 Класифікатор оновлений до ДК 016-2010. Старий класифікатор переміщено до підкаталогу 97

Будьте уважні!

Даний сайт призначений для спрощення користування Державним класифікатором продукції та послуг ДК 016-2010 та являє собою його автоматизовану копію.

Цей сайт не являється офіційним документом! Всі знайдені коди бажано перевіряти в офіційному паперовому ДКПП.

Дерево коду 38

КодНазваКод УКТЗЕД
38Послуги щодо збирання, обробляння та розміщування відходів; послуги щодо утилізування матеріальних ресурсів
38.1Відходи; послуги щодо збирання відходів
38.11Відходи безпечні; послуги щодо збирання безпечних відходів
38.11.1Збирання безпечних відходів, придатних для вторинного використовування
38.11.11Збирання комунальних безпечних відходів, придатних для вторинного використовування
38.11.11-00.00Збирання комунальних безпечних відходів, придатних для вторинного використовування
38.11.19Збирання некомунальних безпечних відходів, придатних для вторинного використовування
38.11.19-00.00Збирання некомунальних безпечних відходів, придатних для вторинного використовування
38.11.2Збирання безпечних відходів, непридатних для вторинного використовування
38.11.21Збирання комунальних безпечних відходів, непридатних для вторинного використовування
38.11.21-00.00Збирання комунальних безпечних відходів, непридатних для вторинного використовування
38.11.29Збирання некомунальних безпечних відходів, непридатних для вторинного використовування
38.11.29-00.00Збирання некомунальних безпечних відходів, непридатних для вторинного використовування
38.11.3Відходи безпечні, непридатні для вторинного використовування, зібрані
38.11.31Відходи комунальні безпечні, непридатні для вторинного використовування
38.11.31-00.00Відходи комунальні безпечні, непридатні для вторинного використовування3825 10 00
38.11.39Відходи некомунальні безпечні, непридатні для вторинного використання
38.11.39-00.00Відходи некомунальні безпечні, непридатні для вторинного використання
38.11.4Уламки, призначені для демонтування
38.11.41Судна та інші плавучі споруди, призначені на злам
38.11.41-00.00Судна та інші плавучі споруди, призначені на злам8908 00 00
38.11.49Уламки, крім суден та інших плавучих споруд, призначені для демонтування
38.11.49-00.00Уламки, крім суден та інших плавучих споруд, призначені для демонтування
38.11.5Відходи безпечні, інші, придатні для вторинного використовування, зібрані
38.11.51Відходи скла
38.11.51-00.00Відходи скла7001 00 10
38.11.52Відходи паперу та картону
38.11.52-00.00Відходи паперу та картону4707
38.11.53Шини пневматичні ґумові, що були у використанні
38.11.53-00.00Шини пневматичні ґумові, що були у використанні4012 20 00
38.11.54Відходи ґуми, інші
38.11.54-00.00Відходи ґуми, інші4004 00 00
38.11.55Відходи пластмаси
38.11.55-00.00Відходи пластмаси3915
38.11.56Відходи текстилю
38.11.56-00.00Відходи текстилю5003 00 005103 20 105103
20 915103 20 995103 30 005202 10 005505 10
105505 10 305505 10 505505 10 705505 10 905505
20 00
38.11.57Відходи шкіри
38.11.57-00.00Відходи шкіри4115 20 00
38.11.58Відходи металів безпечні
38.11.58-00.00Відходи металів безпечні2618 00 002619 00 202619
00 402619 00 802620 11 002620 19 002620 21
002620 29 002620 30 002620 40 002620 60 002620
91 002620 99 102620 99 202620 99 402620 99
602620 99 957112 30 007112 91 007112 91 007112
99 007204 10 007204 21 907204 29 007204 30
007204 41 107204 41 917204 41 997204 49 107204
49 307204 49 907404750376027802 00 007902
00 008002 00 008101 97 008102 97 008103 30
008104 20 008105 30 008107 30 008108 30 008109
30 008112 13 008112 52 00
38.11.59Відходи безпечні, інші, придатні для вторинного використовування, н. в. і. у.
38.11.59-00.00Відходи безпечні, інші, придатні для вторинного використовування, н. в. і. у.4401 30 104401 30 90
38.11.6Послуги підприємств щодо перевезення безпечних відходів
38.11.61Послуги підприємств щодо перевезення безпечних відходів, придатних для вторинного використовування
38.11.61-00.00Послуги підприємств щодо перевезення безпечних відходів, придатних для вторинного використовування
38.11.69Послуги підприємств щодо перевезення інших безпечних відходів
38.11.69-00.00Послуги підприємств щодо перевезення інших безпечних відходів
38.12Відходи небезпечні; збирання небезпечних відходів
38.12.1Збирання небезпечних відходів
38.12.11Збирання небезпечних медичних та інших біологічно небезпечних відходів
38.12.11-00.00Збирання небезпечних медичних та інших біологічно небезпечних відходів
38.12.12Збирання інших небезпечних промислових відходів
38.12.12-00.00Збирання інших небезпечних промислових відходів
38.12.13Збирання небезпечних комунальних відходів
38.12.13-00.00Збирання небезпечних комунальних відходів
38.12.2Відходи небезпечні, зібрані
38.12.21Елементи паливні (твели) ядерних реакторів, відпрацьовані (опромінені)
38.12.21-00.00Елементи паливні (твели) ядерних реакторів, відпрацьовані (опромінені)2844 50 00
38.12.22Відходи фармацевтичні
38.12.22-00.00Відходи фармацевтичні3006 92 00
38.12.23Відходи медичні небезпечні, інші
38.12.23-00.00Відходи медичні небезпечні, інші3825 30 00
38.12.24Відходи хімічні небезпечні
38.12.24-00.00Відходи хімічні небезпечні3825 50 003825 61 003825
69 00
38.12.25Оливи відпрацьовані
38.12.25-00.00Оливи відпрацьовані2710 91 002710 99 00
38.12.26Відходи металів небезпечні
38.12.26-00.00Відходи металів небезпечні
38.12.27Залишки та брухт первинних елементів, первинних батарей і електричних акумуляторів
38.12.27-00.00Залишки та брухт первинних елементів, первинних батарей і електричних акумуляторів8548 10 108548 10 218548
10 298548 10 918548 10 99
38.12.29Відходи небезпечні, інші
38.12.29-00.00Відходи небезпечні, інші3825 90 103825 90 90
38.12.3Послуги підприємств щодо перевезення небезпечних відходів
38.12.30Послуги підприємств щодо перевезення небезпечних відходів
38.12.30-00.00Послуги підприємств щодо перевезення небезпечних відходів
38.2Послуги щодо обробляння та розміщування відходів
38.21Обробляння та розміщування безпечних відходів
38.21.1Обробляння безпечних відходів для остаточного розміщування
38.21.10Обробляння безпечних відходів для остаточного розміщування
38.21.10-00.00Обробляння безпечних відходів для остаточного розміщування
38.21.2Розміщування безпечних відходів
38.21.21Послуги санітарних звалищ
38.21.21-00.00Послуги санітарних звалищ
38.21.22Послуги інших звалищ
38.21.22-00.00Послуги інших звалищ
38.21.23Спалювання безпечних відходів
38.21.23-00.00Спалювання безпечних відходів
38.21.29Послуги щодо розміщування безпечних відходів, інші
38.21.29-00.00Послуги щодо розміщування безпечних відходів, інші
38.21.3Розчинники органічні відпрацьовані
38.21.30Розчинники органічні відпрацьовані
38.21.30-00.00Розчинники органічні відпрацьовані3825 41 003825 49 00
38.21.4Зола та залишки від спалювання відходів
38.21.40Зола та залишки від спалювання відходів
38.21.40-00.00Зола та залишки від спалювання відходів2621 10 00
38.22Обробляння та розміщування небезпечних відходів
38.22.1Обробляння ядерних та інших небезпечних відходів
38.22.11Обробляння ядерних відходів
38.22.11-00.00Обробляння ядерних відходів
38.22.19Обробляння інших небезпечних відходів
38.22.19-00.00Обробляння інших небезпечних відходів
38.22.2Розміщування ядерних та інших небезпечних відходів
38.22.21Розміщування ядерних відходів
38.22.21-00.00Розміщування ядерних відходів
38.22.29Розміщування інших небезпечних відходів
38.22.29-00.00Розміщування інших небезпечних відходів
38.3Утилізування матеріальних ресурсів; вторинні сировинні матеріали
38.31Демонтування уламків
38.31.1Демонтування уламків
38.31.11Ламання старих суден
38.31.11-00.00Ламання старих суден
38.31.12Демонтування уламків, крім суден і плавучих споруд
38.31.12-00.00Демонтування уламків, крім суден і плавучих споруд
38.32Утилізування відсортованих матеріальних ресурсів; матеріали сировинні вторинні
38.32.1Утилізування відсортованих матеріальних ресурсів
38.32.11Утилізування відсортованих металевих матеріалів
38.32.11-00.00Утилізування відсортованих металевих матеріалів
38.32.12Утилізування відсортованих неметалевих матеріалів
38.32.12-00.00Утилізування відсортованих неметалевих матеріалів
38.32.2Сировина вторинна металева
38.32.21Сировина вторинна з дорогоцінних металів
38.32.21-00.00Сировина вторинна з дорогоцінних металів
38.32.22Сировина вторинна з чорних металів
38.32.22-00.00Сировина вторинна з чорних металів
38.32.23Сировина вторинна з міді
38.32.23-00.00Сировина вторинна з міді
38.32.24Сировина вторинна з нікелю
38.32.24-00.00Сировина вторинна з нікелю
38.32.25Сировина вторинна з алюмінію
38.32.25-00.00Сировина вторинна з алюмінію
38.32.29Сировина вторинна з інших металів
38.32.29-00.00Сировина вторинна з інших металів8110 20 008112 22 00
38.32.3Сировина вторинна неметалева
38.32.31Сировина вторинна зі скла
38.32.31-00.00Сировина вторинна зі скла
38.32.32Сировина вторинна з паперу та картону
38.32.32-00.00Сировина вторинна з паперу та картону
38.32.33Сировина вторинна з пластмаси
38.32.33-00.00Сировина вторинна з пластмаси
38.32.34Сировина вторинна з ґуми
38.32.34-00.00Сировина вторинна з ґуми
38.32.35Сировина вторинна з текстилю
38.32.35-00.00Сировина вторинна з текстилю
38.32.39Сировина вторинна неметалева, інша
38.32.39-00.00Сировина вторинна неметалева, інша