Державний класифікатор продукції та послуг ДК 016-2010

Новини

05.01.2017 На численні прохання створено автоматизований ДК 021:2015.

03.03.2015 Оновлено дизайн сайту. Додана підтримка портативних пристроїв.

01.01.2013 Класифікатор оновлений до ДК 016-2010. Старий класифікатор переміщено до підкаталогу 97

Будьте уважні!

Даний сайт призначений для спрощення користування Державним класифікатором продукції та послуг ДК 016-2010 та являє собою його автоматизовану копію.

Цей сайт не являється офіційним документом! Всі знайдені коди бажано перевіряти в офіційному паперовому ДКПП.

Дерево коду 26.51.5

КодНазваКод УКТЗЕД
26.51.5Прилади для контролювання інших фізичних характеристик
26.51.51Гідрометри, термометри, пірометри, барометри, гігрометри та психрометри
26.51.51-10.00Термометри рідинні безпосереднього зчитування (крім поєднаних з іншими інструментами, медичних або ветеринарних термометрів)9025 11 80
26.51.51-35.00Термометри та пірометри електронні, не об'єднані з іншими інструментами (крім рідинних)9025 19 20
26.51.51-39.00Термометри, не об'єднані з іншими інструментами і не рідинні, н. в. і. у.9025 19 80
26.51.51-50.00Барометри, не об'єднані з іншими інструментами (зокрема барометричні альтметри, симп'єзометри)9025 80 20
26.51.51-75.00Гідрометри, гігрометри та психрометри електронні9025 80 40
26.51.51-79.00Гідрометри, гігрометри та психрометри неелектронні (зокрема гігрографи, термо-гігрографи, баро-термо-гігрографи, актинометри, бароскопи), крім радіозондів для атмосферного зондування9025 80 80
26.51.52Прилади для вимірювання чи перевіряння витрати, рівня, тиску та інших змінних характеристик рідин і газів
26.51.52-35.00Витратоміри електронні (крім електролічильників, гідрометричних гребних коліс)9026 10 21
26.51.52-39.00Інструменти й апаратура електронні для вимірювання чи перевіряння рівня рідини9026 10 29
26.51.52-55.00Витратоміри неелектронні (крім електролічильників, гідрометричних гребних коліс)9026 10 81
26.51.52-59.00Інструменти та апаратура неелектронні для вимірювання чи перевіряння рівня рідини9026 10 89
26.51.52-71.00Манометри, сенсори й індикатори тиску, перетворювачі електронні9026 20 20
26.51.52-74.00Манометри спіральні чи з металевою мембраною неелектронні9026 20 40
26.51.52-79.00Інструменти для вимірювання чи перевіряння тиску, інші9026 20 80
26.51.52-83.00Інструменти й апаратура електронні для вимірювання чи перевіряння змінних характеристик рідин і газів (зокрема теплометри), крім призначених для вимірювання тиску, витрат і рівня рідин9026 80 20
26.51.52-89.00Інструменти неелектронні для вимірювання чи перевіряння змінних характеристик рідин і газів (зокрема теплометри), крім призначених для вимірювання тиску, витрат і рівня рідин9026 80 80
26.51.53Прилади й апаратура для фізичного чи хімічного аналізу, н. в. і. у.
26.51.53-13.00Аналізатори газу чи диму електронні9027 10 10
26.51.53-19.00Аналізатори газу чи диму неелектронні9027 10 90
26.51.53-20.00Хроматографи й апаратура для електрофорезу9027 20 00
26.51.53-30.00Спектрометри, спектрофотометри, що базуються на використовуванні оптичного випромінювання9027 30 00
26.51.53-50.00Інструменти й апаратура, що базуються на використовуванні оптичного випромінювання, н. в. і. у.9027 50 00
26.51.53-81.00pH-метри, rH-метри та інші апарати для вимірювання електропровідності електронні (зокрема для використання в лабораторії чи польовому середовищі, для моніторингу чи контролювання процесів)9027 80 059027 80 11
26.51.53-83.00Інструменти й апаратура електронні, інші9027 80 139027 80 17
26.51.53-90.00Інструменти й апаратура для фізичного чи хімічного аналізу, інші, н. в. і. у.9027 80 919027 80 939027
80 97