Державний класифікатор продукції та послуг ДК 016-2010

Новини

05.01.2017 На численні прохання створено автоматизований ДК 021:2015.

03.03.2015 Оновлено дизайн сайту. Додана підтримка портативних пристроїв.

01.01.2013 Класифікатор оновлений до ДК 016-2010. Старий класифікатор переміщено до підкаталогу 97

Будьте уважні!

Даний сайт призначений для спрощення користування Державним класифікатором продукції та послуг ДК 016-2010 та являє собою його автоматизовану копію.

Цей сайт не являється офіційним документом! Всі знайдені коди бажано перевіряти в офіційному паперовому ДКПП.

Дерево коду 21

КодНазваКод УКТЗЕД
21Продукція фармацевтична основна та фармацевтичні препарати
21.1Продукція фармацевтична основна
21.10Продукція фармацевтична основна
21.10.1Кислота саліцилова, о-ацетилсаліцилова кислота, їхні солі та естери
21.10.10Кислота саліцилова, о-ацетилсаліцилова кислота, їхні солі та естери
21.10.10-30.00Кислота саліцилова, її солі2918 21 00 00
21.10.10-50.00Кислота о-ацетилсаліцилова, її солі та естери2918 22 00 00
21.10.10-70.00Естери саліцилової кислоти (крім о-ацетилсаліцилової кислоти) та їхні солі2918 23
21.10.2Лізин, глутамінова кислота та їхні солі; солі та гідроксиди амонію четвертинні; фосфоаміноліліди; аміди та їхні похідні й солі з цих речовин
21.10.20Лізин, глутамінова кислота та їхні солі; солі та гідроксиди амонію четвертинні; фосфоаміноліпіди; аміди та їхні похідні й солі з цих речовин
21.10.20-10.00Лізин та його естери, солі цих речовин2922 41 00 00
21.10.20-20.00Кислота глутамінова та її солі2922 42
21.10.20-40.00Солі та гідроксиди амонію четвертинні, лецитини та інші фосфоаміноліпіди, визначеного або невизначеного хімічного складу2923 10 002923 20 002923
90 00
21.10.20-60.00Аміди ациклічні та їхні похідні, солі цих речовин (зокрема ациклічні карбамати)2924 10 00 00
21.10.20-70.00Аміди циклічні та їхні похідні, солі цих речовин (зокрема циклічні карбамати), крім уреїнів і їхніх похідних та солей цих речовин2924 29
21.10.3Лактони, н. в. і. у., гетероциклічні сполуки лише з гетеро-атомом(-ами) азоту, що мають у структурі неконденсоване піразинове кільце, піримідинове кільце, піперазольне кільце чи фенотіазинову кільцеву систему без подальшої конденсації; гідантоїн та його похідні; сульфонаміди
21.10.31Лактони, н. в. і. у., сполуки гетероциклічні лише з гетеро-атомом(-ами) азоту, що мають у структурі неконденсоване піразольне кільце, піримідинове кільце, піперазинове кільце чи фенотіазинову кільцеву систему без подальшої конденсації; гідантоїн і його похідні
21.10.31-10.00Лактони (крім кумарину, метилкумаринів та етилкумаринів)2932 29
21.10.31-30.00Сполуки, що мають у структурі неконденсоване піразольне кільце (гідроване чи негідроване)2933 112933 19
21.10.31-40.00Гідантоїн і його похідні2933 21 00 00
21.10.31-55.00Малонілсечовина (кислота барбітурова) та її похідні, солі цих речовин2933 512933
21.10.31-59.00Сполуки, що мають у структурі піримідинове кільце (гідроване чи негідроване) чи піперазинове кільце, крім малонілсечовини (кислоти барбітурової) та її похідних2933 59
21.10.31-70.00Сполуки, що мають у структурі неконденсоване триазинове кільце (гідроване чи негідроване), крім меламіну2933 69
21.10.31-80.00Сполуки, що мають у структурі фенотіазинову кільцеву систему (гідровану чи негідровану), без подальшої конденсації2934 30
21.10.32Сульфонаміди
21.10.32-00.00Сульфонаміди2935 00 102935 00 202935
00 90
21.10.4Цукри хімічно чисті, н. в. і. у.; ефіри та естери цукрів і їхні солі, н. в. і. у.
21.10.40Цукри хімічно чисті, н. в. і. у.; ефіри та естери цукрів і їхні солі, н. в. і. у.
21.10.40-00.00Цукри хімічно чисті, н. в. і. у.; ефіри та естери цукрів і їхні солі, н. в. і. у.2940 00 00
21.10.5Провітаміни, вітаміни й гормони; глікозиди та алкалоїди рослинного походження та їхні похідні; антибіотики
21.10.51Провітаміни, вітаміни та їхні похідні
21.10.51-00.00Провітаміни, вітаміни та їхні похідні2936 21 00 002936 22 00
002936 23 00 002936 24 00 002936 25 00 002936 26
00 002936 27 00 002936 28 00 002936 292936 90
21.10.52Гормони, похідні цих речовин; інші стероїди, що їх використовують переважно як гормони
21.10.52-00.00Гормони, похідні цих речовин; інші стероїди, що їх використовують переважно як гормони2937
11 002937 12 002937 19 00
21.10.53Глікозиди, алкалоїди рослинного походження, їхні солі, ефіри, естери та інші похідні
21.10.53-00.00Глікозиди, алкалоїди рослинного походження, їхні солі, ефіри, естери та інші похідні2938 10 002938 902939 11
002939 19 002939 20 002939 30 002939 41 002939
42 002939 43 002939 49 002939 51 002939 59
002939 61 002939 62 002939 63 002939 69 002939
91 112939 91 192939 91 902939 99 00
21.10.54Антибіотики
21.10.54-00.00Антибіотики2941 102941 202941 30
002941 40 002941 50 002941 90 00
21.10.6Залози та інші органи, екстракти цих речовин та інші речовини людського чи тваринного походження, н. в. і. у.
21.10.60Залози та інші органи, екстракти цих речовин та інші речовини людського чи тваринного походження, н. в. і. у.
21.10.60-20.00Екстракти залоз чи інших органів або їхніх секретів (продуктів їхньої секреції), органотерапевтичної призначеності3001 20
21.10.60-40.00Залози та інші органи або речовини терапевтичної чи профілактичної призначеності, н. в. і. у. (крім крові та екстрактів залоз чи інших органів)3001 90
21.10.60-50.00Кров людська, кров тваринна терапевтичної, профілактичної чи діагностичної призначеності; культури мікроорганізмів; токсини (крім дріжджів)3002 90
21.10.9Роботи субпідрядні як частина виробництва основної фармацевтичної продукції
21.10.99Роботи субпідрядні як частина виробництва основної фармацевтичної продукції
21.10.99-00.00Роботи субпідрядні як частина виробництва основної фармацевтичної і продукції
21.2Препарати фармацевтичні
21.20Препарати фармацевтичні
21.20.1Ліки
21.20.11Ліки, з умістом пеніциліну та інших антибіотиків
21.20.11-30.00Ліки, з умістом пеніциліну або похідних цих препаратів, які мають структуру пеніцилінової кислоти, або стрептоміцини чи їх похідні, терапевтичної чи профілактичної призначеності, не розфасовані для роздрібної торгівлі3003 10 00 00
21.20.11-50.00Ліки, з умістом інших антибіотиків, не розфасовані для роздрібної торгівлі3003 20 00 00
21.20.11-60.00Ліки, з умістом пеніциліну, стрептоміцину або похідних цих препаратів, дозовані або розфасовані для роздрібної торгівлі3004 10
21.20.11-80.00Ліки, з умістом інших антибіотиків, розфасовані для роздрібної торгівлі3004 20
21.20.12Ліки, з умістом гормонів, але не антибіотиків
21.20.12-30.00Ліки, з умістом інсуліну, але не антибіотиків, терапевтичної чи профілактичної призначеності, але не дозовані чи не розфасовані для роздрібної торгівлі3003 31 00 00
21.20.12-50.00Ліки, з умістом гормонів, але не антибіотиків, терапевтичної чи профілактичної призначеності, не дозовані чи не розфасовані для роздрібної торгівлі (крім інсуліну)3003 39 00 00
21.20.12-60.00Ліки, з умістом інсуліну, але не антибіотиків, терапевтичної чи профілактичної призначеності, дозовані чи розфасовані для роздрібної торгівлі3004 31
21.20.12-70.00Ліки, з умістом кортикостероїдних гормонів, їхніх похідних і структурних аналогів, дозовані чи розфасовані для роздрібної торгівлі3004 323004 39
21.20.13Ліки, з умістом алкалоїдів або їхніх похідних, але не гормонів чи антибіотиків
21.20.13-10.00Ліки, з умістом алкалоїдів або їхніх похідних, не розфасовані для роздрібної торгівлі3003 40
21.20.13-20.00Ліки, з умістом йоду або сполук йоду, та інші ліки терапевтичної чи профілактичної призначеності, не розфасовані для роздрібної торгівлі3003 90
21.20.13-40.00Ліки, з умістом алкалоїдів або їхніх похідних, розфасовані для роздрібної торгівлі3004 40
21.20.13-60.00Ліки, з умістом вітамінів, провітамінів, похідних і сумішей цих речовин, терапевтичної чи профілактичної призначеності, дозовані чи розфасовані для роздрібної торгівлі3004 50
21.20.13-80.00Ліки, інші, зі змішаних чи незмішаних препаратів, розфасовані для роздрібної торгівлі, н. в. і. у.3004 90
21.20.2Препарати фармацевтичні, інші
21.20.21Антисироватка та вакцини
21.20.21-20.00Антисироватка та інші фракції крові3002 10
21.20.21-40.00Вакцини для лікування людини3002 20 00 00
21.20.21-60.00Вакцини для ветеринарної медицини3002 30 00 00
21.20.22Препарати контрацептивні хімічні, вироблені на основі гормонів або сперміцидів
21.20.22-00.00Препарати контрацептивні хімічні, вироблені на основі гормонів або сперміцидів3006 60 113006 60 193006
60 90
21.20.23Реактиви діагностичні та інші фармацевтичні препарати
21.20.23-20.00Реактиви для визначення групи крові3006 20 00 00
21.20.23-40.00Препарати контрастні для рентгенівських обстежень; реактиви діагностичні для введення хворому3006 30 00 00
21.20.24Матеріали перев'язувальні клейкі, кетгут і подібні матеріали; аптечки першої допомоги
21.20.24-20.00Матеріали перев'язувальні клейкі чи подібні вироби; просочені або вкриті фармацевтичними речовинами; або розфасовані для роздрібної торгівлі3005 10 00
21.20.24-30.00Кетгут хірургічний стерильний3006 10 10
21.20.24-40.00Вата, марля та подібні вироби, вкриті фармацевтичними речовинами, розфасовані для роздрібної торгівлі, н. в. і. у.3005 90
21.20.24-60.00Сумки та аптечки першої допомоги3006 50 00
21.20.9Роботи субпідрядні як частина виробництва фармацевтичних препаратів
2120.99Роботи субпідрядні як частина виробництва фармацевтичних препаратів
21.20.99-00.00Роботи субпідрядні як частина виробництва фармацевтичних препаратів