Державний класифікатор продукції та послуг ДК 016-2010

Новини

05.01.2017 На численні прохання створено автоматизований ДК 021:2015.

03.03.2015 Оновлено дизайн сайту. Додана підтримка портативних пристроїв.

01.01.2013 Класифікатор оновлений до ДК 016-2010. Старий класифікатор переміщено до підкаталогу 97

Будьте уважні!

Даний сайт призначений для спрощення користування Державним класифікатором продукції та послуг ДК 016-2010 та являє собою його автоматизовану копію.

Цей сайт не являється офіційним документом! Всі знайдені коди бажано перевіряти в офіційному паперовому ДКПП.

Дерево коду 27.90

КодНазваКод УКТЗЕД
27.90Устатковання електричне, інше
27.90.1Устатковання електричне, інше, та його частини
27.90.11Машини й апаратура електричні спеціалізовані
27.90.11-00.00Машини й апаратура електричні спеціалізовані8543 70 108543 70 308543
70 608543 70 90
27.90.12Ізолятори електричні; арматура ізолювальна для електричних машин або устатковання; трубки ізоляційні
27.90.12-30.00Ізолятори електричні (крім виготовлених зі скла чи кераміки)8546 90
27.90.12-80.00Арматура ізолювальна, для електричних машин або устатковання (крім виготовлених зі скла чи кераміки); трубки ізоляційні та з'єднувальні деталі з недорогоцінних металів, облицьовані ізоляційним матеріалом (крім виготовлених зі скла чи кераміки)8547 90 00 00
27.90.13Електроди вугільні та інші вироби з графіту чи інших видів вуглецю для використання в електротехніці
27.90.13-30.00Електроди вугільні для печей8545 11 00 00
27.90.13-50.00Електроди вугільні (крім для печей)8545 19
27.90.13-70.00Щітки вугільні8545 20 00
27.90.13-90.00Вироби з графіту чи інших видів вуглецю для використання в електротехніці (крім вугільних електродів і вугільних щіток)8545 90
27.90.2Панелі індикаторні з пристроями на рідинних кристалах або зі світлодіодами; апаратура електрична звукової чи візуальної сигналізації
27.90.20Панелі індикаторні з пристроями на рідинних кристалах або зі світлодіодами; апаратура електрична звукової чи візуальної сигналізації
27.90.20-20.00Панелі індикаторні з дисплеями на рідинних кристалах8531 20 408531 20 95
27.90.20-50.00Панелі індикаторні на світлодіодах8531 20 20
27.90.20-80.00Апаратура електрична для звукової чи візуальної сигналізації, н. в. і. у.8531 80 208531 80 20
27.90.3Устатковання для паяння м'якими та твердими припоями чи зварювання, машини й апарати для поверхневого термообробляння та гарячого напилення, електричні
27.90.31Машини й апарати для паяння м'якими та твердими припоями чи зварювання, електричні; машини й апарати для гарячого напилення металів або металокераміки, електричні
27.90.31-09.00Паяльники та паяльні пістолети електричні8515 11 00 00
27.90.31-18.00Машини й апарати електричні для зварювання чи паяння (крім паяльників і паяльних пістолетів)8515 19 00 00
27.90.31-45.00Машини й апарати електричні для зварювання металів опором8515 21 00 008515 29
27.90.31-54.00Машини електричні цілком або частково автоматичні для дугового зварювання металів (крім плазмодугового)8515 31 00 00
27.90.31-63.00Машини, інші, для дугового зварювання з покритими електродами8515 39 138515 39 18
27.90.31-72.00Машини, інші, для зварювання захищеною дугою8515 39 90
27.90.31-81.00Машини й апарати для зварювання чи розпилювання металу, н. в. і. у.8515 80 11 008515 80 19 00
27.90.31-90.00Машини й апарати для зварювання опором пластмас8515 80 91 00
27.90.31-99.00Машини й апарати для зварювання (крім машин і апаратів для зварювання опором пластмас, для дугового чи плазмодугового зварювання, для термообробляння металів)8515 80 99 00
27.90.32Частини електричних машин і апаратів для паяння м'якими та твердими припоями чи зварювання, електричних машин і апаратів для гарячого напилення металів або металокераміки
27.90.32-00.00Частини електричних машин і апаратів для паяння м'якими та твердими припоями чи зварювання, електричних машин і апаратів для гарячого напилення металів або металокераміки8515 90
27.90.33Частини іншого електричного устатковання, електричні частини машин і апаратів, н. в. і. у.
27.90.33-30.00Частини електричного сигналізаційного, убезпечувального устатковання для регулювання руху на залізницях і трамвайних коліях, автомобільних дорогах або внутрішніх водних шляхах, майданчиках для паркування, портових спорудах і летовищах8530 90 00
27.90.33-50.00Частини апаратури підкатегорії 27.90.208531 90 208531 90 85
27.90.33-70.00Частини спеціалізованих електричних машин і апаратури, н. в. і. у.8543 90 00
27.90.33-90.00Частини електричних машин чи апаратури, н. в. і. у.8548 90 208548 90 90
27.90.4Устатковання електричне, інше (зокрема електромагніти, електромагнітні зчеплення, муфти та гальма, електромагнітні підіймальні головки, пришвидшувачі заряджених частинок, генератори електричних сигналів), н. в. і. у.
27.90.40Устатковання електричне інше (зокрема електромагніти, електромагнітні зчеплення, муфти та гальма, електромагнітні підіймальні головки, пришвидшувачі заряджених частинок, генератори електричних сигналів), н. в. і. у.
27.90.40-10.00Пришвидшувачі частинок8543 10 00
27.90.40-30.00Генератори сигналів8543 20 00 00
27.90.40-50.00Зчеплення, муфти та гальма електромагнітні (крім гідравлічних або пневматичних механічних гальм, керованих електромагнітними приладами)8505 20 00 00
27.90.40-60.00Електромагніти та електромагнітні підіймальні головки й частини до них (крім магнітів медичного застосування); патрони, затискачі та подібні пристрої для фіксації електромагнітні чи з постійними магнітами та їхні частини, н. в. і. у.8505 90
27.90.5Конденсатори електричні
27.90.51Конденсатори постійної ємності для електричних мереж частотою 50/60 Гц, спроможні витримувати реактивну потужність не менше ніж 0,5 кВ·Ар
27.90.51-00.00Конденсатори постійної ємності для електричних мереж частотою 50/60 Гц, спроможні витримувати реактивну потужність не менше ніж 0,5 кВ·Ар8532 10 00 00
27.90.52Конденсатори постійної ємності, інші
27.90.52-20.00Конденсатори постійної ємності, танталові чи алюмінієві, електролітичні (крім силових конденсаторів)8532 21 00 008532 22 00 00
27.90.52-40.00Конденсатори постійної ємності, інші, н. в. і. у.8532 23 00 008532 24 00
008532 25 00 008532 29 00 00
27.90.53Конденсатори змінної ємності чи регулювальні (підстроювальні)
27.90.53-00.00Конденсатори змінної ємності чи регулювальні (підстроювальні)8532 30 00 00
27.90.6Резистори електричні, крім нагрівальних резисторів
27.90.60Резистори електричні, крім нагрівальних резисторів
27.90.60-35.00Резистори постійні, інші, потужністю не більше ніж 20 Вт (крім нагрівальних резисторів і фоторезисторів)8533 21 00 00
27.90.60-37.00Резистори постійні, інші, потужністю більше ніж 20 Вт (крім нагрівальних резисторів і фоторезисторів)8533 29 00 00
27.90.60-55.00Резистори змінні дротові, потужністю не більше ніж 20 Вт8533 31 00 00
27.90.60-57.00Резистори змінні дротові, потужністю більше ніж 20 Вт8533 39 00 00
27.90.60-80.00Резистори постійні вуглецеві, композиційні чи плівкові (крім нагрівальних резисторів і фоторезисторів); резистори змінні електричні (зокрема реостати, потенціометри), крім змінних дротових і нагрівальних резисторів8533 10 00 008533 40
27.90.7Устатковання електричне сигналізаційне, убезпечувальне, для регулювання руху на залізницях, трамвайних коліях, автомобільних дорогах, внутрішніх водних шляхах, майданчиках для паркування, портових спорудах і летовищах
27.90.70Устатковання електричне сигналізаційне, убезпечувальне, для регулювання руху на залізницях, трамвайних коліях, автомобільних дорогах, внутрішніх водних шляхах, майданчиках для паркування, портових спорудах і летовищах
27.90.70-10.00Устатковання електричне сигналізаційне, убезпечувальне, для регулювання руху на залізницях і трамвайних коліях8530 10 00 00
27.90.70-30.00Устатковання електричне сигналізаційне, убезпечувальне, для регулювання руху на автомобільних дорогах або внутрішніх водних шляхах, майданчиках для паркування, портових спорудах і летовищах8530 80 00 00
27.90.8Частини електричних конденсаторів, електричних резисторів, реостатів і потенціометрів
27.90.81Частини електричних конденсаторів
27.90.81-00.00Частини електричних конденсаторів8532 90 00 00
27.90.82Частини електричних резисторів, реостатів і потенціометрів
27.90.82-00.00Частини електричних резисторів, реостатів і потенціометрів8533 90 00 00
27.90.9Роботи субпідрядні як частина виробництва іншого електричного устатковання
27.90.99Роботи субпідрядні як частина виробництва іншого електричного устатковання
27.90.99-00.00Роботи субпідрядні як частина виробництва іншого електричного устатковання