Державний класифікатор продукції та послуг ДК 016-2010

Новини

05.01.2017 На численні прохання створено автоматизований ДК 021:2015.

03.03.2015 Оновлено дизайн сайту. Додана підтримка портативних пристроїв.

01.01.2013 Класифікатор оновлений до ДК 016-2010. Старий класифікатор переміщено до підкаталогу 97

Будьте уважні!

Даний сайт призначений для спрощення користування Державним класифікатором продукції та послуг ДК 016-2010 та являє собою його автоматизовану копію.

Цей сайт не являється офіційним документом! Всі знайдені коди бажано перевіряти в офіційному паперовому ДКПП.

Дерево коду 26

КодНазваКод УКТЗЕД
26Комп'ютери, електронні й оптичні вироби
26.1Складники та плати електронні
26.11Складники електронні
26.11.1Лампи та трубки термоелектронні, з холодним катодом, або фотокатодні, зокрема електронно-променеві трубки
26.11.11Трубки телевізійні електронно-променеві; трубки до телевізійних камер; трубки електронно-променеві, інші
26.11.11-00.00Трубки телевізійні електронно-променеві; трубки до телевізійних камер; трубки електронно-променеві, інші8540 1185401200008540
208540 40 00 008540 50 00 008540 60 00 00
26.11.12Магнетрони, клістрони, трубки надвисокої частоти та інші вакуумні лампи
26.11.12-00.00Магнетрони, клістрони, трубки надвисокої частоти та інші вакуумні лампи8540 71 00 008540 72 00
008540 79 00 008540 81 00 008540 89 00 00
26.11.2Діоди та транзистори
26.11.21Діоди; транзистори; тиристори, діодні тиристори, тріодні тиристори
26.11.21-20.00Діоди напівпровідникові8541 10 00
26.11.21-50.00Транзистори, крім фоточутливих транзисторів8541 21 008541 29 00
26.11.21-80.00Тиристори напівпровідникові, діодні тиристори, триодні тиристори8541 30 00
26.11.22Пристрої напівпровідникові; діоди світловипромінювальні; кристали п'єзоелектричні складені; їхні частини
26.11.22-20.00Діоди напівпровідникові світловипромінювальні8541 40 10 00
26.11.22-40.00Пристрої напівпровідникові фоточутливі; елементи фотогальванічні, фотодіоди, фототранзистори та подібні вироби8541 40 90 00
26.11.22-60.00Пристрої напівпровідникові, інші (крім напівпровідникових фоточутливих пристроїв, фотогальванічних елементів, тиристорів, діодних тиристорів, триодних тиристорів, транзисторів і світловипромінювальних діодів)8541 50 00 00
26.11.22-80.00Кристали п'єзоелектричні складені (зокрема кварцові, генератори та резонатори)8541 60 00 00
26.11.3Схеми електронні інтегровані
26.11.30Схеми електронні інтегровані
26.11.30-03.00Схеми інтегровані багатокристальні: мікропроцесори та мікроконтролери, об'єднані чи ні із запам'ятовувальними пристроями, перетворювачами, логічними схемами, підсилювачами, схемами синхронізації й тактовими генераторами чи іншими схемами8542 31 10
26.11.30-06.00Схеми інтегровані електронні (крім схем багатокристальних): мікропроцесори та мікроконтролери, об'єднані чи ні із запам'ятовувальними пристроями, перетворювачами, логічними схемами, підсилювачами, схемами синхронізації й тактовими генераторами чи іншими схемами8542 31 90
26.11.30-23.00Схеми інтегровані багатокристальні: пристрої запам'ятовувальні8542 32 10
26.11.30-27.00Схеми інтегровані електронні (крім схем багатокристальних): пристрої запам'ятовувальні прямого доступу динамічні8542 32 318542 32 39
26.11.30-34.00Схеми інтегровані електронні (крім схем багатокристальних): пристрої запам'ятовувальні прямого доступу статичні, зокрема запам'ятовувачі прямого доступу типу "кеш" ("cash"-пам'ять)8542 32 45
26.11.30-54.00Схеми інтегровані електронні (крім схем багатокристальних): постійні запам'ятовувальні перепрограмовувані пристрої, з можливістю стирання інформації за допомогою ультрафіолетових променів8542 32 55
26.11.30-65.00Схеми інтегровані електронні (крім схем багатокристальних): постійні запам'ятовувальні перепрограмовувані пристрої, з електричним стиранням інформації, зокрема флеш-пам'ять8542 32 618542 32 698542
32 75
26.11.30-67.00Схеми інтегровані електронні (крім схем багатокристальних): пристрої запам'ятовувальні, інші8542 32 90
26.11.30-80.00Схеми інтегровані електронні: підсилювачі8542 33 00
26.11.30-91.00Схеми інтегровані електронні багатокристальні, інші, н. в. і. у.8542 39 10
26.11.30-94.00Схеми інтегровані електронні, інші, н. в. і. у.8542 39 90
26.11.4Частини електронних ламп, трубок та інших електронних складників, н. в. і. у.
26.11.40Частини електронних ламп, трубок та інших електронних складників, н. в. і. у.
26.11.40-10.00Головки зчитування звуку для дисків або звукових, механічно записаних плівок8522 10 00 00
26.11.40-40.00Частини електронно-променевих трубок, частини термоелектронних ламп і трубок, з холодним катодом чи фотокатодом ламп і трубок, н. в. і. у.8540 91 00 008540 99 00 00
26.11.40-70.00Частини діодів, транзисторів і подібних напівпровідникових пристроїв, фоточутливих напівпровідникових пристроїв і фотогальванічних елементів, світловипромінювальних діодів і п'єзоелектричних складених кристалів8541 90 00 00
26.11.40-90.00Частини інтегрованих схем і мікромодулів (крім схем, до складу яких входять лише пасивні елементи)8542 90 00 00
26.11.9Послуги, пов'язані з виробництвом електронних інтегрованих схем; роботи субпідрядні як частина виробництва електронних складників
26.11.91Послуги, пов'язані з виробництвом електронних інтегрованих схем
26.11.91-00.00Послуги, пов'язані з виробництвом електронних інтегрованих схем
26.11.99Роботи субпідрядні як частина виробництва електронних складників
26.11.99-00.00Роботи субпідрядні як частина виробництва електронних складників
26.12Плати електронні з умонтованими складниками
26.12.1Схеми друковані з умонтованими складниками
26.12.10Схеми друковані з умонтованими складниками
26.12.10-20.00Схеми друковані багатошарові, що мають лише струмопровідні елементи та контакти8534 00 11
26.12.10-50.00Схеми друковані інші, ніж багатошарові, що мають лише струмопровідні елементи та контакти8534 00 19
26.12.10-80.00Схеми пасивні (зокрема схеми з резисторів і/або конденсаторів), крім матриць безкорпусних резисторів; матриць безкорпусних конденсаторів; схем, що мають активні складники; гібридних схем8534 00 90
26.12.2Карти звукові, відеокарти, мережеві карти та подібні карти до машин автоматичного обробляння інформації
26.12.20Карти звукові, відеокарти, мережеві карти та подібні карти до машин автоматичного обробляння інформації
26.12.20-00.00Карти звукові, відеокарти, мережеві карти та подібні карти до машин автоматичного обробляння інформації
26.12.3Картки з убудованою мікросхемою ("smart"-картки)
26.12.30Картки з убудованою мікросхемою ("smart"-картки)
26.12.30-00.00Картки з убудованою мікросхемою ("smart-картки)8523 52 108523 52 90
26.12.9Послуги, пов'язані з друкуванням схем; роботи субпідрядні як частина виробництва електронних плат з умонтованими складниками
26.12.91Послуги, пов'язані з друкуванням схем
26.12.91-00.00Послуги, пов'язані з друкуванням схем
26.12.99Роботи субпідрядні як частина виробництва електронних плат з умонтованими складниками
26.12.99-00.00Роботи субпідрядні як частина виробництва електронних плат з умонтованими складниками
26.2Комп'ютери та периферійні пристрої
26.20Комп'ютери та периферійні пристрої
26.20.1Машини обчислювальні, частини та приладдя до них
26.20.11Машини автоматичного обробляння інформації переносні, масою не більше ніж 10 кг, зокрема лаптопи та ноутбуки; органайзери цифрові персональні та подібні комп'ютери
26.20.11-00.00Машини автоматичного обробляння інформації переносні, масою не більше ніж 10 кг, зокрема лаптопи та ноутбуки; органайзери цифрові персональні та подібні комп'ютери8471 30 00
26.20.12Апарати касові, банкомати та подібні машини, які можна сполучати з машиною чи мережею обробляння інформації
26.20.12-00.00Апарати касові, банкомати та подібні машини, які можна сполучати з машиною чи мережею обробляння інформації
26.20.13Машини автоматичного обробляння інформації цифрові, що мають в одному корпусі принаймні центральний блок обробляння інформації, пристрої введення та виведення, комбіновані чи ні
26.20.13-00.00Машини автоматичного обробляння інформації цифрові, що мають в одному корпусі принаймні центральний блок обробляння інформації, пристрої введення та виведення, комбіновані чи ні8471 41
26.20.14Машини автоматичного обробляння інформації цифрові, подані як системи
26.20.14-00.00Машини автоматичного обробляння інформації цифрові, подані як системи8471 49
26.20.15Машини автоматичного обробляння інформації цифрові інші, що мають або не мають в одному корпусі один або два з таких пристроїв: запам'ятовувальні пристрої, пристрої введення, пристрої виведення
26.20.15-00.00Машини автоматичного обробляння інформації цифрові інші, що мають або не мають в одному корпусі один або два з таких пристроїв: запам'ятовувальні пристрої, пристрої введення, пристрої виведення8471 50
26.20.16Пристрої введення та виведення, що мають або не мають запам'ятовувальні пристрої в одному корпусі
26.20.16-40.00Принтери, копіювальні та факсимільні апарати, які можна під'єднати до автоматичних машин для обробляння даних або до мережі (крім машин для друку, які друкують за допомогою пластин, барабанів та інших складників, а також машин, які виконують дві чи більше функції: друкування, копіювання чи факсимільне передавання)8443 32 108443 32 308443
32 918443 32 938443 32 99
26.20.16-50.00Клавіатури8471 60 60
26.20.16-60.00Пристрої введення та виведення, що мають або не мають запам'ятовувальні пристрої в одному корпусі8471 60 70
26.20.17Відеомонітори та відеопроектори, використовувані в системі автоматичного обробляння інформації
26.20.17-00.00Відеомонітори та відеопроектори, використовувані в системі автоматичного обробляння інформації8528 41 008528 51 008528
61 00
26.20.18Пристрої, що виконують дві чи більше з таких функцій: друкування, сканування, копіювання, факсимільний зв'язок
26.20.18-00.00Пристрої, що виконують дві чи більше з таких функцій: друкування, сканування, копіювання, факсимільний зв'язок8443 31 108443 31 918443
31 99
26.20.2Блоки пам'яті та інші запам'ятовувальні пристрої
26.20.21Пристрої запам'ятовувальні
26.20.21-00.00Пристрої запам'ятовувальні8471 70 208471 70 308471
70 508471 70 708471 70 808471 70 98
26.20.22Пристрої запам'ятовувальні напівпровідникові енергонезалежні
26.20.22-00.00Пристрої запам'ятовувальні напівпровідникові енергонезалежні8523 51 10
26.20.3Блоки машин автоматичного обробляння інформації, інші
26.20.30Блоки машин автоматичного обробляння інформації, інші
26.20.30-00.00Блоки машин автоматичного обробляння інформації, інші8471 80 008471 90 00 00
26.20.4Частини та приладдя до обчислювальних машин
26.20.40Частини та приладдя до обчислювальних машин
26.20.40-00.00Частини та приладдя до обчислювальних машин8473 308473 50
26.20.9Послуги щодо виробництва комп'ютерів і периферійних пристроїв; роботи субпідрядні як частина виробництва комп'ютерів і периферійних пристроїв
26.20.91Послуги щодо виробництва комп'ютерів і периферійних пристроїв
26.20.91-00.00Послуги щодо виробництва комп'ютерів і периферійних пристроїв
26.20.99Роботи субпідрядні як частина виробництва комп'ютерів і периферійних пристроїв
26.20.99-00.00Роботи субпідрядні як частина виробництва комп'ютерів і периферійних пристроїв
26.3Апаратура зв'язку
26.30Апаратура зв'язку
26.30.1Апаратура радіо- та телепередавальна; камери телевізійні
26.30.11Апаратура передавальна, до складу якої входять приймачі
26.30.11-00.00Апаратура передавальна, до складу якої входять приймачі8525 60 00
26.30.12Апаратура передавальна, до складу якої не входять приймачі
26.30.12-00.00Апаратура передавальна, до складу якої не входять приймачі8525 50 00
26.30.13Камери телевізійні
26.30.13-00.00Камери телевізійні8525 80 118525 80 19
26.30.2Апаратура електрична для проводового телефонного чи телеграфного зв'язку; відеофони
26.30.21Апарати телефонні з безпроводовою трубкою
26.30.21-00.00Апарати телефонні з безпроводовою трубкою8517 11 00 00
26.30.22Телефони для мереж стільникового зв'язку чи інших мереж безпроводового зв'язку
26.30.22-00.00Телефони для мереж стільникового зв'язку чи інших мереж безпроводового зв'язку8517 12 00
26.30.23Апарати телефонні та апаратура, інші, для передавання та приймання звуку, зображення чи іншої інформації, зокрема апаратура для обміну інформацією мережею проводового чи безпроводового зв'язку (наприклад, локальною чи глобальною мережею)
26.30.23-10.00Станції базові безпроводового зв'язку8517 61 00
26.30.23-20.00Пристрої для приймання, перетворювання та передавання чи відновлювання голосу, зображень чи інших даних, зокрема апаратура для комутації та маршрутизації8517 62 00
26.30.23-30.00Апарати телефонні (зокрема телефонні проводові апарати з безпроводовими слухавками, відеотелефони), крім телефонних автовідповідачів, не об'єднаних з телефоном в єдиний пристрій8517 18 008517 69 108517
69 208519 50 00
26.30.23-40.00Приймачі портативні для дзвінків і пейджингових повідомлень8517 69 31
26.30.23-70.00Апарати для передавання та приймання звуку, зображення чи іншої інформації, зокрема апаратура для обміну інформацією мережею проводового чи безпроводового зв'язку (наприклад, локальною чи глобальною мережею), інші, ніж апарати для передавання чи приймання підтипу 26.20.16-40.00 та підкатегорій 20.40.11, 20.40.12, 20.40.20, 20.40.34, 26.20.17, 26.20.18, 26.30.11, 26.30.12, 26.30.13, 26.40.33, 26.70.13, 28.23.21, 28.23.228517 69 90
26.30.3Частини електричної апаратури для телефонного чи телеграфного зв'язку
26.30.30Частини електричної апаратури для телефонного чи телеграфного зв'язку
26.30.30-00.00Частини електричної апаратури для телефонного чи телеграфного зв'язку8517 70 90
26.30.4Антени та антенні відбивачі будь-якого типу й частини до них; частини радіо- та телепередавальної апаратури та телевізійних камер
26.30.40Антени та антенні відбивачі будь-якого типу й частини до них; частини радіо- та телепередавальної апаратури та телевізійних камер
26.30.40-10.00Антени телескопічні та гнучкі до портативних пристроїв або до апаратури для встановлення в моторних транспортних засобах, призначені винятково або переважно для використання з апаратурою підкатегорій 20.40.11, 20.40.12, 20.40.20, 20.40.34, 26.20.18, 26.30.11, 26.30.12, 26.30.13, 26.40.33, 26.70.13, 26.20.17, 26.51.20, 28.23.21, 28.23.228529 10 11
26.30.40-35.00Антени зовнішні для приймання радіосигналів або телебачення через супутник (зокрема роторні системи), крім антенних підсилювачів і блоків генераторів радіочастот8529 10 31
26.30.40-39.00Антени зовнішні для приймання радіосигналів або телебачення (зокрема роторні системи), крім призначених для приймання радіосигналів або телебачення через супутник, антенних підсилювачів і блоків генераторів радіочастот8529 10 39
26.30.40-40.00Антени та антенні дзеркала всіх видів для апаратури підкатегорій 20.40.11, 20.40.12; частини, придатні для використання з ними8517 70 198517 70 118517
70 15
26.30.40-50.00Антени внутрішні для приймання радіосигналів або телебачення (зокрема вмонтовані), крім антенних підсилювачів і блоків генераторів радіочастот8529 10 65
26.30.40-60.00Антени, інші, та частини до них, призначені винятково або переважно для використання з апаратурою підкатегорій 20.40.11, 20.40.12, 20.40.20, 20.40.34, 26.20.18, 26.30.11, 26.30.12, 26.30.13, 26.40.33, 26.70.13, 26.20.17, 26.51.20, 28.23.21, 28.23.228529 10 698529 10 808529
10 95
26.30.40-70.00Шафи та корпуси для передавальної та приймальної апаратури для радіомовлення й телебачення, телевізійними камерами; частини, призначені винятково або переважно для використання з апаратурою з телевізійними камерами, приймальною апаратурою для радіомовлення та телебачення, монітори та проектори (крім антен, електронних модулів і частин до моніторів і проекторів, призначених винятково або переважно для використання в автоматичних машинах для обробляння даних), н. в. і. у.8529 90 418529 90 498529
90 92
26.30.5Прилади охоронної та пожежної сигналізації й подібна апаратура
26.30.50Прилади охоронної та пожежної сигналізації й подібна апаратура
26.30.50-20.00Прилади охоронної та пожежної сигналізації й подібна апаратура, електричні (крім призначених для використання у моторних транспортних засобах або спорудах)8531 10 95
26.30.50-80.00Прилади охоронної та пожежної сигналізації й подібна апаратура, електричні, для використання в спорудах8531 10 30
26.30.6Частини приладів охоронної та пожежної сигналізації й подібної апаратури
26.30.60Частини приладів охоронної та пожежної сигналізації й подібної апаратури
26.30.60-00.00Частини приладів охоронної та пожежної сигналізації й подібної апаратури
26.30.9Роботи субпідрядні як частина виробництва апаратури зв'язку
26.30.99Роботи субпідрядні як частина виробництва апаратури зв'язку
26.30.99-00.00Роботи субпідрядні як частина виробництва апаратури зв'язку
26.4Апаратура електронна побутова
26.40Апаратура електронна побутова
26.40.1Радіоприймачі
26.40.11Радіоприймачі (крім призначених для автомобілів), які можуть функціювати без зовнішніх джерел електроживлення
26.40.11-00.00Радіоприймачі (крім призначених для автомобілів), які можуть функціювати без зовнішніх джерел електроживлення8527 128527 138527 19 00
008527 91 118527 91 198527 91 358527 91 918527
91 998527 92 108527 92 908527 99 00
26.40.12Радіоприймачі, які не можуть функціювати без зовнішніх джерел електроживлення
26.40.12-70.00Радіоприймачі до моторних транспортних засобів з пристроями для записування чи відтворювання звуку8527 21
26.40.12-90.00Радіоприймачі до моторних транспортних засобів, н. в. і. у.8527 29 00
26.40.2Приймачі телевізійні, поєднані чи не поєднані з радіоприймачами або пристроями для записування та відтворювання звуку й зображення
26.40.20Приймачі телевізійні, поєднані чи не поєднані з радіоприймачами або пристроями для записування та відтворювання звуку й зображення
26.40.20-20.00Блоки настроювання для кабельного телебачення чи відеомагнітофонів і блоки приймачів кабельного телебачення (крім таких, що відокремлюють високочастотні телевізійні сигнали)8528 71 118528 71 138528
71 19
26.40.20-40.00Проектори телевізійні кольорові8528 72 10
26.40.20-90.00Приймачі телевізійні, інші, поєднані чи не поєднані з радіоприймачем або з пристроєм, який записує чи відтворює звук або зображення, н. в. і. у.8528 71 908528 72 208528
72 318528 72 338528 72 358528 72 398528 72
518528 72 598528 72 758528 72 918528 72 998528
73 00
26.40.3Апаратура для записування та відтворювання звуку й зображення
26.40.31Пристрої електропрогравальні, програвачі грамплатівок, касетні програвачі та інша звуковідтворювальна апаратура
26.40.31-00.00Пристрої електропрогравальні, програвачі грамплатівок, касетні програвачі та інша звуковідтворювальна апаратура8519 20 108519 30 008519
89 118519 81 118519 89 158519 81 158519 81
218519 81 258519 20 918519 20 998519 81 318519
81 358519 81 458519 89 19
26.40.32Магнітофони та інша звукозаписувальна апаратура
26.40.32-00.00Магнітофони та інша звукозаписувальна апаратура8519 81 558519 81 618519
81 658519 81 758519 81 818519 81 858519 81
958519 81 95
26.40.33Відеокамери записувальні та інша відеозаписувальна й відеовідтворювальна апаратура
26.40.33-00.00Відеокамери записувальні та інша відеозаписувальна й відеовідтворювальна апаратура8521 10 208521 10 958521
90 00 008525 80 918525 80 99
26.40.34Відеомонітори та відеопроектори, не поєднані в одному корпусі з телеприймальною апаратурою та не використовувані в системі автоматичного обробляння інформації
26.40.34-20.00Відеопроектори8528 69 108528 69 918528
69 99
26.40.34-40.00Відеомонітори кольорові з електронно-променевою трубкою8528 49 358528 49 918528
49 99
26.40.34-60.00Відеомонітори з пласким екраном, дисплеї рідиннокристалічні, плазмові без пристроїв настроювання (відеомонітори кольорові) (крім обладнаних електронно-променевою трубкою)8528 59 90
26.40.34-80.00Відеомонітори чорно-білі чи інші монохромні відеомонітори8528 49 108528 59 10
26.40.4Мікрофони, гучномовці, апаратура приймальна для радіотелефонного та радіотелеграфного зв'язку
26.40.41Мікрофони та підставки до них
26.40.41-00.00Мікрофони та підставки до них8518 10
26.40.42Гучномовці; телефони наголовні, навушники та комплекти, що складаються з мікрофона й гучномовця
26.40.42-35.00Гучномовці окремі, умонтовані в корпус (зокрема рами та шафи, призначені для встановлювання гучномовців)8518 21 00
26.40.42-37.00Комплекти гучномовців, умонтовані в один корпус (зокрема рами та шафи, призначені для встановлювання гучномовців)8518 22 00
26.40.42-39.00Гучномовці (зокрема головки гучномовців, рами та шафи, призначені для встановлювання гучномовців), крім умонтованих у корпус8518 29
26.40.42-70.00Телефони наголовні та навушники (зокрема з мікрофоном, комплекти, що складаються з мікрофону та одного чи більше гучномовців), крім шлемофонів, телефонних апаратів, безпроводових мікрофонів з передавачем, слухових апаратів8518 30
26.40.43Підсилювачі звукових частот електричні; комплекти звукопідсилювальні електричні
26.40.43-55.00Підсилювачі телефонні та вимірювальні (крім підсилювачів високих і середніх частот)8518 40 30 00
26.40.43-59.00Підсилювачі звукових частот електричні (зокрема підсилювачі високоякісного відтворювання), крім підсилювачів високих і середніх частот, телефонних і вимірювальних підсилювачів8518 40 818581 40 89
26.40.43-70.00Комплекти звукопідсилювальні електричні (зокрема системи з мікрофоном і гучномовцем для публічних виступів)8518 50
26.40.44Апаратура приймальна для радіотелефонного та радіотелеграфного зв'язку, н. в. і. у.
26.40.44-00.00Апаратура приймальна для радіотелефонного та радіотелеграфного зв'язку, н. в. і. у.8517 69 318517 69 39
26.40.5Частини звуко- та відеоустатковання
26.40.51Частини та приладдя звуко- та відеоустатковання
26.40.51-50.00Каміння дорогоцінне та напівдорогоцінне для голок звукознімачів8522 90 30 00
26.40.51-70.00Частини та приладдя, інші, до телефонних відповідачів і устатковання підкатегорій 26.40.31, 26.40.32, 26.40.338522 90 418522 90 498522
90 708522 90 80
26.40.51-80.00Частини апаратури підкатегорій 26.40.41, 26.40.42, 26.40.438518 90 00 00
26.40.52Частини радіоприймачів і радіопередавачів
26.40.52-00.00Частини радіоприймачів і радіопередавачів8529 90 20
26.40.6Приставки для відеоігор (що їх використовують з телеприймачем або які мають власний екран) та інші ігри, пов'язані з вправністю чи удачею, з використанням електронного дисплея
26.40.60Приставки для відеоігор (що їх використовують з телеприймачем або які мають власний екран) та інші ігри, пов'язані з вправністю чи удачею, з використанням електронного дисплея
26.40.60-00.00Приставки для відеоігор (що їх використовують з телеприймачем або які мають власний екран) та інші ігри, пов'язані з вправністю чи удачею, з використанням електронного дисплея9504 10 00 00
26.40.9Роботи субпідрядні як частина виробництва побутової електронної апаратури
26.40.99Роботи субпідрядні як частина виробництва побутової електронної апаратури
26.40.99-00.00Роботи субпідрядні як частина виробництва побутової електронної апаратури
26.5Устатковання вимірювальне, випробовувальне та навігаційне; годинники всіх видів
26.51Устатковання вимірювальне, випробовувальне та навігаційне
26.51.1Прилади та інструменти навігаційні, метеорологічні, геофізичні та подібної призначеності
26.51.11Компаси для визначання напрямку; прилади та інструменти навігаційні, інші
26.51.11-20.00Компаси для визначання напрямку (зокрема магнітні, гіроскопічні, нактоузні та для визначання положення)9014 10
26.51.11-50.00Прилади та інструменти для аеронавігації та космічної навігації (крім компасів)9014 20
26.51.11-80.00Прилади та інструменти для навігації (зокрема для морської й річкової навігації), крім аеронавігації та космічної навігації, компасів9014 80
26.51.12Далекоміри, теодоліти і тахеометри; прилади та інструменти топографічні, гідрографічні, океанографічні, гідрологічні, метеорологічні й геофізичні, інші
26.51.12-15.00Далекоміри, теодоліти, тахеометри, фотограмметричні електронні прилади та інструменти9015 10 109015 20 109015
40 10
26.51.12-35.00Інструменти й апаратура електронні метеорологічної, гідрологічної та геофізичної призначеності (крім компасів)9015 80 11
26.51.12-39.00Інструменти електронні, інші, н. в. і. у.9015 10 909015 20 909015
40 909015 80 199015 80 919015 80 93
26.51.12-70.00Інструменти та прилади топографічні (зокрема фотограмметричні), гідрографічні, океанографічні, гідрологічні, метеорологічні та геофізичні (крім нівелірів і компасів), неелектронні; далекоміри неелектронні9015 80 99
26.51.2Прилади радіолокаційні та радіонавігаційні
26.51.20Прилади радіолокаційні та радіонавігаційні
26.51.20-20.00Прилади радіолокаційні8526 10 00
26.51.20-50.00Прилади радіонавігаційні (зокрема радіомаяки, радіобуї, приймачі, радіокомпаси з кількома антенами чи зі спрямованою рамковою антеною)8526 91 208526 91 80
26.51.20-80.00Радіоапаратура дистанційного керування (зокрема для суден, безпілотних літаків, ракет, реактивних снарядів, іграшок, моделей суден і літаків, машин, для детонації мін)8526 92 00
26.51.3Терези точні; інструменти для креслення, розраховування, вимірювання лінійних розмірів і подібної призначеності
26.51.31Терези чутливістю 0,05 г або вище
26.51.31-00.00Терези чутливістю 0,05 г або вище9016 00
26.51.32Столи й машини креслярські та інші інструменти для креслення, розмічання чи математичного розраховування
26.51.32-00.00Столи й машини креслярські та інші інструменти для креслення, розмічання або математичного розраховування9017 109017 20 11 009017
20 31 009017 20 39 009017 20 05 009017 20 19 009017
20 90 00
26.51.33Інструменти ручні для вимірювання лінійних розмірів (зокрема мікрометри та кронциркулі), н. в. і. у.
26.51.33-10.00Мікрометри та штангенциркулі (зокрема верньєри, штангенциркулі з циферблатом чи електронні)9017 30 10
26.51.33-30.00Засоби вимірювання з пристроями регулювання9017 30 90
26.51.4Прилади для вимірювання електричних величин і йонізівного випромінювання
26.51.41Прилади й апаратура для вимірювання чи виявляння йонізівного випромінювання
26.51.42Осцилоскопи та осцилографи електронно-променеві
26.51.42-00.00Осцилоскопи та осцилографи електронно-променеві9030 20 10 00
26.51.43Прилади для вимірювання електричних величин без записувального пристрою
26.51.43-10.00Прилади вимірювальні універсальні (мультиметри)9030 31
26.51.43-30.00Прилади та апаратура електронні для вимірювання чи контролювання напруги, струму, опору або потужності, без записувального пристрою (крім мультиметрів, осцилоскопів і осцилографів)9030 33 10
26.51.43-55.00Вольтметри9030 33 91
26.51.43-59.00Прилади й апаратура неелектронні для вимірювання чи контролювання напруги, струму, опору або потужності, без записувального пристрою (крім мультиметрів, вольтметрів)9030 33 99
26.51.44Прилади й апаратура для телекомунікацій
26.51.44-00.00Прилади й апаратура для телекомунікацій9030 40
26.51.45Прилади й апаратура для вимірювання або контролювання електричних величин, н. в. і. у.
26.51.45-20.00Прилади й апаратура для вимірювання чи перевіряння напівпровідникових пластин і пристроїв9030 82 00 00
26.51.45-30.00Прилади й апаратура із записувальним пристроєм для вимірювання чи перевіряння коефіцієнтів підсилення (крім лічильників подання чи вироблення газу, рідин або електроенергії)9030 20 309030 32 009030
84 009030 39
26.51.45-55.00Прилади й апаратура електронні без записувального пристрою для вимірювання чи перевіряння коефіцієнтів підсилення (крім вимірювачів подання чи вироблення газу, рідини чи електроенергії)9030 20 919030 89 30
26.51.45-59.00Прилади й апаратура неелектронні без записувального пристрою для вимірювання чи перевіряння коефіцієнтів підсилення (крім мультиметрів і вольтметрів)9030 20 999030 89 90
26.51.5Прилади для контролювання інших фізичних характеристик
26.51.51Гідрометри, термометри, пірометри, барометри, гігрометри та психрометри
26.51.51-10.00Термометри рідинні безпосереднього зчитування (крім поєднаних з іншими інструментами, медичних або ветеринарних термометрів)9025 11 80
26.51.51-35.00Термометри та пірометри електронні, не об'єднані з іншими інструментами (крім рідинних)9025 19 20
26.51.51-39.00Термометри, не об'єднані з іншими інструментами і не рідинні, н. в. і. у.9025 19 80
26.51.51-50.00Барометри, не об'єднані з іншими інструментами (зокрема барометричні альтметри, симп'єзометри)9025 80 20
26.51.51-75.00Гідрометри, гігрометри та психрометри електронні9025 80 40
26.51.51-79.00Гідрометри, гігрометри та психрометри неелектронні (зокрема гігрографи, термо-гігрографи, баро-термо-гігрографи, актинометри, бароскопи), крім радіозондів для атмосферного зондування9025 80 80
26.51.52Прилади для вимірювання чи перевіряння витрати, рівня, тиску та інших змінних характеристик рідин і газів
26.51.52-35.00Витратоміри електронні (крім електролічильників, гідрометричних гребних коліс)9026 10 21
26.51.52-39.00Інструменти й апаратура електронні для вимірювання чи перевіряння рівня рідини9026 10 29
26.51.52-55.00Витратоміри неелектронні (крім електролічильників, гідрометричних гребних коліс)9026 10 81
26.51.52-59.00Інструменти та апаратура неелектронні для вимірювання чи перевіряння рівня рідини9026 10 89
26.51.52-71.00Манометри, сенсори й індикатори тиску, перетворювачі електронні9026 20 20
26.51.52-74.00Манометри спіральні чи з металевою мембраною неелектронні9026 20 40
26.51.52-79.00Інструменти для вимірювання чи перевіряння тиску, інші9026 20 80
26.51.52-83.00Інструменти й апаратура електронні для вимірювання чи перевіряння змінних характеристик рідин і газів (зокрема теплометри), крім призначених для вимірювання тиску, витрат і рівня рідин9026 80 20
26.51.52-89.00Інструменти неелектронні для вимірювання чи перевіряння змінних характеристик рідин і газів (зокрема теплометри), крім призначених для вимірювання тиску, витрат і рівня рідин9026 80 80
26.51.53Прилади й апаратура для фізичного чи хімічного аналізу, н. в. і. у.
26.51.53-13.00Аналізатори газу чи диму електронні9027 10 10
26.51.53-19.00Аналізатори газу чи диму неелектронні9027 10 90
26.51.53-20.00Хроматографи й апаратура для електрофорезу9027 20 00
26.51.53-30.00Спектрометри, спектрофотометри, що базуються на використовуванні оптичного випромінювання9027 30 00
26.51.53-50.00Інструменти й апаратура, що базуються на використовуванні оптичного випромінювання, н. в. і. у.9027 50 00
26.51.53-81.00pH-метри, rH-метри та інші апарати для вимірювання електропровідності електронні (зокрема для використання в лабораторії чи польовому середовищі, для моніторингу чи контролювання процесів)9027 80 059027 80 11
26.51.53-83.00Інструменти й апаратура електронні, інші9027 80 139027 80 17
26.51.53-90.00Інструменти й апаратура для фізичного чи хімічного аналізу, інші, н. в. і. у.9027 80 919027 80 939027
80 97
26.51.6Інструменти та прилади вимірювальні, контрольні та випробовувальні, інші
26.51.61Мікроскопи (крім оптичних мікроскопів) й дифракційні апарати
26.51.61-00.00Мікроскопи (крім оптичних мікроскопів) й дифракційні апарати9012 10
26.51.62Машини та пристрої для випробовування механічних властивостей матеріалів
26.51.62-10.00Машини та пристрої електронні для випробовування механічних властивостей металів (крім машин і пристроїв металографічних, інструментів для виявляння вад)9024 10 119024 10 139024
10 19
26.51.62-30.00Машини та пристрої неелектронні для випробовування металів9024 10 90
26.51.62-55.00Машини та пристрої електронні для випробовування механічних властивостей матеріалів (крім металів)9024 80 119024 80 19
26.51.62-59.00Машини та пристрої неелектронні для випробовування механічних властивостей матеріалів (зокрема текстилю, паперу, картону, пластмас, деревини, бетону, гуми, шкіри, лінолеуму), крім металів9024 80 90
26.51.63Лічильники подання чи вироблення газу, рідин або електроенергії
26.51.63-30.00Лічильники подання чи вироблення газу (зокрема калібрувальні)9028 10 00
26.51.63-50.00Лічильники подання чи вироблення рідин (зокрема калібрувальні), крім помп9028 20 00
26.51.63-70.00Лічильники подання чи вироблення електроенергії (зокрема калібрувальні), крім вольтметрів, амперметрів, ватметрів і подібних виробів9028 30 119028 30 199028
30 90
26.51.64Лічильники кількості обертів, кількості продукції, таксометри; спідометри та тахометри; стробоскопи
26.51.64-30.00Лічильники кількості обертів, кількості продукції, більярдні лічильники, таксометри, лічильники пройденого шляху в милях, крокоміри, ручні лічильники, перерахункові пристрої, інструменти й апарати для вимірювання невеликих проміжків часу9029 10 00
26.51.64-53.00Спідометри до транспортних засобів9029 20 31
26.51.64-55.00Тахометри9029 20 38
26.51.64-70.00Стробоскопи (зокрема фотокамери та відеокамери, умонтовані в стробоскопи)9029 20 90
26.51.65Прилади й апаратура гідравлічні або пневматичні для автоматичного регулювання чи контролювання
26.51.65-00.00Прилади й апаратура гідравлічні або пневматичні для автоматичного регулювання чи контролювання9032 81
26.51.66Інструменти, прилади та машини для вимірювання чи контролювання, н. в. і. у.
26.51.66-20.00Стенди випробовувальні9031 20 00
26.51.66-30.00Інструменти та прилади оптичні для вимірювання чи перевіряння, н. в. і. у.9031 41 009031 49 109031
49 90
26.51.66-50.00Інструменти, прилади та машини електронні для вимірювання чи перевіряння геометричних параметрів (зокрема компаратори, координатно-вимірювальні машини)9031 80 34
26.51.66-70.00Інструменти, прилади та машини електронні для вимірювання чи перевіряння, інші9031 80 32
26.51.66-83.00Інструменти, прилади та машини електронні для вимірювання чи перевіряння геометричних параметрів, інші9031 80 38
26.51.66-89.00Інструменти та машини неелектронні для вимірювання (крім призначених для вимірювання чи перевіряння геометричних параметрів, балансування механічних частин, випробовувальних стендів, інструментів і оптичних приладів)9031 80 919031 80 98
26.51.7Термостати, маностати та інші прилади й апаратура для автоматичного регулювання чи контролювання
26.51.70Термостати, маностати та інші прилади й апаратура для автоматичного регулювання чи контролювання
26.51.70-15.00Термостати електронні9032 10 20
26.51.70-19.00Термостати неелектронні9032 10 819032 10 89
26.51.70-30.00Маностати9032 20 00
26.51.70-90.00Прилади й апаратура для автоматичного регулювання чи контролювання, н. в. і. у.9032 89 00
26.51.8Частини та приладдя до вимірювального, випробовувального та навігаційного устатковання
26.51.81Частини радіолокаційної та радіонавігаційної апаратури
26.51.81-00.00Частини радіолокаційної та радіонавігаційної апаратури8529 90 658529 90 97
26.51.82Частини та приладдя до виробів підкатегорій 26.51.12, 26.51.32, 26.51.33 та категорій 26.51.4, 26.51.5; мікротоми; частини, н. в. і. у.
26.51.82-00.00Частини та приладдя до виробів підкатегорій 26.51.12, 26.51.32, 26.51.33 та категорій 26.51.4, 26.51.5; мікротоми; частини, н. в. і. у.9015 90 00 009017 909025
909026 909027 909030 909033 00 00 00
26.51.83Частини та приладдя до мікроскопів (крім оптичних) і дифракційних апаратів
26.51.83-00.00Частини та приладдя до мікроскопів (крім оптичних) і дифракційних апаратів9028 90
26.51.84Частини та приладдя до виробів підкатегорій 26.51.63 та 26.51.64
26.51.84-33.00Частини та приладдя до лічильників подання чи вироблення електроенергії9028 90 10
26.51.84-35.00Частини та приладдя до лічильників подання чи вироблення газу чи рідини, крім до помп для рідин9028 90 90
26.51.84-50.00Частини та приладдя до виробів підкатегорії 26.51.649029 90 00
26.51.85Частини та приладдя до приладів і апаратів підкатегорій 26.51.65, 26.51.66 та 26.51.70
26.51.85-20.00Частини та приладдя до інструментів, приладів і машин підкатегорії 26.51.669031 90
26.51.85-50.00Частини та приладдя до приладів і апаратури для автоматичного регулювання чи контролювання підкатегорій 26.51.65 та 26.51.709032 90 00
26.51.86Частини та приладдя до приладів і апаратів підкатегорій 26.51.11 та 26.51.62
26.51.86-00.00Частини та приладдя до приладів і апаратів підкатегорій 26.51.11 та 26.51.629014 909024 90 00 00
26.51.9Роботи субпідрядні як частина виробництва вимірювального, випробувального та навігаційного устатковання
26.51.99Роботи субпідрядні як частина виробництва вимірювального, випробувального та навігаційного устатковання
26.51.99-00.00Роботи субпідрядні як частина виробництва вимірювального, випробувального та навігаційного устатковання
26.52Годинники всіх видів
26.52.1Годинники (крім частин і годинникових механізмів)
26.52.11Годинники наручні, кишенькові, з корпусами, виробленими з дорогоцінних металів або з металів, плакованих дорогоцінними металами
26.52.11-00.00Годинники наручні, кишенькові, з корпусами, виробленими з дорогоцінних металів або з металів, плакованих дорогоцінними металами9101 11 00 009101 19 00
009101 21 00 009101 29 00 009101 99 00 009101 91
00 00
26.52.12Годинники інші, наручні, кишенькові, чи інші, зокрема секундоміри
26.52.12-00.00Годинники інші, наручні, кишенькові, чи інші, зокрема секундоміри9102 11 00 009102 12 00
009102 19 00 009102 21 00 009102 29 00 009102 91
00 009102 99 00 00
26.52.13Годинники, що їх установлюють на панелях приладів і подібні годинники до транспортних засобів
26.52.13-00.00Годинники, що їх установлюють на панелях приладів і подібні годинники до транспортних засобів9104 00
26.52.14Годинники, не призначені для носіння на собі або із собою, у яких установлено годинниковий механізм для годинників, призначених для носіння на собі або із собою; будильники, настінні годинники; годинники, інші
26.52.14-00.00Годинники, не призначені для носіння на собі або із собою, у яких установлено годинниковий механізм для годинників, призначених для носіння на собі або із собою; будильники, настінні годинники; годинники, інші9103 109103 909105 11 00
009105 19 00 009105 21 00 009105 29 00 009105 91
00 009105 99 10 009105 99 90 00
26.52.2Частини годинників і годинникові механізми
26.52.21Механізми годинникові укомплектовані й складені для годинників, призначених для носіння на собі чи із собою
26.52.21-00.00Механізми годинникові укомплектовані й складені для годинників, призначених для носіння на собі чи із собою9108 11 00 009108 12 00
009108 19 00 009108 20 00 009108 90 00
26.52.22Механізми годинникові укомплектовані й складені для годинників, не призначених для носіння на собі чи із собою
26.52.22-00.00Механізми годинникові укомплектовані й складені для годинників, не призначених для носіння на собі чи із собою9109 11 00 009109 199109
90
26.52.23Механізми годинникові укомплектовані, не складені або частково складені; механізми годинникові неукомплектовані, складені
26.52.23-00.00Механізми годинникові укомплектовані, не складені або частково складені; механізми годинникові неукомплектовані. складені9110 11 10 009110 11 90
009110 12 00 00
26.52.24Заготівки годинникових механізмів
26.52.24-00.00Заготівки годинникових механізмів9110 19 00 00
26.52.25Механізми годинникові укомплектовані, не укомплектовані та заготівки годинникових механізмів не складені
26.52.25-00.00Механізми годинникові укомплектовані, не укомплектовані та заготівки годинникових механізмів не складені9110 90 00 00
26.52.26Корпуси годинників і частини до них
26.52.26-00.00Корпуси годинників і частини до них9111 10 00 009111 20 00
009111 80 00 009111 90 00 009112 20 00 009112 90
00 00
26.52.27Частини годинників, інші
26.52.27-00.00Частини годинників, інші9114 10 00 009114 20 00
009114 30 00 009114 40 00 009114 90 00 00
26.52.28Реєстратори часу, самописці часу, лічильники часу паркування; перемикачі таймерні з годинниковим механізмом будь-якого виду
26.52.28-10.00Реєстратори часу, самописці часу9106 10 00 00
26.52.28-30.00Лічильники часу паркування та інші лічильники (крім таймерів технологічного процесу, стаціонарних секундомірів і подібних виробів)9106 90 80
26.52.28-50.00Таймери технологічного процесу, стаціонарні секундоміри та подібні вироби (крім хронометрів, хронографів, секундомірів, призначених для носіння на собі чи із собою)9106 90 10 00
26.52.28-70.00Перемикачі таймерні, з годинниковим механізмом будь-якого виду чи із синхронним електродвигуном (зокрема перемикачі, призначені для підключення та відключення живлення електроапаратури)9107 00 00 00
26.52.9Роботи субпідрядні як частина виробництва годинників усіх видів
26.52.99Роботи субпідрядні як частина виробництва годинників усіх видів
26.52.99-00.00Роботи субпідрядні як частина виробництва годинників усіх видів
26.6Устатковання радіологічне, електромедичне та електротерапевтичне устатковання
26.60Устатковання радіологічне, електромедичне та електротерапевтичне устатковання
26.60.1Устатковання радіологічне, електромедичне та електротерапевтичне устатковання
26.60.11Апаратура, що базується на використанні рентгенівського, альфа-, бета- чи гамма-випромінювання
26.60.11-15.00Апаратура, що базується на використанні рентгенівського випромінювання для медичних, хірургічних, стоматологічних і ветеринарних потреб (зокрема апаратура для радіографії та радіотерапії)9022 12 00 009022 13 00
009022 14 00 00
26.60.11-19.00Апаратура, що базується на використанні рентгенівського випромінювання (крім призначеної для медичних, хірургічних, стоматологічних і ветеринарних потреб)9022 19 00 00
26.60.11-30.00Апаратура, що базується на використанні альфа-, бета- чи гамма-випромінювання, для медичних, хірургічних, стоматологічних і ветеринарних потреб чи для іншої призначеності (зокрема апаратура для радіографії та радіотерапії)9022 21 00 009022 29 00 00
26.60.11-50.00Трубки рентгенівські (крім скляних оболонок до рентгенівських трубок)9022 30 00 00
26.60.11-70.00Генератори рентгенівських променів, генератори високої напруги, зокрема частини до виробів підкатегорії 26.60.119022 90
26.60.12Апарати електродіагностичні, використовувані в медицині
26.60.12-30.00Електрокардіографи9018 11 00 00
26.60.12-80.00Апаратура електродіагностична (крім електрокардіографів), н. в. і. у.9018 12 00 009018 13 00
009018 14 00 009018 19
26.60.13Апарати, що використовують ультрафіолетове чи інфрачервоне випромінювання, застосовувані у медицині, хірургії, стоматології чи ветеринарії
26.60.13-00.00Апарати, що використовують ультрафіолетове чи інфрачервоне випромінювання, застосовувані у медицині, хірургії, стоматології чи ветеринарії9018 20 00 00
26.60.14Стимулятори серцеві; апарати слухові
26.60.14-33.00Апарати слухові (крім частин і приладдя)9021 40 00 00
26.60.14-39.00Частини та приладдя до слухових апаратів (крім навушників, підсилювачів і подібних виробів)9021 90 10 00
26.60.14-50.00Стимулятори серцевих м'язів (крім частин і приладдя)9021 50 00 00
26.60.9Послуги щодо виробництва медичних приладів; роботи субпідрядні як частина виробництва радіологічного, електромедичного й електротерапевтичного устатковання
26.60.91Послуги щодо виробництва медичних приладів
26.60.91-00.00Послуги щодо виробництва медичних приладів
26.60.99Роботи субпідрядні як частина виробництва радіологічного, електромедичного й електротерапевтичного устатковання
26.60.99-00.00Роботи субпідрядні як частина виробництва радіологічного, електромедичного й електротерапевтичного устатковання
26.7Прилади оптичні та фотографічне устатковання
26.70Прилади оптичні та фотографічне устатковання
26.70.1Устатковання фотографічне та частини до нього
26.70.11Лінзи до об'єктивів камер, проекторів або фотозбільшувачів чи фотозменшувачів
26.70.11-00.00Лінзи до об'єктивів камер, проекторів або фотозбільшувачів чи фотозменшувачів9002 11 00 00
26.70.12Фотокамери для підготовляння пластин або циліндрів для друкування; фотокамери, використовувані для перенесення зображення документів у мікрофільми, мікрофіші чи інші мікроносії
26.70.12-00.00Фотокамери для підготовляння пластин або циліндрів для друкування; фотокамери, використовувані для перенесення зображення документів у мікрофільми, мікрофіші чи інші мікроносії9006 109006 30 00 00
26.70.13Камери цифрові
26.70.13-00.00Камери цифрові8525 80 30
26.70.14Фотокамери для миттєвого отримання готового знімку та інші фотокамери
26.70.14-00.00Фотокамери для миттєвого отримання готового знімку та інші фотокамери9006 40 00 009006 51 00
009006 52 00 009006 539006 59 00 00
26.70.15Кінокамери
26.70.15-30.00Кінокамери для плівки завширшки менше ніж 16 мм або для плівки 2 х 8 мм9007 11 00 00
26.70.15-50.00Кінокамери (крім призначених для плівки завширшки менше ніж 16 мм або для плівки 2 х 8 мм)9007 19 00 00
26.70.16Проектори кінематографічні; проектори для слайдів; проектори, інші
26.70.16-00.00Проектори кінематографічні; проектори для слайдів; проектори, інші9007 20 00 009008 10 00
009008 30 00 00
26.70.17Фотоспалахи; фотоапаратура для збільшення або зменшення; апаратура та устатковання для фото- і кінолабораторій; негатоскопи, проекційні екрани
26.70.17-00.00Фотоспалахи; фотоапаратура для збільшення або зменшення; апаратура та устатковання для фото- і кінолабораторій; негатоскопи, проекційні екрани9006 61 00 009006 69 00
009008 40 00 009010 10 00 009010 509010 60 00 00
26.70.18Апарати для зчитування мікрофільмів, мікрофішів або інших мікроносіїв
26.70.18-00.00Апарати для зчитування мікрофільмів, мікрофішів або інших мікроносіїв9008 20 00 00
26.70.19Частини та приладдя до фотографічного устатковання
26.70.19-00.00Частини та приладдя до фотографічного устатковання9006 919006 99 00 009007
91 00 009007 92 00 009008 90 00 009010 90
26.70.2Прилади оптичні, інші, та їхні частини
26.70.21Листи та пластини з поляризаційного матеріалу; лінзи, призми, дзеркала й інші оптичні елементи (крім елементів з оптично необробленого скла), оправлені чи неоправлені, не до камер, проекторів, фотозбільшувачів чи фотозменшувачів
26.70.21-53.00Призми, дзеркала та інші оптичні елементи, н. в. і. у.9001 90
26.70.21-55.00Лінзи, призми, дзеркала оправлені, виготовлені з будь-якого матеріалу, н. в. і. у.9002 90
26.70.21-70.00Лінзи до об'єктивів оправлені, з будь-якого матеріалу (крім призначених для камер, проекторів або фотозбільшувачів чи фотозменшувачів)9002 19 00 00
26.70.21-80.00Листи та пластини з поляризаційного матеріалу неоправлені; фільтри оправлені, виготовлені з будь-якого матеріалу9001 20 00 009002 20 00 00
26.70.22Біноклі, монокуляри, інші оптичні труби; прилади астрономічні, інші; мікроскопи оптичні
26.70.22-30.00Біноклі (зокрема для нічного бачення)9005 10 00 00
26.70.22-50.00Прилади (крім біноклів), зокрема оптичні труби9005 80 00 00
26.70.22-70.00Мікроскопи стереоскопічні, зокрема для мікрофотографування, для мікрокінознімання чи мікропроеціювання9011 109011 209011 80 00
00
26.70.23Пристрої на рідинних кристалах; лазери, крім лазерних діодів; прилади та інструменти оптичні, інші, н. в. і. у.
26.70.23-10.00Приціли телескопічні для зброї; перископи; труби оптичні9013 10 00 00
26.70.23-30.00Лазери (крім лазерних діодів, машин і пристроїв, об'єднаних з лазерами)9013 20 00 00
26.70.23-90.00Прилади та інструменти оптичні, інші, н. в. і. у.9013 80 20 009013 80 30
009013 80 90 00
26.70.24Частини та приладдя до біноклів, монокулярів та інших оптичних труб, інших астрономічних приладів і оптичних мікроскопів
26.70.24-10.00Частини та приладдя (зокрема кріплення) біноклів і подібних виробів9005 90 00
26.70.24-30.00Частини та приладдя до оптичних мікроскопів підтипу 26.70.22-70.009011 90 109011 90 90
26.70.25Частини та приладдя до пристроїв на рідинних кристалах, лазерів (крім лазерних діодів), інших оптичних приладів та інструментів, н. в. і. у.
26.70.25-00.00Частини та приладдя до пристроїв на рідинних кристалах, лазерів (крім лазерних діодів), інших оптичних приладів та інструментів, н. в. і. у.9013 90 109013 90 90
26.70.9Роботи субпідрядні як частина виробництва оптичних приладів і фотографічного устатковання
26.70.99Роботи субпідрядні як частина виробництва оптичних приладів і фотографічного устатковання
26.70.99-00.00Роботи субпідрядні як частина виробництва оптичних приладів і фотографічного устатковання
26.8Носії інформації магнітні й оптичні
26.80Носії інформації магнітні й оптичні
26.80.1Носії інформації магнітні й оптичні
26.80.11Носи інформації магнітні, не записані, крім карток з магнітною доріжкою
26.80.11-00.00Носії інформації магнітні, не записані, крім карток з магнітною доріжкою8523 29 158523 29 90
26.80.12Носії інформації оптичні, не записані
26.80.12-00.00Носії інформації оптичні, не записані8523 40 118523 40 138523
40 19
26.80.13Носії для запису, інші, зокрема матриці та форми для виготовлювання дисків
26.80.13-00.00Носії для запису, інші, зокрема матриці та форми для виготовлювання дисків8523 59 108523 80 10
26.80.14Картки з магнітною доріжкою
26.80.14-00.00Картки з магнітною доріжкою8523 21 00
26.80.9Роботи субпідрядні як частина виробництва магнітних і оптичних носіїв інформації
26.80.99Роботи субпідрядні як частина виробництва магнітних і оптичних носіїв інформації
26.80.99-00.00Роботи субпідрядні як частина виробництва магнітних і оптичних носіїв інформації