Державний класифікатор продукції та послуг ДК 016-2010

Новини

05.01.2017 На численні прохання створено автоматизований ДК 021:2015.

03.03.2015 Оновлено дизайн сайту. Додана підтримка портативних пристроїв.

01.01.2013 Класифікатор оновлений до ДК 016-2010. Старий класифікатор переміщено до підкаталогу 97

Будьте уважні!

Даний сайт призначений для спрощення користування Державним класифікатором продукції та послуг ДК 016-2010 та являє собою його автоматизовану копію.

Цей сайт не являється офіційним документом! Всі знайдені коди бажано перевіряти в офіційному паперовому ДКПП.

Дерево коду 22

КодНазваКод УКТЗЕД
22Вироби ґумові та пластмасові
22.1Вироби ґумові
22.11Шини та камери ґумові, відновлювання ґумових шин
22.11.1Шини та камери ґумові нові
22.11.11Шини пневматичні ґумові нові до легкових автомобілів
22.11.11-00.00Шини пневматичні ґумові нові до легкових автомобілів4011 10 00 00
22.11.12Шини пневматичні ґумові нові до мотоциклів і велосипедів
22.11.12-00.00Шини пневматичні ґумові нові до мотоциклів і велосипедів4011 40 204011 40 804011
50 00
22.11.13Шини пневматичні ґумові нові до автобусів, вантажних автомобілів або для використовування в авіації
22.11.13-55.00Шини пневматичні ґумові нові до автобусів або вантажних автомобілів з індексом навантаження не більше ніж 1214011 20 10 00
22.11.13-57.00Шини пневматичні ґумові нові до автобусів або вантажних автомобілів з індексом навантаження більше ніж 1214011 20 90 00
22.11.13-70.00Шини пневматичні ґумові нові для використовування в авіації4011 30 00
22.11.14Шини до сільськогосподарських машин; шини пневматичні ґумові нові, інші
22.11.14-00.00Шини до сільськогосподарських машин; шини пневматичні ґумові нові, інші4011 61 004011 62 004011
63 004011 69 004011 92 004011 93 004011 94
004011 99 00
22.11.15Камери й литі шини або шини з оґумованим ободом, протектори змінні шинні та ободові стрічки, ґумові
22.11.15-30.00Шини литі або з оґумованим ободом, протектори змінні шинні, ґумові4012 90 204012 90 30
22.11.15-50.00Стрічки ободові ґумові до шин4012 90 90 00
22.11.15-70.00Камери ґумові4013 104013 20 004013 90
22.11.16Стрічки протекторні для відновлювання ґумових шин
22.11.16-00.00Стрічки протекторні для відновлювання ґумових шин4006 10 00
22.11.2Шини пневматичні ґумові з відновленим протектором
22.11.20Шини пневматичні ґумові з відновленим протектором
22.11.20-30.00Шини ґумові з відновленим протектором до легкових автомобілів4012 11
22.11.20-50.00Шини ґумові з відновленим протектором до автобусів і вантажних машин4012 12
22.11.20-90.00Шини ґумові з відновленим протектором (зокрема використовувані в авіації), крім призначених до легкових автомобілів, автобусів і вантажних автомобілів4012 134012 19
22.11.9Роботи субпідрядні як частина виробництва ґумових шин і камер; відновлювання шин
22.11.99Роботи субпідрядні як частина виробництва ґумових шин і камер; відновлювання шин
22.11.99-00.00Роботи субпідрядні як частина виробництва ґумових шин і камер; відновлювання шин
22.19Вироби ґумові, інші
22.19.1Ґума регенерована в первинних формах або як пластини, листи чи стрічки
22.19.10Ґума регенерована в первинних формах або як пластини, листи чи стрічки
22.19.10-00.00Ґума регенерована в первинних формах або як пластини, листи чи стрічки4003 00 00
22.19.2Ґума невулканізована та вироби з неї; ґума вулканізована, крім твердої ґуми, ґуми у формі ниток, кордів, пластин, листів, стрічок, стрижнів і профілів
22.19.20Ґума невулканізована та вироби з неї; ґума вулканізована, крім твердої ґуми, ґуми у формі ниток, кордів, пластин, листів, стрічок, стрижнів і профілів
22.19.20-13.00Ґума у суміші з вуглецевою сажею або кремнеземом, невулканізована4005 10 00 00
22.19.20-19.00Суміші ґумові не вулканізовані, інші, у первинних формах чи як пластини, листи чи стрічки4005 20 00 004005 91 00
004005 99 00 00
22.19.20-30.00Форми та вироби з невулканізованої ґуми, зокрема стрижні, труби, профілі, диски та кільця (крім стрічок протекторних для відновлення шин)4006 90
22.19.20-50.00Нитки та корди з вулканізованої ґуми4007 00 00 00
22.19.20-70.00Пластини, листи та стрічки з вулканізованої ґуми4008 11 00 004008 21 90 00
22.19.20-83.00Стрижні та профілі, екструдовані з поруватої вулканізованої ґуми4008 19 00 00
22.19.20-85.00Пластини, листи та стрічки з непоруватої вулканізованої ґуми для покриття підлог4008 21 10 00
22.19.20-87.00Прутки та профілі, екструдовані з непоруватої ґуми4008 29
22.19.3Труби, трубки та шланги з вулканізованої ґуми (крім виготовлених з твердої ґуми)
22.19.30Труби, трубки та шланги з вулканізованої ґуми (крім виготовлених з твердої ґуми)
22.19.30-30.00Труби ґумові неармовані4009 11
22.19.30-55.00Шланги ґумові, армовані металом4009 21
22.19.30-57.00Шланги ґумові, армовані текстилем4009 31
22.19.30-59.00Шланги ґумові, армовані або з'єднані з іншими матеріалами (крім шлангів ґумових, армованих металом або текстилем)4009 41
22.19.30-70.00Шланги ґумові складані4009 124009 224009
324009 42
22.19.4Стрічки конвеєрні чи урухомлювальні/приводні паси з вулканізованої ґуми
22.19.40Стрічки конвеєрні чи урухомлювальні/приводні паси з вулканізованої ґуми
22.19.40-30.00Паси урухомлювальні/приводні ґумові трапецієвидної та/чи смугової форми, зокрема V-подібної форми4010 314010 324010
334010 34
22.19.40-50.00Стрічки конвеєрні ґумові;4010 11 00 004010 12 00
004010 13 00 004010 19 00 00
22.19.40-70.00Паси ґумові для синхронного передавання4010 354010 36
22.19.40-90.00Паси урухомлювальні/приводні ґумові (крім урухомлювальних/приводних і пасів V-подібної форми та заготівок для них, урухомлювальних/приводних пасів трапецієвидної та/чи смугової форми, конвеєрних стрічок, пасів для синхронного передавання)4010 39
22.19.5Тканини проґумовані (крім кордів до шин)
22.19.50Тканини проґумовані (крім кордів до шин)
22.19.50-50.00Смуги клейкі з проґумованих тканин, завширшки не більше ніж 20 см5906 10
22.19.50-70.00Тканини проґумовані (крім клейких смуг з проґумованих тканин, завширшки не більше ніж 20 см)5906 91 00 005906 99
22.19.6Предмети одягу та аксесуари одягу з вулканізованої ґуми (крім виготовлених з твердої ґуми)
22.19.60Одяг та аксесуари з вулканізованої ґуми (крім виготовлених з твердої ґуми)
22.19.60-00.00Одяг та аксесуари з вулканізованої ґуми (крім виготовлених з твердої ґуми)4015 11 00 004015 19 10
004015 19 90 004015 90 00 00
22.19.7Вироби з вулканізованої ґуми, н. в. і. у.; ґума тверда; вироби з твердої ґуми
22.19.71Вироби гігієнічні та фармацевтичні з вулканізованої ґуми, зокрема соски (крім виготовлених з твердої ґуми)
22.19.71-20.00Контрацептиви оболонкові4014 10 00 00
22.19.71-50.00Соски, накладки до сосків та подібні вироби для новонароджених4014 90 10 00
22.19.71-80.00Вироби гігієнічні або фармацевтичні ґумові (крім оболонкових контрацептивів, сосок, накладок для сосків і подібних виробів для новонароджених)4014 90 90 00
22.19.72Покриви на підлогу та килимки з вулканізованої ґуми (крім виготовлених з поруватої ґуми)
22.19.72-00.00Покриви на підлогу та килимки з вулканізованої ґуми (крім виготовлених з поруватої ґуми)4016 91 00 00
22.19.73Вироби з вулканізованої ґуми інші, н. в. і. у.; ґума тверда у всіх формах і вироби з неї
22.19.73-10.00Вироби з поруватої вулканізованої ґуми технічної призначеності4016 10
22.19.73-21.00Ґумки з вулканізованої ґуми4016 92 00 00
22.19.73-23.00Ущільнювачі з вулканізованої ґуми4016 93
22.19.73-30.00Амортизатори човнові або причальні, надувні чи ненадувні, з вулканізованої ґуми, інші надувні речі з вулканізованої ґуми4016 94 00 004016 95 00 00
22.19.73-43.00Стики компенсувальні до труб4016 99 20
22.19.73-45.00Вироби ґумометалеві до тракторів і автотранспортних засобів4016 99 52 00
22.19.73-47.00Вироби ґумові фасонні до тракторів і автотранспортних засобів4016 99 58 00
22.19.73-49.00Вироби ґумометалеві, не призначені до тракторів і автотранспортних засобів4016 99 91
22.19.73-50.00Підошви та каблуки з ґуми6406 20 10
22.19.73-60.00Вироби з ґуми монолітної вулканізованої (зокрема стрічки, кисети, знаки для штампів з датою й подібні вироби, затички, ободки до пляшок ґумові), крім виготовлених з твердої ґуми4016 99 99
22.19.73-79.00Ґума тверда, відходи, скрап і порошок твердої ґуми та вироби з твердої ґуми4017 00
22.19.9Роботи субпідрядні як частина виробництва інших ґумових виробів
22.19.99Роботи субпідрядні як частина виробництва інших ґумових виробів
22.19.99-00.00Роботи субпідрядні як частина виробництва інших ґумових виробів
22.2Вироби пластмасові
22.21Пластини, листи, труби та профілі з пластмас
22.21.1Мононитка завтовшки більше ніж 1 мм, стрижні, прутки та профілі з пластмас
22.21.10Мононитка завтовшки більше ніж 1 мм, стрижні, прутки та профілі з пластмас
22.21.10-50.00Мононитка з розміром поперечного перерізу більше ніж 1 мм, стрижні, прутки та профілі, з полімерів етилену, зокрема з обробленою поверхнею, але не оброблені іншим способом3916 10 00 00
22.21.10-70.00Мононитка з розміром поперечного перерізу більше ніж 1 мм, стрижні, прутки та профілі, з полімерів вінілхлориду, зокрема з обробленою поверхнею, але не оброблені іншим способом3916 20
22.21.10-90.00Мононитка з розміром поперечного перерізу більше ніж 1 мм, стрижні, прутки та профілі, з пластмас (крім виготовлених з полімерів етилену, полімерів вінілхлориду)3916 90
22.21.2Труби, трубки, шланги та фітинги до них пластмасові
22.21.21Оболонки штучні із затверділих протеїнів або целюлозних матеріалів; труби, трубки та шланги жорсткі з пластмас
22.21.21-30.00Оболонки штучні ("шкірки" до ковбаси) із затверділих протеїнів або целюлозних матеріалів3917 10
22.21.21-53.00Труби, трубки та шланги жорсткі з полімерів етилену3917 21
22.21.21-55.00Труби, трубки та шланги жорсткі з полімерів пропілену3917 22
22.21.21-57.00Труби, трубки та шланги жорсткі з полімерів вінілхлориду3917 23
22.21.21-70.00Труби, трубки та шланги жорсткі пластмасові (крім виготовлених з полімерів етилену, пропілену, вінілхлориду)3917 29
22.21.29Труби, трубки, шланги й фітинги до них пластмасові, інші
22.21.29-20.00Труби, трубки та шланги пластмасові гнучкі з тиском прориву не менше ніж 27,6 МПа3917 31
22.21.29-35.00Труби, трубки та шланги пластмасові (крім жорстких труб і гнучких труб з тиском прориву не менше ніж 27,6 МПа, армованих або іншим чином з'єднаних з іншими матеріалами - наприклад з фітингами)3917 32
22.21.29-37.00Труби, трубки та шланги пластмасові з фітингами (крім жорстких і гнучких труб, трубок або шлангів, з тиском прориву не менше ніж 27,6 МПа, армованих або іншим чином з'єднаних з іншими матеріалами)3917 33
22.21.29-50.00Труби, трубки та шланги пластмасові (крім штучних оболонок, "шкірок" до ковбаси, жорстких та гнучких труб і трубок з тиском прориву не менше ніж 27,6 МПа)3917 39
22.21.29-70.00Фітинги пластмасові до пластмасових труб, трубок і шлангів (зокрема муфти та фланці)3917 40
22.21.3Пластини, листи, плівка, фольга і стрічки пластмасові, неармовані чи не з'єднані з іншими матеріалами
22.21.30Пластини, листи, плівка, фольга і стрічки пластмасові, неармовані чи не з'єднані з іншими матеріалами
22.21.30-10.00Пластини, плівка, фольга і стрічки, інші, з полімерів етилену, неармовані завтовшки не більше ніж 0,125 мм3920 10 23 003920 10 24
003920 10.26 003920 10 27 003920 10 28 003920 10
40 00
22.21.30-17.00Пластини, плівка, фольга і стрічки, інші, з полімерів етилену, неармовані або не з'єднані з Іншими матеріалами, завтовшки більше ніж 0,125 мм3920 10 81 003920 10 89 00
22.21.30-21.00Пластини, плівка, фольга і стрічки, інші, з біаксеально-орієнтованих полімерів і пропілену, завтовшки не більше ніж 0,10 мм3920 20 21 00
22.21.30-23.00Пластини, плівка, фольга і стрічки, інші, з полімерів пропілену, завтовшки не більше ніж 0,10 мм3920 20 29 00
22.21.30-25.00Стрічки з полімерів пропілену, завширшки більше ніж 5 мм, але менше від 20 мм, завтовшки більше ніж 0,10 мм, використовувані для пакування (крім самосклеювальних виробів)3920 20 71 003920 20 79 00
22.21.30-29.00Стрічки, інші, завтовшки більше ніж 0,10 мм3920 20 90 00
22.21.30-30.00Пластини, плівка, фольга і стрічки з полімерів стиролу, неармовані, інші3920 30 00 00
22.21.30-35.00Пластини, листи, плівка, фольга та стрічки з полімерів вінілхлориду, інші, з умістом пластифікаторів не менше ніж 6 %, завтовшки не більше ніж 1 мм3920 43 10
22.21.30-36.00Пластини, листи, плівка, фольга та стрічки з полімерів вінілхлориду, інші, з умістом пластифікаторів не менше ніж 6 %, завтовшки більше ніж 1 мм3920 43 90
22.21.30-37.00Пластини, листи, плівка, фольга та стрічки з полімерів вінілхлориду, інші, з умістом пластифікаторів менше ніж 6 %, завтовшки не більше ніж 1 мм3920 49 10
22.21.30-38.00Пластини, листи, плівка, фольга та стрічки з полімерів вінілхлориду, інші, з умістом пластифікаторів менше ніж 6 %, завтовшки більше ніж 1 мм3920 49 90
22.21.30-53.00Пластини, листи, плівка, фольга та стрічки з полімерів вінілхлориду, інші, з поліметилметакрилату, неармовані або не з'єднані з іншими матеріалами3920 51 00 00
22.21.30-59.00Пластини, листи плівка, фольга та стрічки з полімерів вінілхлориду, інші, з інших акрилових полімерів, неармовані або не з'єднані з іншими матеріалами, н. в. і. у.3920 59
22.21.30-61.00Пластини, листи, плівка, фольга та стрічки з полікарбонатів, непоруваті (крім покривів на підлогу, стіни, стелю - самосклеювальних, армованих, ламінованих, з основою з інших матеріалів або з'єднаних з іншими матеріалами)3920 61 00 00
22.21.30-63.00Пластини, листи, плівка, фольга та стрічки з ненасичених складних ефірів, неармовані або не з'єднані з іншими матеріалами3920 63 00 00
22.21.30-65.00Пластини, листи, плівка, фольга, стрічка з поліетилентетрафталату, не армовані або не з'єднані з іншими матеріалами, завтовшки не більше ніж 0,35 мм3920 62 11 003920 62 13
003920 62 19 00
22.21.30-67.00Пластини, листи, плівка, фольга, стрічка з поліетилентетрафталату, не армовані або не з'єднані з іншими матеріалами, завтовшки більше ніж 0,35 мм3920 62 90 00
22.21.30-69.00Пластини, листи, плівка, фольга, стрічка зі складних ефірів, непоруваті, (крім самосклеювальних покривів на підлогу, стіни, стелю - з полікарбонатів, поліетилентетрафталату, ненасичених складних ефірів)3920 69 00 00
22.21.30-70.00Пластини, листи, плівка, фольга, стрічка з регенерованої целюлози чи її хімічних похідних, неармовані, неламіновані, не укріплені, не сполучені паралельно з іншими матеріалами (крім самосклеювальних виробів, зокрема покривів для підлог, стін чи стелі підкатегорії 22.23.11)3920 71 103920 71 90 003920
79 103920 73 10 003920 73 50 003920 73 90 003920
79 90
22.21.30-82.00Пластини, листи, плівка, фольга, стрічки з поліамідів непоруваті (крім покривів на підлогу, стіни, стелі - самосклеювальних, армованих, ламінованих, з основою з інших матеріалів, або з'єднаних з іншими матеріалами)3920 92 00 00
22.21.30-86.00Пластини, листи, плівка, фольга, стрічки з амінових смол, полівінілбутиралю, фенольних смол або продуктів полімеризації, непоруваті, неармовані, неламіновані, не укріплені, не сполучені паралельно з іншими матеріалами (крім самосклеювальних виробів, зокрема покривів для підлог, стін або стелі підкатегорії 22.23.11)3920 91 00 003920 93 00
003920 94 00 003920 99 51 003920 99 53 003920 99
55 00
22.21.30-90.00Пластини, листи, плівка, фольга, стрічки інші з непоруватих пластмас, н. в. і. у., і неармовані. неламіновані, не укріплені, не сполучені паралельно з іншими матеріалами (крім самосклеювальних виробів, зокрема покривів для підлог. стін або стелі підкатегорії 22.23.11 та стерильних адгезивних засобів для застосування в хірургії чи стоматології підтипу 32.50.50-30.00)3920 99 21 003920 99 29
003920 99 59 003920 99 90 00
22.21.4Пластини, листи, плівка, фольга та стрічки з пластмас, інші
22.21.41Пластини, листи, плівка, фольга та стрічки з пластмас, поруваті, інші
22.21.41-20.00Пластини, листи, плівка, фольга та стрічки поруваті з полімерів стиролу3921 11 00 00
22.21.41-30.00Пластини, листи, плівка, фольга та стрічки поруваті з полімерів вінілхлориду3921 12 00 00
22.21.41-50.00Пластини, листи, плівка, фольга та стрічки поруваті з поліуретанів3921 13
22.21.41-70.00Пластини, листи, плівка, фольга та стрічки поруваті з регенерованої целюлози3921 14 00 00
22.21.41-80.00Пластини, листи, плівка, фольга та стрічки поруваті з пластмас (крім виготовлених з полімерів стиролу, полімерів вінілхлориду, поліуретанів або регенерованої целюлози)3921 19
22.21.42Пластини, листи, плівка, фольга та стрічки з пластмас, непоруваті, інші
22.21.42-30.00Пластини, листи, плівка, фольга, стрічки непоруваті, з продуктів конденсації чи полімеризації з перегрупуванням, складних поліефірів, армовані, ламіновані, з основою з інших матеріалів, або з'єднаних з іншими матеріалами)3921 90 11 003921 90 19 00
22.21.42-50.00Пластини, листи, плівка, фольга, стрічки непоруваті з фенольних смол3921 90 30 00
22.21.42-75.00Пластини, листи, плівка, фольга, стрічки непоруваті з продуктів конденсації або полімеризації з перегрупуванням, амінових смол, ламіновані під високим тиском, з поверхнею, декорованою з одного боку чи обох боків3921 90 41 00
22.21.42-79.00Пластини, листи, плівка, фольга, стрічки з продуктів полімеризації, інші3921 90 43 003921 90 49
003921 90 55 003921 90 60 00
22.21.42-80.00Пластини, листи, плівка, фольга, стрічки непоруваті з пластмас (крім отриманих унаслідок полімеризації), інші3921 90 90 00
22.21.9Роботи субпідрядні як частина виробництва пластин, листів, труб і профілів з пластмас
22.21.99Роботи субпідрядні як частина виробництва пластин, листів, труб і профілів з пластмас
22.21.99-00.00Роботи субпідрядні як частина виробництва пластин, листів, труб і профілів з пластмас
22.22Тара пластмасова
22.22.1Тара пластмасова
22.22.11Мішки і пакети, зокрема конусоподібні, з полімерів етилену
22.22.11-00.00Мішки і пакети, зокрема конусоподібні, з полімерів етилену3923 21 00
22.22.12Мішки та пакети, зокрема конусоподібні, з інших пластмас (крім виготовлених з полімерів етилену)
22.22.12-00.00Мішки та пакети, зокрема конусоподібні, з інших пластмас (крім виготовлених з полімерів етилену)3923 29 103923 29 90
22.22.13Коробки, ящики, тара ґратчаста й подібні вироби з пластмас
22.22.13-00.00Коробки, ящики, тара ґратчаста й подібні вироби з пластмас3923 10 00
22.22.14Бутлі обплетені, пляшки, фляги й подібні вироби з пластмас
22.22.14-50Бутлі обплетені, пляшки, фляги й подібні вироби з пластмас місткістю не більше ніж 2 л для транспортування та пакування товарів
22.22.14-50.01Бутлі обплетені, пляшки, фляги й подібні вироби з пластмас місткістю не більше ніж 2 л для транспортування та пакування фармацевтичної продукції3923 30 10 00
22.22.14-50.99Бутлі обплетені, пляшки, фляги й подібні вироби з пластмас місткістю не більше ніж 2 л для транспортування та пакування іншої продукції3923 30 10 00
22.22.14-70Бутлі обплетені, пляшки, фляги й подібні вироби з пластмас місткістю більше ніж 2 л для транспортування та пакування товарів
22.22.14-70.01Бутлі обплетені, пляшки, фляги й подібні вироби з пластмас місткістю більше ніж 2 л для транспортування та пакування фармацевтичної продукції3923 30 90 00
22.22.14-70.99Бутлі обплетені, пляшки, фляги й подібні вироби з пластмас місткістю більше ніж 2 л для транспортування та пакування іншої продукції3923 30 90 00
22.22.19Тара пластмасова, інша
22.22.19-10.00Шпулі, котушки, бобіни й подібні вироби пластмасові3923 40 10 003923 40 90 00
22.22.19-20.00Накривки та ковпачки пластмасові до пляшок3923 50 10 00
22.22.19-30.00Корки, накривки та інші пластмасові засоби для закривання (крім призначених для пляшок)3923 50 90 00
22.22.19-40.00Сітка-рукав екструдована пластмасова3923 90 10 00
22.22.19-90.00Вироби пластмасові для транспортування та пакування товарів, інші3923 90 90 00
22.22.9Роботи субпідрядні як частина виробництва пластмасової тари
22.22.99Роботи субпідрядні як частина виробництва пластмасової тари
22.22.99-00.00Роботи субпідрядні як частина виробництва пластмасової тари
22.23Вироби пластмасові для будівництва
22.23.1Вироби пластмасові для будівництва; лінолеум і покриви на підлогу, тверді, не пластикові
22.23.11Покриви на підлогу, стіни або стелі пластмасові, у рулонах або у формі плитки
22.23.11-55.00Покриви на підлогу в рулонах або у формі плитки та покриви на стіни або стелі, з основою, просоченою полівінілхлоридом3918 10 10 00
22.23.11-59.00Покриви на підлогу, стіни, стелі з полімерів вінілхлориду, інші3918 10 90 00
22.23.11-90.00Покриви на підлогу в рулонах або у формі плитки та покриви на стіни та стелі пластмасові (крім виготовлених з полімерів вінілхлориду)3918 90 00 00
22.23.12Ванни, умивальники, унітази, сидіння та накривки до унітазів, зливні бачки й подібні санітарно-технічні вироби, пластмасові
22.23.12-50.00Ванни, душові, раковини та умивальники, пластмасові3922 10 00 00
22.23.12-70.00Сидіння та накривки до унітазів, пластмасові3922 20 00 00
22.23.12-90.00Біде, унітази, зливні бачки й подібні санітарно-технічні вироби, пластмасові (крім ванн, душових, раковин і умивальників, сидінь і накривок до унітазів)3922 90 00 00
22.23.13Резервуари, цистерни, баки й подібні вмістища, місткістю більше ніж 300 л, пластмасові
22.23.13-00.00Резервуари, цистерни, баки й подібні вмістища, місткістю більше ніж 300 л, пластмасові3925 10 00 00
22.23.14Двері, вікна й рами віконні та пороги для дверей, підвіконня, віконниці, жалюзі та подібні вироби і їхні частини, пластмасові
22.23.14-50.00Двері, вікна й рами віконні та пороги для дверей, пластмасові3925 20 00 00
22.23.14-70.00Підвіконня, жалюзі та подібні вироби і їхні частини, пластмасові3925 30 00 00
22.23.15Лінолеум і покриви на підлогу тверді, не пластмасові, тобто еластичні покриви на підлогу, зокрема вініл, лінолеум і подібні вироби
22.23.15-00.00Лінолеум і покриви на підлогу тверді, не пластмасові, тобто еластичні покриви на підлогу, зокрема вініл, лінолеум і подібні вироби5904
22.23.19Вироби пластмасові для будівництва, н. в. і. у.
22.23.19-50.00Фітинги та кріпильні комплекти, призначені для постійного встановлення, пластмасові3925 90 10
22.23.19-90.00Вироби для будівництва: покриття підлог, стін, стель та інших частин будинків; лотки, жолоби, поручні, огорожі й подібні вироби, готові стелажі для магазинів, підприємств, складських приміщень, орнаменти архітектурні, зокрема система канелюр, зводів і фризи, пластмасові, н. в. і. у.3925 90 80
22.23.2і Будівлі складані з пластмас
22.23.20Будівлі складані з пластмас
22.23.20-00.00Будівлі складані з пластмас9406 00 80
22.23.9Роботи субпідрядні як частина виробництва пластмасових виробів для будівництва
22.23.99Роботи субпідрядні як частина виробництва пластмасових виробів для будівництва
22.23.99-00.00Роботи субпідрядні як частина виробництва пластмасових виробів для будівництва
22.29Вироби пластмасові, інші
22.29.1Одяг і аксесуари до нього (зокрема рукавички), пластмасові
22.29.10Одяг і аксесуари до нього (зокрема рукавички), пластмасові
22.29.10-00.00 Одяг і аксесуари до нього (зокрема рукавички), пластмасові3926 20 00 00
22.29.2 Вироби пластмасові інші, н. в. і. у.
22.29.21Пластини, листи, плівка, фольга, смуги, стрічка й подібні вироби, пластмасові, самоеклеювальні, у рулонах, завширшки не більше ніж 20 см
22.29.21-30.00Стрічка пластмасова самосклеювальна з покривом, з умістом невулканізованої натуральної або штучної ґуми, у рулонах завширшки не більше ніж 20 см3919 10 11 003919 10 13
003919 10 15 003919 10 19 00
22.29.21-50.00Пластини, листи, плівка, смуги й інші пласкі пластмасові форми, самосклеювальні, у рулонах, завширшки не більше ніж 20 см, з продуктів, одержаних конденсацією чи полімеризацією з перегрупуванням, хімічно змодифікованих або незмодифікованих (крім стрічки пластмасової самосклеювальної з покривом, з умістом невулканізованої натуральної чи штучної ґуми)3919 10 31 003919 10 38
22.29.21-70.00Пластини, листи, плівка, смуги та інші пласкі пластмасові форми, самосклеювальні, у рулонах, завширшки не більше ніж 20 см, з продуктів поліприєднання (адитивної полімеризації) (крім стрічки пластмасової самосклеювальної з покривом, з умістом невулканізованої натуральної чи штучної ґуми)3919 10 61 003919 10 69 00
22.29.21-90.00Стрічка з інших пластмасових матеріалів, у рулонах, завширшки не більше ніж 20 см3919 10 90 00
22.29.22Пластини, листи, плівка, фольга, смуги, стрічка й подібні вироби, пластмасові самосклеювальні інші
22.29.22-30.00Пластини, листи, плівка, фольга, стрічка та інші пласкі пластмасові форми самосклеювальні, з подальшим обробленням, обробленням поверхні чи надання форми внаслідок нарізання, крім згорнених у рулони, завширшки не більше ніж 20 см, прямокутних і квадратних3919 90 10 00
22.29.22-50.00Пластини, листи, плівка, фольга, стрічка та інші пласкі пластмасові форми самосклеювальні, з продуктів, одержаних конденсацією чи полімеризацією з перегрупуванням, хімічно змодифікованих або незмодифікованих, у рулонах завширшки більше ніж 20 см чи інакше, не оброблені, крім оброблення поверхні, або нарізані на форми, зокрема квадратні чи прямокутні (крім покривів на підлогу, стіни або стелі підкатегорії 22.23.11)3919 90 31 003919 90 38
22.29.22-70.00Пластини, листи, плівка, фольга, стрічка та інші пласкі пластмасові форми самосклеювальні, з продуктів поліприєднання (адитивної полімеризації), не оброблені, крім оброблення поверхні, або нарізані на форми, зокрема квадратні чи прямокутні (крім покривів на підлогу, стіни або стелі підкатегорії 22.23.11)3919 90 61 003919 90 69 00
22.29.22-90.00Пластини, листи, плівка, фольга, стрічка та інші пласкі пластмасові форми, самосклеювальні, інші, пластмасові, у рулонах завширшки більше ніж 20 см чи інакше, не оброблені, крім оброблення поверхні, або нарізані на форми, зокрема квадратні чи прямокутні (крім покривів на підлогу, стіни або стелі підкатегорії 22.23.11)3919 90 90 00
22.29.23Посуд столовий і кухонний, інші предмети господарської призначеності та предмети для туалету, пластмасові
22.29.23-20.00Посуд столовий і кухонний з пластмас3924 10 00 00
22.29.23-50.00Предмети господарської призначеності та предмети для туалету з регенерованої целюлози3924 90 11 003924 90 19 00
22.29.23-90.00Предмети господарської призначеності та предмети для туалету з пластмас, н. в. і. у.3924 90 90 00
22.29.24Частини, н. в. і. у., до ламп і освітлювальної арматури, світлових вивісок і подібних виробів з пластмас
22.29.24-00.00Частини, н. в. і. у., до ламп і освітлювальної арматури, світлових вивісок і подібних виробів з пластмас9405 92
22.29.25! Приладдя канцелярське або шкільне пластмасове
22.29.25-00.00: Приладдя канцелярське або шкільне пластмасове3926 10 00 00
22.29.26Фурнітура для меблів, корпусів автомобілів і подібні вироби з пластмас; статуетки та інші оздоблювальні вироби з пластмас
22.29.26-10.00Фурнітура для меблів, корпусів автомобілів або подібні вироби з пластмас3926 30 00 00
22.29.26-20.00Статуетки та інші оздоблювальні вироби з пластмас (зокрема рами для фотографій, картин і подібні рами)3926 40 00 00
22.29.26-30.00Вмістини перфоровані й подібні вироби пластмасові для фільтрування води на вході до дренажної системи3926 90 50
22.29.29Вироби пластмасові, інші
22.29.29-10.00Вироби, інші, з пластмаси чи інших матеріалів3006 91 00
22.29.29-20.00Підошви та підбори/каблуки з пластмаси6406 20 90
22.29.29-50.00Вироби пластмасові, інші, виготовлені з листового матеріалу3926 90 923926 90 97
22.29.29-90.00Гребінці, заколки для волосся та подібні вироби з ґуми чи пластмаси (крім електронагрівальних перукарських апаратів)9615 11 00
22.29.9Послуги з виготовляння інших пластмасових виробів; роботи субпідрядні як частина виробництва Інших пластмасових виробів
22.29.91Послуги з виготовляння інших пластмасових виробів
22.29.91-10.00Виготовляння пластмасових деталей до машин і механічних пристроїв, крім поршневих двигунів внутрішнього згоряння, газових турбін
22.29.91-25.00Виготовляння пластмасових деталей до пристроїв підтипів 27.51.21-70.00, 27.51, 21-90.00, підкатегорій 27.51.23, 27.51.25, 27.51.26, 27.51.27, 27.51.28, 27.51.29 і підтипів 27.51.24-30.00, 27.51.24-50.00, 27.51.24-90.00
22.29.91-27.00Виготовляння пластмасових деталей до програвачів, грамофонів, аудіоплеєрів, магнітофонів, іншої апаратури для записування чи відтворювання звуку або зображення, крім головок звукознімача
22.29.91-30.00Виготовляння пластмасових деталей до пристроїв підкатегорій 26.30.11, 26.30.12, 26.30.13, 26.40.33 (до відеокамер), 26.70.13, до виробів підкатегорій 26.20.17, 26.40.20, 26.40.34
22.29.91-40.00Виготовляння пластмасових виробів, деталей пристроїв підкатегорії 27.12.10, до виробів підкатегорій 27.12.31, 27.12.32 та 26.11.30
22.29.91-50.00Виготовляння пластмасових деталей до локомотивів або рухомого складу, до кріплень і арматури залізничних або трамвайних колій, механічного устатковання для сигналізації, убезпечення або регулювання руху
22.29.91-60.00Виготовляння пластмасових деталей до всіх наземних транспортних засобів (крім деталей до локомотивів або рухомого складу)
22.29.91-80.00Виготовляння пластмасових деталей для авіації та до космічних апаратів
22.29.91-93.00Виготовляння пластмасових деталей до. електричних машин і устатковання, апаратури для записування та відтворювання звуку, апаратури для записування й відтворювання зображення та звуку на телебаченні
22.29.91-97.00Виготовляння пластмасових деталей до приладів та апаратів оптичних, фотографічних, кінематографічних вимірювальних, контрольних, прецизійних, інструментів і апаратів медичних і хірургічних
22.29.99Роботи субпідрядні як частина виробництва інших пластмасових виробів
22.29.99-00.00Роботи субпідрядні як частина виробництва інших пластмасових виробів
22.13.26-90.00Компресори з кривошипно-шатунним механізмом об'ємні з надлишковим робочим тиском більше ніж 15 бар, продуктивністю більше ніж 120 м3 на годину8414 80 59