Державний класифікатор продукції та послуг ДК 016-2010

Новини

05.01.2017 На численні прохання створено автоматизований ДК 021:2015.

03.03.2015 Оновлено дизайн сайту. Додана підтримка портативних пристроїв.

01.01.2013 Класифікатор оновлений до ДК 016-2010. Старий класифікатор переміщено до підкаталогу 97

Будьте уважні!

Даний сайт призначений для спрощення користування Державним класифікатором продукції та послуг ДК 016-2010 та являє собою його автоматизовану копію.

Цей сайт не являється офіційним документом! Всі знайдені коди бажано перевіряти в офіційному паперовому ДКПП.

Дерево коду 20

КодНазваКод УКТЗЕД
20Речовини хімічні та хімічні продукти
20.1Речовини хімічні основні, добрива та азотовмісні сполуки, пластмаси й синтетичний каучук у первинних формах
20.11Гази промислові
20.11.1Гази промислові
20.11.11Водень, аргон, інертні гази, азот і кисень
20.11.11-20.00Аргон2804 21 00 00
20.11.11-30.00Гази інертні (крім аргону)2804 29
20.11.11-50.00Водень2804 10 00 00
20.11.11-60.00Азот2804 30 00 00
20.11.11-70.00Кисень2804 40 00 00
20.11.12Діоксид вуглецю та інші неорганічні кисневмісні сполуки неметалів
20.1112-30.00Діоксид вуглецю2811 21 00 00
20.11.12-50.00Триоксид сірки (сірчаний ангідрид), триоксид миш'яку2811 29 10 00
20.11.12-70.00Оксиди азоту2811 29 30 00
20.11.12-90.00Сполуки неметалів кисневмісні неорганічні (крім триоксиду сірки (сірчаного ангідриду); триоксиду миш'яку, оксиду азоту, діоксиду кремнію, діоксиду сірки, діоксиду вуглецю)2811 29 90 00
20.11.13Повітря зріджене та стиснене
20.11.13-00.00Повітря зріджене та стиснене2851 00 30 00
20.11.9Роботи субпідрядні як частина виробництва промислових газів
20.11.99Роботи субпідрядні як частина виробництва промислових газів
20.11.99-00.00Роботи субпідрядні як частина виробництва промислових газів
20.12Барвники та пігменти
20.12.1Оксиди, пероксиди та гідроксиди
20.12.11Оксид і пероксид цинку; оксид титану
20.12.11-30.00Оксид цинку; пероксид цинку2817 00 00
20.12.11-50.00Оксид титану2823 00 00
20.12.12Оксиди та гідроксиди хрому, марганцю, свинцю й міді
20.12.12-00.00Оксиди та гідроксиди хрому, марганцю, свинцю й міді2819 10 00 002819 902820
10 00 002820 90 00 002824 10 00 002824 90 102824
90 902825 50 00 00
20.12.19Оксиди, гідроксиди та пероксиди інших металів
20.12.19-10.00Оксиди та гідроксиди заліза, фарби земляні, з умістом не більше ніж 70 мас. % суміші заліза у перерахунку на Fe2O32821 10 00 002821 20 00 00
20.12.19-30.00Оксиди та гідроксиди кобальту, оксиди кобальту технічні2822 00 00 00
20.12.19-50.00Оксид і гідроксид літію, оксид і гідроксид ванадію, оксид і гідроксид нікелю, оксиди германію та діоксид цирконію2825 20 00 002825 30 00
002825 40 00 002825 60 00 00
20.12.19-73.00Оксид і гідроксид молібдену2825 70 00 00
20.12.19-75.00Оксиди сурми2825 80 00 00
20.12.19-90.00Основи неорганічні, інші; оксиди, гідроксиди та пероксиди інших металів, н. в. і. у.2825 90
20.12.2Екстракти фарбувальні та дубильні; таніни та їхні похідні; речовини фарбувальні, н. в. і. у.
20.12.21Речовини фарбувальні органічні синтетичні й кольорові лаки та препарати, виготовлені на їхній основі
20.12.21-10.00Барвники дисперсні та препарати, виготовлені на їхній основі3204 11 00 00
20.12.21-20.00Барвники протравлювальні й кислотні та препарати, виготовлені на їхній основі3204 12 00
20.12.21-30.00Барвники основні та препарати, виготовлені на їхній основі3204 13 00 00
20.12.21-40.00Барвники прямі та препарати, виготовлені на їхній основі3204 14 00 00
20.12.21-50.00Речовини фарбувальні органічні синтетичні, інші3204 15 00 003204 16 00
003204 17 00 003204 19 00 003204 90 00 00
20.12.21-60.00Речовини органічні синтетичні, що їх використовують як флуоресцентні відбілювальні препарати3204 20 00 00
20.12.21-70.00Лаки кольорові; препарати, виготовлені на основі кольорових лаків3205 00 00 00
20.12.22Екстракти дубильні рослинного походження; таніни та їхні похідні; речовини фарбувальні рослинного чи тваринного походження
20.12.22-50.00Екстракти дубильні рослинного походження; таніни та їхні солі, ефіри прості, естери та інші похідні3201 10 00 003201 20 00
003201 90
20.12.22-70.00Речовини фарбувальні рослинного чи тваринного походження та препарати, виготовлені на їхній основі (зокрема фарбувальні екстракти), крім тваринного вугілля3203 00 11 003203 00 19
003203 00 90 00
20.12.23Речовини дубильні органічні синтетичні та дубильні неорганічні; препарати дубильні, препарати ферментні для попереднього дублення
20.12.23-30.00Речовини дубильні органічні синтетичні3202 10 00 00
20.12.23-50.00Речовини дубильні неорганічні; препарати дубильні; препарати ферментні для попереднього дублення3202 90 00 00
20.12.24Речовини фарбувальні, н. в. і. у.; продукти неорганічні, що їх використовують як люмінофори
20.12.24-15.00Пігменти та препарати, виготовлені на основі діоксиду титану з умістом не менше ніж 80 мас. % діоксиду титану3206 11 00 00
20.12.24-19.00Пігменти та препарати, виготовлені на основі діоксиду титану (крім пігментів і препаратів з умістом не менше ніж 80 мас. % діоксиду титану)3206 19 00 00
20.12.24-40.00Пігменти та препарати, виготовлені на основі сполук хрому чи кадмію3206 20 00 003206 49 303206
49 90 00
20.12.24-70.00Речовини фарбувальні, препарати та люмінофори, інші3206 41 00 003206 42 00
003206 49 10 003206 49 50 00
20.12.9Роботи субпідрядні як частина виробництва барвників і пігментів
20.12.99Роботи субпідрядні як частина виробництва барвників і пігментів
20.12.99-00.00Роботи субпідрядні як частина виробництва барвників і пігментів
20.13Речовини хімічні неорганічні основні, інші
20.13.11Уран і плутоній, збагачені, та їхні сполуки
20.13.11-00.00Уран і плутоній, збагачені, та їхні сполуки2844 20
20.13.12Уран і торій, збіднені, та їхні сполуки
20.13.12-00.00Уран і торій, збіднені, та їхні сполуки2844 30
20.13.13Елементи радіоактивні, інші, ізотопи та їхні сполуки; сплави, дисперсії, вироби керамічні та суміші, з умістом таких елементів, ізотопів або сполук
20.13.13-00.00Елементи радіоактивні, інші, ізотопи та їхні сполуки; сплави, дисперсії, вироби керамічні та суміші, з умістом таких елементів, ізотопів або сполук2844 40
20.13.14Елементи паливні (твели) неопромінені для ядерних реакторів
20.13.14-00.00Елементи паливні (твели) неопромінені для ядерних реакторів8401 30 00 00
20.13.2Елементи хімічні, н. в. і. у.; кислоти та сполуки неорганічні
20.13.21Металоїди
20.13.21-11.00Хлор2801 10 00 00
20.13.21-16.00Йод, фтор, бром2801 20 00 002801 30 10
002801 30 90 00
20.13.21-20.00Сірка, сублімована чи осаджена; колоїдна сірка2802 00 00 00
20.13.21-30.00Вуглець (сажа та інші форми вуглецю, н. в. і. у.)2803 00
20.13.21-40.00Бор; телур2804 50
20.13.21-50.00Кремній2804 61 00 002804 69 00 00
20.13.21-80.00Фосфор, миш'як, селен2804 70 00 002804 80 00
002804 90 00 00
20.13.22Сполуки неметалів галогенні чи сірчані
20.13.22-35.00Хлориди та оксихлориди фосфору2812 10 11 002812 10 15
002812 10 16 002812 10 18 00
20.13.22-37.00Галогеніди та оксигалогеніди неметалів (крім хлоридів і оксихлоридів фосфору)2812 10 91 002812 10 93
002812 10 94 002812 10 95 002812 10 99 002812 90
20.13.22-60.00Сульфіди неметалів, трисульфід фосфору технічний2813 10 00 002813 90
20.13.23Метали лужні чи лужноземельні; метали рідкісноземельні, скандій та ітрій; ртуть
20.13.23-00.00Метали лужні чи лужноземельні; метали рідкісноземельні, скандій та ітрій; ртуть2805 11 00 002805 19 902805
19 00 002805 122805 21 00 002805 19 102805 22 00
002805 302805 40
20.13.24Хлорид водню; олеум; пентаоксид фосфору; кислоти неорганічні, інші; діоксид кремнію та сірки
20.13.24-13.00Хлорид водню (кислота соляна)2806 10 00 00
20.13.24-15.00Кислота хлорсульфонова2806 20 00 00
20.13.24-33.00Кислота сірчана2807 00 10 00
20.13.24-35.00Олеум2807 00 90 00
20.13.24-53.00Пентаоксид фосфору2809 10 00 00
20.13.24-55.00Кислота фосфорна та поліфосфорні кислоти2809 20 00 00
20.13.24-60.00Оксиди бору; борні кислоти; кислоти неорганічні (крім фториду водню)2810 002811 19
20.13.24-73.00Фторид водню (кислота плавикова)2811 11 00 00
20.13.24-75.00Діоксид кремнію2811 22 00 00
20.13.24-77.00Діоксид сірки2811 29 052811 23 00 00
20.13.25Оксиди, гідроксиди і пероксиди; гідразин і гідроксиламін та їхні неорганічні солі
20.13.25-25.00Гідроксид натрію (сода каустична); твердий2815 11 00 00
20.13.25-27.00Гідроксид натрію у водному розчині (їдкий натр або сода рідинна)2815 12 00 00
20.13.25-35.00Гідроксид калію (каустичний поташ), твердий2815 20 10 00
20.13.25-37.00Гідроксид калію у водному розчині (луг калієвий або поташ рідинний)2815 20 90 00
20.13.25-50.00Пероксиди натрію чи калію2815 30 00 00
20.13.25-60.00Гідроксид та пероксид магнію; оксиди, гідроксиди та пероксиди стронцію та барію2816 10 00 002816 20 00
002816 30 00 00
20.13.25-70.00Гідроксид алюмінію2818 30 00 00
20.13.25-80.00Гідразин і гідроксиламін та їхні неорганічні солі2825 10 00 00
20.13.3Солі металів галоїдні; гіпохлорити, хлорати й перхлорати
20.13.31Солі металів галоїдні
20.13.31-10.00Фториди; фторсилікати; фторалюмінати та інші складні солі фтору2826 11 00 002826 12 00
002826 19 00 002826 20 00 002826 30 00 002826 90
20.13.31-30.00Хлориди (крім хлориду амонію)2827 20 00 002827 31 00
002827 32 00 002827 33 00 002827 34 00 002827 35
00 002827 36 00 002827 38 00 002827 39
20.13.31-50.00Оксиди хлору і хлориди гідроксидів міді та інших металів2827 41 00 002827 49
20.13.31-70.00Броміди та оксиди бромідів; йодиди та оксиди йодидів2827 51 00 002827 59 00
002827 60 00 00
20.13.32Гіпохлорити, хлорати і перхлорати
20.13.32-30.00Гіпохлорити, гіпохлорит кальцію технічний, хлорити; гіпоброміти2328 10 00 002828 90
20.13.32-50.00Хлорати; перхлорати; бромати; пербромати; перйодати та йодати2829 11 00 002829 19 00
002829 90
20.13.4Сульфіди, сульфати; нітрати, фосфати і карбонати
20.13.41Сульфіди, сульфіти і сульфати
20.13.41-10.00Сульфіди, полісульфіди, визначеного або невизначеного хімічного; дитіоніти і сульфоксилати2830 10 00 002830 20 00
002830 30 00 002830 902831 10 00 002831 90 00 00
20.13.41-33.00Сульфіти2832 10 00 002832 20 00 00
20.13.41-35.00Тіосульфати2832 30 00 00
20.13.41-51.00Сульфати барію чи алюмінію2833 22 00 002833 27 00 00
20.13.41-57.00Сульфати (крім сульфатів алюмінію та сульфатів барію)2833 11 00 002833 19 00
002833 21 00 002833 24 00 002833 25 00 002833 29
20.13.41-73.00Галуни2833 30
20.13.41-75.00Пероксосульфати (персульфати)2833 40 00 00
20.13.42Фосфінати, фосфонати, фосфати, поліфосфати та нітрати (крім нітратів калію)
20.13.42-10.00Нітрати (крім нітратів калію)2834 29
20.13.42-20.00Фосфінати (гіпофосфіти) та фосфонати (фосфіти)2835 10 00 00
20.13.42-30.00Моно- чи динатрійфосфати2835 22 00 00
20.13.42-40.00Гідроортофосфат кальцію (дикальційфосфат)2835 25
20.13.42-70.00Трифосфат натрію (триполіфосфат натрію)2835 31 00 00
20.13.42-80.00Фосфати (крім гідроортофосфату кальцію та моно- чи динатрійфосфату); поліфосфати (крім трифосфату натрію)2835 24 00 002835 262835
29 10 002835 392835 29 90 00
20.13.43Карбонати
20.13.43-10.00Динатрійкарбонат2836 20 00 00
20.13.43-20.00Гідрокарбонат натрію (бікарбонат натрію);2836 30 00 00
20.13.43-40.00Карбонат кальцію2836 50 00 00
20.13.43-90.00Карбонати, інші2836 40 00 002836 60 00
002836 91 00 002836 92 00 002836 99
20.13.5Солі інших металів
20.13.51Солі оксометалевих чи пероксометалевих кислот; колоїди дорогоцінних металів
20.13.51-10.00Манганіти, манганати та перманганати; молібдати; вольфрамати2841 61 00 002841 70 00
002841 80 00 00
20.13.51-25.00Хромати та дихромати; пероксохромати2841 30 00 002841 50 00 00
20.13.51-75.00Солі оксометалевих та пероксометалевих кислот (крім хроматів, дихроматів, пероксохроматів, манганітів, манганатів, перманганатів, молібдатів, вольфраматів)2841 90
20.13.51-83.00Нітрат срібла2843 21 00 00
20.13.51-85.00Метали дорогоцінні колоїдні; сполуки та амальгами дорогоцінних металів, крім нітрату срібла2843 102843 29 00 002843
30 00 002843 90
20.13.52Сполуки неорганічні, н. в. і. у., зокрема вода дистильована, амальгами, крім амальгам дорогоцінних металів
20.13.52-50.00Вода дистильована й кондуктометрична та вода подібної чистоти2853 00 10
20.13.52-70.00Сполуки ртуті органічні чи неорганічні, крім амальгам2852
20.13.52-90.00Сполуки неорганічні, інші, н. в. і. у. (крім дистильованої та кондуктометричної води та води подібної чистоти, зрідженого повітря та стисненого повітря, амальгам дорогоцінних металів)2853 00
20.13.6Речовини хімічні неорганічні основні, інші, н. в. і. у.
20.13.61Ізотопи, н. в. і. у., та їхні сполуки (зокрема важка вода)
20.13.61-00.00Ізотопи, н. в. і. у., та їхні сполуки (зокрема важка вода)2845 10 00 002845 90
20.13.62Ціаніди, оксиди ціанідів і комплексні ціаніди; фульмінати, ціанати та тіоціанати; силікати; борати; перборати; солі неорганічних кислот або пероксокислот, інші
20.13.62-20.00Ціаніди; оксиди ціанідів і комплексні ціаніди2837 11 00 002837 19 00
002837 20 00 00
20.13.62-30.00Борати; пероксоборати (перборати)2840 30 00 002840 11 00
002840 20
20.13.62-40.00Силікати; силікати лужних металів, технічні2839 11 00 002839 19 00
002839 20 00 002839 90 00 00
20.13.62-70.00Силікати подвійні чи комплексні2842 10 00 00
20.13.62-80.00Солі неорганічних кислот або пероксокислот (крім азидів і подвійних чи комплексних силікатів)2842 90
20.13.63Пероксид водню
20.13.63-00.00Пероксид водню2847 00 00 00
20.13.64Фосфіди; карбіди; гідриди; нітриди; азиди; силіциди та бориди
20.13.64-50.00Карбіди визначеного чи невизначеного хімічного складу2849 10 00 002849 202849
20 00 102849 20 00 902849 90
20.13.64-80.00Фосфіди (крім ферофосфорів) визначеного чи невизначеного хімічного складу; гідриди, нітриди, азиди, силіциди та бориди, визначеного чи невизначеного хімічного складу, крім сполук, що є карбідами підтипу 20.13.64-50.002848 00 00 002850 00
20.13.65Сполуки рідкісноземельних металів, ітрію чи скандію
20.13.65-00.00Сполуки рідкісноземельних металів, ітрію чи скандію2846 10 00 002846 90 00 00
20.13.66Сірка, крім сублімованої, осадженої та колоїдної
20.13.66-00.00Сірка, крім сублімованої, осадженої та колоїдної2503 00 90 00
20.13.67Пірити заліза випалені
20.13.67-00.00Пірити заліза випалені2601 20 00 00
20.13.68Кварц п'єзоелектричний; каміння дорогоцінне чи напівдорогоцінне, штучне чи реконструйоване, інше, необроблене
20.13.68-00.00Кварц п'єзоелектричний; каміння дорогоцінне чи напівдорогоцінне, штучне чи реконструйоване, інше, необроблене7104 10 00 007104 20 00 00
20.13.9Роботи субпідрядні як частина виробництва інших основних неорганічних хімічних речовин
20.13.99Роботи субпідрядні як частина виробництва інших основних неорганічних хімічних речовин
20.13.99-00.00Роботи субпідрядні як частина виробництва інших основних неорганічних хімічних речовин
20.14Речовини хімічні органічні основні, інші
20.14.1Вуглеводні та їхні похідні
20.14.11Вуглеводні ациклічні
20.14.11-20.00Вуглеводні ациклічні насичені2901 10
20.14.11-30.00Вуглеводні ациклічні ненасичені; етилен2901 21
20.14.11-40.00Вуглеводні ациклічні ненасичені; пропен (пропілен)2901 22
20.14.11-50.00Вуглеводні ациклічні ненасичені; бутен (бутилен) і його ізомери2901 23
20.14.11-65.00Вуглеводні ациклічні ненасичені; бутадіен-1,32901 24 10
20.14.11-67.00Вуглеводні ациклічні ненасичені; ізопрен2901 24 90
20.14.11-90.00Вуглеводні ациклічні ненасичені (крім етилену, пропену, бутену, бутадіену-1,3 та ізопрену)2901 29
20.14.12Вуглеводні циклічні
20.14.12-13.00Циклогексан2902 11
20.14.12-15.00Циклани; циклени та циклотерпени (крім циклогексану)2902 19
20.14.12-23.00Бензол2902 20
20.14.12-25.00Толуол2902 30
20.14.12-43.00Орто-ксилол2902 41 00 00
20.14.12-45.00Пара-ксилол2902 43 00 00
20.14.12-47.00Мета-ксилол І змішані ізомери ксилолу2902 42 00 002902 44
20.14.12-50.00Стирол2902 50 00 00
20.14.12-60.00Етилбензол2902 60 00 00
20.14.12-70.00Кумол2902 70 00 00
20.14.12-90.00Вуглеводні циклічні, інші2902 90 10 002902 90 30
002902 90 80 00
20.14.13Хлорпохідні ациклічних вуглеводнів
20.14.13-13.00Хлорметан (метилхлорид) і хлоретан (етилхлорид)2903 11 00 00
20.14.13-15.00Дихлорметан (метиленхлорид)2903 12 00 00
20.14.13-23.00Хлороформ (трихлорметан)2903 13 00 00
20.14.13-25.00Тетрахлорид вуглецю2903 14 00 00
20.14.13-53.001,2-дихлоретан (етилендихлорид)2903 15 00 00
20.14.13-57.00Хлорпохідні ациклічних вуглеводнів насичені, н. в. і. у.2903 19
20.14.13-71.00Вінілхлорид (хлоретилен)2903 21 00 00
20.14.13-74.00Трихлоретилен, тетрахлоретилен (перхлоретилен)2903 22 00 002903 23 00 00
20.14.13-79.00Хлорпохідні ациклічних вуглеводнів, ненасичені (крім вінілхлориду, трихлоретилену, тетрахлоретилену)2903 29 00 00
20.14.14Сульфо-, нітро-, нітрозо-, галогено- чи негалогенопохідні вуглеводнів
20.14.14-50.00Похідні вуглеводнів з умістом лише сульфогруп, їхні солі та етилові естери2904 10 00 00
20.14.14-70.00Похідні вуглеводнів з умістом лише нітро- або нітрозогруп2904 20
20.14.14-90.00Похідні вуглеводнів (крім з умістом лише сульфогруп, їхні солі та етилові естери, з умістом лише нітро- або нітрозогруп)2904 90
20.14.19Похідні вуглеводнів, інші
20.14.19-10.00Похідні ациклічних вуглеводнів, з умістом фтору, брому або йоду2903 30
20.14.19-30.00Похідні ациклічних вуглеводнів галогеновані, з умістом двох або більше різних атомів галогенів2903 41 00 002903 42 00
002903 43 00 002903 442903 452903 462903 47
00 002903 49
20.14.19-50.00Похідні цикланових, цикленових або циклотерпенових вуглеводнів2903 512903 59
20.14.19-70.00Похідні ароматичних вуглеводнів2903 61 00 002903 62 00
002903 69
20.14.2Спирти, феноли, фенолоспирти та їхні галогено-, сульфо-, нітрони нітрозопохідні; спирти жирні технічні
20.14.21Спирти жирні технічні
20.14.21-00.00Спирти жирні технічні3823 70 00 00
20.14.22Спирти одноатомні
20.14.22-10.00Метанол (спирт метиловий)2905 11 00 00
20.14.22-20.00Пропанол-1 (спирт пропіловий) і пропанол-2 (спирт ізопропіловий)2905 12 00
20.14.22-30.00Бутанол-1 (спирт н-бутиловий)2905 13 00 00
20.14.22-40.00Бутаноли (крім бутанолу-1 (спирту н-бутилового)2905 14
20.14.22-63.00Октанол (спирт октиловий) та його ізомери2905 16
20.14.22-65.00Спирт лауриловий; спирт цетиловий; спирт стеариловий та інші насичені одноатомні спирти (крім метилового, пропілового та ізопропілового, н-бутилового, інших бутанолів, октилу)2905 17 00 002905 19
20.14.22-70.00Спирти одноатомні ненасичені2905 222905 29
20.14.23Діоли, спирти багатоатомні, спирти циклічні та їхні похідні
20.14.23-10.00Етиленгліколь (етандіол)2905 31 00 00
20.14.23-20.00Пропіленгліколь (пропандіол-1,2)2905 32 00 00
20.14.23-33.00D-глюцит (сорбіт)2905 44
20.14.23-39.00Діоли та багатоатомні спирти (крім етиленгліколю та пропіленглюколю, D-глюциту)2905 392905 41 00 002905
42 00 002905 43 00 002905 49
20.14.23-50.00Галогено-, сульфо-, нітро- чи нітрозопохідні ациклічних спиртів2905 50
20.14.23-60.00Гліцерин (зокрема синтетичний гліцерин), крім сирої води та лугів2905 45 00
20.14.23-73.00Спирти цикланові, цикленові чи циклотерпенові та їхні галогено-, сульфо-, нітро- або нітризопохідні2906 11 00 002906 12 00
002906 132906 14 00 002906 19 00 00
20.14.23-75.00Спирти ароматичні та їхні галогено-, сульфо-, нітро- або нітризопохідні2906 21 00 002906 29
20.14.24Феноли, фенолоспирти та похідні фенолів
20.14.24-10.00Монофеноли2907 11 00 002907 122907
13 00 002907 152907 19 00 00
20.14.24-33.004,4-ізопропілідендифенол (біс фенол A; дифенілолпропан) і його солі2907 23
20.14.24-39.00Поліфеноли (зокрема солі; крім 4,4-ізопропілідендифенол) і фенолоспирти2907 21 00 002907 222907
29 00 00
20.14.24-50.00Похідні фенолів або фенолоспиртів галогеновані, сульфовані, нітровані чи нітрозовані2908 102908 99 102908 20
00 002908 90 00 00
20.14.3Кислоти монокарбонові жирні технічні; кислоти карбонові та їхні солі
20.14.31Кислоти монокарбонові жирні технічні; олії кислотні після рафінування
20.14.31-20.00Кислота стеаринова технічна3823 11 00 00
20.14.31-30.00Кислота олеїнова технічна3823 12 00 00
20.14.31-50.00Кислоти жирні технічні, одержані з талової олії3823 13 00 00
20.14.31-95.00Кислоти монокарбонові жирні технічні дистильовані (крім стеаринової, олеїнової, одержаної з талової олії)3823 19 10 00
20.14.31-97.00Кислоти монокарбонові жирні технічні (крім стеаринової, олеїнової, одержаної з талової олії, дистильованої)3823 19 30 003823 19 90 00
20.14.32Кислоти ациклічні монокарбонові насичені та їхні похідні
20.14.32-15.00Етилацетат2915 31 00 00
20.14.32-19.00Естери оцтової кислоти (крім етилацетату)2915 32 00 002915 33 00
002915 39
20.14.32-20.00Кислоти моно-, ди- або трихлороцтові; кислоти протонові, масляні та валеріанові; їхні солі та естери2915 40 00 002915 50 00
002915 60
20.14.32-30.00Кислота пальмітинова, її солі та естери2915 70 15 002915 70 20 00
20.14.32-40.00Кислота стеаринова, її солі та естери2915 70 30 002915 70 25
002915 70 80
20.14.32-50.00Кислота мурашина, її солі та естери2915 11 00 002915 12 00
002915 13 00 00
20.14.32-71.00Кислота оцтова2915 21 00 00
20.14.32-77.00Ангідрид оцтовий2915 24 00 00
20.14.32-78.00Солі оцтової кислоти2915 29 00 00
20.14.32-80.00Кислота лауринова та інше; солі та естери2915 90
20.14.33Кислоти монокарбонові, цикланові, цикленові чи полікарбонові ациклічні циклотерпенові та їхні похідні
20.14.33-10.00Кислота акрилова та її солі та інші монокарбонові кислоти2916 112919 192916 20 00
00
20.14.33-20.00Естери акрилової кислоти2916 12
20.14.33-30.00Кислота метакрилова та її солі2916 13 00 00
20.14.33-40.00Естери мета крилової кислоти2916 14
20.14.33-50.00Кислоти олеїнова, лінолева чи ліноленова; їхні солі та естери2916 15 00 00
20.14.33-63.00Кислота бензойна; її солі та естери2916 31 00 00
20.14.33-65.00Пероксид бензоїлу та хлористий бензоїл2916 32
20.14.33-67.00Кислота фенілоцтова; її солі та естери2916 34 002916 35 00 00
20.14.33-70.00Кислоти монокарбонові ароматичні, (ангідриди), галогеніди, пероксиди, пероксикислоти, похідні, крім кислоти бензойної, фенілоцтових кислот їхніх солей та естерів, пероксиду бензоїлу, хлористого бензоїлу2916 39 00 00
20.14.33-83.00Кислота щавелева, азелаїнова, малеїнова, інші кислоти цикланові, цикленові, їхні солі2917 11 00 002917 132917
192917 20 00 00
20.14.33-85.00Кислота адипінова; її солі та естери2917 12
20.14.33-87.00Ангідрид малеїновий2917 14 00 00
20.14.34Кислоти ароматичні полікарбонові та карбонові з додатковими кисневмісними функційними групами; їхні похідні, крім саліцилової кислоти та її солей
20.14.34-10.00Дибутилортофталати та діоктилортофталати2917 31 00 002917 32 00
002917 34 10
20.14.34-20.00Естери ортофталевої кислоти, інші2917 33 00 002917 34 00
002917 34 90
20.14.34-30.00Ангідрид фталевий, кислота терефталева та її солі2917 35 00 002917 36 00 00
20.14.34-40.00Кислоти ароматичні полікарбонові, їхні ангідриди, галогеніди, пероксиди, пероксикислоти та їхні галогеновані, сульфовані, нітровані чи нітрозовані похідні, крім естерів ортофталевої кислоти, фталевих ангідридів, терефталевої кислоти та її солей2917 37 00 002917 39
20.14.34-73.00Кислота лимонна, її солі й естери2918 14 00 002912 15 00
20.14.34-75.00Кислота карбонова зі спиртовими, фенольними, альдегідними чи кетоновими функційними групами2918 11 00 002918 12 00
002918 16 00 002918 192918 292918 30 00 002918
90
20.14.4Сполуки органічні з азотною функційною групою
20.14.41Сполуки з амінною функційною групою
20.14.41-13.00Метиламін; ди- чи триметиламін і їхні солі2921 11
20.14.41-19.00Моноаміни ациклічні, інші, та їхні похідні; солі цих речовин2921 12 00 002921 19 502921
19 10 002921 19 30 002921 19 40 00 2921 19 80 00
20.14.41-23.00Етилендіамін і його солі2921 21 00 00
20.14.41-29.00Поліаміни ациклічні, інші, та їхні похідні: солі цих речовин2921 22 00 002921 29 00 00
20.14.41-30.00Моно- чи полідіаміни цикланові, цикленові або циклотерпенові, їхні похідні; солі цих речовин2921 30
20.14.41-51.00Анілін і його солі (крім похідних)2921 41 00 00
20.14.41-53.00Похідні аніліну та їхні солі2921 42
20.14.41-59.00Моноаміни ароматичні, інші, та їхні похідні; солі цих речовин2921 432921 44 00 002921
45 00 002921 49
20.14.41-70.00Поліаміни ароматичні та їхні похідні; солі цих речовин2921 512921 59
20.14.42Аміносполуки з кисневою функційною групою, крім лізинової та глутамінової кислот
20.14.42-33.00Моноетаноламін і його солі2922 11 00 00
20.14.42-35.00Діетаноламін і його солі2922 12 00 00
20.14.42-37.00Триетаноламін і його солі2922 13
20.14.42-39.00Аміноспирти, їхні ефіри та естери лише з однією кисневою функційною групою та їхні солі, крім моноетаноламіну та його солей, діетаноламіну та його солей, триетаноламіну та його солей2922 19
20.14.42-90.00Аміносполуки з кисневою функційною групою (крім аміноспиртів, їхніх ефірів, естерів і солей, лізинової кислоти, її солей і естерів, глутамінової кислоти, її солей і естерів)2922 21 00 002922 22 00
002922 29 00 002922 30 00 002922 43 00 002922
492922 50 00
20.14.43Уреїни; сполуки з карбоксімідною функційною групою, сполуки з нітрильною функційною групою; похідні цих речовин
20.14.43-10.00Уреїни та їхні похідні; солі цих речовин2924 21
20.14.43-20.00Сахарин і його солі2925 11 00 00
20.14.43-30.00Іміди та їхні похідні, солі цих речовин (крім сахарину та його солей)2925 19
20.14.43-40.00Іміни та їхні похідні; солі цих речовин2925 20 00 00
20.14.43-50.00Акрилонітрил2926 10 00 00
20.14.43-60.001-ціаногуанід (диціандіамід)2926 20 00 00
20.14.43-70.00Сполуки з нітрильною функційною групою (крім акрилонітрилу, 1-ціаногуаніду (диціандіаміду))2926 90
20.14.44Сполуки з іншими азотними функційними групами
20.14.44-20.00Діазо-, азо- чи азоксисполуки2927 00 00 00
20.14.44-30.00Похідні гідразину чи гідроксиламіну, органічні2928 00 10 002928 00 20
20.14.44-50.00Ізоціанати2929 10
20.14.44-90.00Сполуки з іншими азотними функційними групами (крім ізоціанатів)2929 90 00 00
20.14.5Сполуки сіркоорганічні та інші органічно-неорганічні сполуки; гетероциклічні сполуки, н. в. і. у.
20.14.51Сполуки сіркоорганічні та інші органічно-неорганічні сполуки
20.14.51-33.00Тіокарбамати; дитіокарбамати; моно-, ди- чи тетрасульфіди тіураму; метіонін2930 20 002930 30 00 002930
40
20.14.51-39.00Сполуки сіркоорганічні, інші2930 90
20.14.51-50.00Сполуки органічно-неорганічні (крім сіркоорганічних сполук)2931 00
20.14.52Сполуки гетероциклічні, н. в. і. у.; кислоти нуклеїнові та їхні солі
20.14.52-10.00Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом(-ами) кисню (зокрема кумарин; метилкумарини та етилкумарини), крім інших лактонів2932 11 00 002932 12 00
002932 13 00 002932 19 00 002932 21 00 002932 91
00 002932 92 00 002932 93 00 002932 94 00 002932
99
20.14.52-30.00Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом(-ами) азоту; сполуки, що мають у структурі неконденсоване імідазольне кільце (крім гідантоїну та його похідних)2933 29
20.14.52-60.00Меламін2933 61 00 00
20.14.52-80.00Сполуки, що мають у структурі неконденсоване піридинове кільце чи хінолінові або ізохінолінові цикли без наступної конденсації: лактами; інші гетероциклічні сполуки лише з гетероатомом азоту2933 31 00 002933 32 00
002933 392933 402933 71 00 002933 79 00 002933
90
20.14.52-90.00Кислоти нуклеїнові та інші гетероциклічні сполуки - тіазол, бензотіазол, інші цикли2934 10 00 002934 202934
90
20.14.53Естери фосфорні та естери інших неорганічних кислот (крім галогенідів водню) та їхні солі; їхні галогено-, сульфо-, нітро- чи нітрозопохідні
20.14.53-50.00Естери фосфорні; їхні солі (зокрема лактофосфати; їхні галогено-, сульфо-, нітро- чи нітрозопохідні)2919 00
20.14.53-80.00Естери інших неорганічних кислот неметалів (крім галогенідів водню), їхні солі та галогено-, сульфо-, нітро- чи нітрозопохідні2920 10 00 002920 90
20.14.6Ефіри, пероксиди, епоксиди, ацеталі та напівацеталі органічні; сполуки органічні, інші
20.14.61Сполуки з альдегідною функційною групою
20.14.61-11.00Метаналь (формальдегід)2912 11 00 00
20.14.61-13.00Етаналь (ацетальдегід)2912 12 00 00
20.14.61-15.00Бутаналь (бутиральдегід, нормальний ізомер)2912 13 00 002912 19 10
20.14.61-19.00Альдегіди ациклічні, без інших кисневих функційних груп (крім метаналю (формальдегіду), етаналю (ацетальдегіду), бутаналю (бутиральдегіду, нормального ізомеру))2912 19 00 002912 19 90
20.14.61-20.00Альдегіди циклічні, без інших кисневих функційних груп2912 21 00 002912 29 00 00
20.14.61-30.00Альдегідоспирти2912 30 00 00
20.14.61-40.00Альдегідоефіри, альдегідофеноли, альдегіди з іншими кисневими функційними групами2912 41 00 002912 42 00
002912 49 00 00
20.14.61-50.00Полімери альдегідів циклічні2912 50 00 00
20.14.61-60.00Параформальдегід2912 60 00 00
20.14.61-70.00Галогено-, сульфо-, нітро- або нітрозопохідні альдегідів (зокрема з іншими кисневими функційними групами, циклічні полімери альдегідів, параформальдегід)2913 00 00 00
20.14.62Сполуки з кетоновою та з хіноновою функційними групами
20.14.62-11.00Ацетон2914 11 00 00
20.14.62-13.00Бутанон (метилетилкетон)2914 12 00 00
20.14.62-15.004-метилпентан-2-он (метилізобутил кетон)2914 13 00 00
20.14.62-19.00Кетони ациклічні; без інших кисневих функційних груп (крім ацетону, бутанону (метилетилкетону), 4-метилпентан-2-он (метилізобутилкетону))2914 19
20.14.62-31.00Камфора; кетони ароматичні без інших кисневих функційних груп; кетонові спирти; кетонові альдегіди; кетонофеноли та кетони з іншими кисневими функційними групами2914 21 00 002914 31 00
002914 39 002914 402914 50 00 00
20.14.62-33.00Циклогексанон та метилциклогексанони2914 22 00 00
20.14.62-35.00Іонони та метиліонони2914 23 00 00
20.14.62-39.00Кетони цикланові, цикленові чи циклотерпенові без кисневих функційних груп (крім камфори, циклогексанону та метилциклогексанонів, іононів і метиліононів)2914 29 00 00
20.14.62-60.00Хінони2914 61 00 002914 69
20.14.62-70.00Галогено-, сульфо-, нітро- чи нітрозопохідні кетонів і хінонів2914 70
20.14.63Ефіри, пероксиди, епоксиди, ацеталі та напівацеталі органічні та їхні похідні
20.14.63-10.00Ефіри ациклічні та їхні галогено-, сульфо-, нітро- чи нітрозопохідні (крім діетилового ефіру)2909 11 00 002909 19 00
20.14.63-23.00Ефіри цикланові, цикленові чи циклотерпенові та їхні галогено-, сульфо-, нітро- чи нітрозопохідні2909 20 00 00
20.14.63-25.00Ефіри ароматичні та їхні галогено-, сульфо-, нітро- чи нітрозопохідні2909 30
20.14.63-33.002,2-оксидіетанол (діетиленгліколь; діголь)2909 41 00 00
20.14.63-39.00Ефіроспирти та їхні галогено-, сульфо-, нітро- чи нітрозопохідні (крім 2,2-оксидіетанолу)2909 43 00 002909 44 002909
49 00
20.14.63-50.00Фенолоефіри; ефіроспиртофеноли та їхні галогено-, сульфо-, нітро- чи нітрозопохідні2909 50
20.14.63-60.00Спирт; пероксиди ефірів і кетонів та їхні галогено-, сульфо-, нітро- чи нітрозопохідні2909 60 00 00
20.14.63-73.00Оксиран (етиленоксид)2910 10 00 00
20.14.63-75.00Метилоксиран (пропіленоксид)2910 20 00 00
20.14.63-79.00Епоксиди, епоксидоспирти, епоксифеноли, епоксиефіри, з трьома атомами в циклі та їхні галогено-, сульфо-, нітро- чи нітрозопохідні, крім оксирану, метилоксирану (пропіленоксиду)2910 30 00 002910 90 00 00
20.14.63-80.00Ацеталі та напівацеталі та їхні галогено-, сульфо-, нітро- чи нітрозопохідні2911 00 00 00
20.14.64Ензими та інші органічні сполуки, н. в. і. у.
20.14.64-30.00Сполуки органічні інші., н. в. і. у.:2942 00 00 00
20.14.64-50.00Ренін і його концентрати3507 10 00 00
20.14.64-70.00Ензими; ферментні препарати, н. в. і. у. (крім реніну та його концентратів)3507 90 00 00
20.14.7Продукти хімічні органічні, основні, різноманітні
20.14.71Похідні рослинних або смолистих продуктів
20.14.71-20.00Продукти мінеральні природні активовані; вугілля тваринне3802 90 00 00
20.14.71-30.00Олива талова, рафінована чи нерафінована3803 00
20.14.71-40.00Смола рослинна, терпентинові (терпенові) сульфатні чи деревні оливи, олива соснова та інші подібні оливи3805
20.14.71-50.00Каніфоль і смоляні кислоти; їхні похідні; спирт каніфольний і каніфольні олії; смоли переплавлені3806
20.14.71-70.00Дьоготь деревний; оливи з деревного дьогтю; креозот деревний; нафта деревна; пек рослинний; пивоварний пек і подібні препарати, виготовлені на основі каніфолі, смоляних кислот або рослинного пеку3807 00
20.14.72Вугілля деревне
20.14.72-00.00Вугілля деревне4402 00 00 00
20.14.73Оливи та інші продукти високотемпературної перегонки кам'яновугільних смол і подібна продукція
20.14.73-20.00Бензол, толуол і ксилол2707 102707 202707 30
20.14.73-40.00Нафталін та інші суміші ароматичних вуглеводнів (крім бензолу, толуолу, ксилолу)2707 402707 50
20.14.73-60.00Феноли2707 99 80
20.14.73-90.00Оливи, інші, та продукти з оливи, н. в. і. у.2707 912707 99 112707 99
302707 99 502707 99 702707 99 912707 99 99
20.14.74Спирт етиловий неденатурований міцністю не менше ніж 80 об. %
20.14.74-00.00Спирт етиловий неденатурований міцністю не менше ніж 80 об. %2207 10 00
20.14.75Спирт етиловий та напої спиртні денатуровані, інші, будь-якої міцності
20.14.75-00.00Спирт етиловий та напої спиртні денатуровані, інші, будь-якої міцності2207 20 00
20.14.8Відходи лужні від виробництва деревинної маси, крім талової оливи
20.14.80Відходи лужні від виробництва деревинної маси, крім талової оливи
20.14.80-00.00Відходи лужні від виробництва деревинної маси, крім талової оливи3804 00 103804 00 90
20.14.9Роботи субпідрядні як частина виробництва інших основних органічних хімічних речовин
20.14.99Роботи субпідрядні як частина виробництва інших основних органічних хімічних речовин
20.14.99-00.00Роботи субпідрядні як частина виробництва інших основних органічних хімічних речовин
20.15Добрива та азотовмісні сполуки
20.15.1Кислота азотна; кислоти сульфоазотні; аміак
20.15.10Кислота азотна; кислоти сульфоазотні; аміак
20.15.10-50.00Кислота азотна; кислоти сульфоазотні2808 00 00 00
20.15.10-75.00Аміак безводний;2814 10 00 00
20.15.10-77.00Аміак у водному розчині2814 20 00 00
20.15.2Хлорид амонію; нітрити
20.15.20Хлорид амонію; нітрити
20.15.20-30.00Хлорид амонію2827 10 00 00
20.15.20-80.00Нітрити2834 10 00 00
20.15.3Добрива азотні, мінеральні чи хімічні
20.15.31Сечовина
20.15.31-30.00Сечовина (крім у таблетках або в подібній формі чи в пакованнях масою брутто не більше ніж 10 кг) з умістом більше ніж 45 мас. % азоту в перерахунку на сухий безводний продукт3102 10 10 00
20.15.31-80.00Сечовина (крім у таблетках або в подібній формі чи в пакованнях масою брутто не більше ніж 10 кг) з умістом не більше ніж 45 мас. % азоту в перерахунку на сухий безводний продукт3102 10 90 00
20.15.32Сульфат амонію
20.15.32-00.00Сульфат амонію3102 21 00 00
20.15.33Нітрат амонію
20.15.33-00.00Нітрат амонію3102 30
20.15.34Солі подвійні та суміші нітрату кальцію й нітрату амонію
20.15.34-00.00Солі подвійні та суміші нітрату кальцію й нітрату амонію3102 60 00 00
20.15.35Суміші нітрату амонію з карбонатом кальцію чи іншими неорганічними речовинами, що не є добривами
20.15.35-30.00Суміші нітрату амонію з карбонатом кальцію, з умістом азоту не більше ніж 28 мас. %3102 40 10 00
20.15.35-80.00Суміші нітрату амонію з карбонатом кальцію, з умістом азоту більше ніж 28 мас. %3102 40 90 00
20.15.39Добрива та суміші азотні, інші
20.15.39-30.00Солі подвійні та суміші сульфату амонію й нітрату амонію (крім у таблетках чи в подібній формі або в пакованнях масою брутто не більше ніж 10 кг)3102 29 00 00
20.15.39-60.00Суміші сечовини та нітрату амонію у водних або аміачних розчинах (крім у таблетках чи в подібній формі або в пакованнях масою брутто не більше ніж 10 кг)3102 80 00 00
20.15.39-90.00Добрива хімічні чи мінеральні, азотні, н. в. і. у.3102 90 00 00
20.15.4Добрива фосфатні, мінеральні або хімічні
20.15.41Суперфосфати
20.15.41-00.00Суперфосфати3103 10
20.15.49Добрива фосфатні, інші
20.15.49-00.00Добрива фосфатні, інші3103 90 00 00
20.15.5Добрива фосфатні, мінеральні або хімічні
20.15.51Калій хлористий (хлорид калію)
20.15.51-00.00Калій хлористий (хлорид калію)3104 20
20.15.52Сульфат калію
20.15.52-00.00Сульфат калію3104 30 00 00
20.15.59Добрива калійні, інші
20.15.59-00.00Добрива калійні, інші3104 90 00 00
20.15.6Нітрат натрію
20.15.60Нітрат натрію
20.15.60-00.00Нітрат натрію3102 50 10 003102 50 90 00
20.15.7Добрива, н. в. і. у.
20.15.71Добрива мінеральні або хімічні з умістом трьох поживних елементів: азоту, фосфору та калію
20.15.71-30.00Добрива з умістом азоту, фосфору та калію не менше ніж 10 мас. % в перерахунку на чистий азот3105 20 10 00
20.15.71-80.00Добрива з умістом азоту, фосфору та калію менше ніж 10 мас %. в перерахунку на чистий азот3105 20 90 00
20.15.72Гідроортофосфат діамонію (діамонійфосфат)
20.15.72-00.00Гідроортофосфат діамонію (діамонійфосфат)3105 30 00 00
20.15.73Моноамонійфосфат
20.15.73-00.00Моноамонійфосфат3105 40 00 00
20.15.74Добрива мінеральні чи хімічні з умістом двох поживних елементів: азоту та фосфору
20.15.74-00.00Добрива мінеральні чи хімічні з умістом двох поживних елементів: азоту та фосфору3105 51 00 003105 59 00 00
20.15.75Добрива мінеральні чи хімічні з умістом двох поживних елементів: азоту та калію
20.15.75-00.00Добрива мінеральні чи хімічні з умістом двох поживних елементів: азоту та калію3105 60 103105 60 90
20.15.76Нітрати калію
20.15.76-00.00Нітрати калію2834 21 00
20.15.79Добрива мінеральні чи хімічні з умістом двох чи трьох поживних елементів (азот, фосфат, калій), н. в. і. у.
20.15.79-30.00Добрива мінеральні чи хімічні з умістом двох чи трьох поживних елементів (азот, фосфат, калій), у таблетках чи в подібній формі або в пакованнях масою брутто не більше ніж 10 кг3105 10 00 00
20.15.79-80.00Добрива, інші, н. в. і. у.3105 90 103105 90 913105
90 99
20.15.8Добрива рослинного чи тваринного походження, н. в. і. у.
20.15.80Добрива рослинного чи тваринного походження, н. в. і. у.
20.15.80-00.00Добрива рослинного чи тваринного походження, н. в. і. у.3101 00 00 00
20.15.9Роботи субпідрядні як частина виробництва добрив і азотовмісних сполук
20.15.99Роботи субпідрядні як частина виробництва добрив і азотовмісних сполук
20.15.99-00.00Роботи субпідрядні як частина виробництва добрив і азотовмісних сполук
20.16Пластмаси в первинних формах
20.16.1Полімери етилену, у первинних формах
20.16.10Полімери етилену, у первинних формах
20.16.10-35.00Поліетилен лінійний з питомою густиною менше ніж 0,94, у первинних формах3901 10 10 00
20.16.10-39.00Поліетилен з питомою густиною менше ніж 0,94, у первинних формах (крім лінійного)3901 10 90 00
20.16.10-50.00Поліетилен з питомою густиною не менше ніж 0,94, у первинних формах3901 20
20.16.10-70.00Співполімери етилену з вінілацетатом, у первинних формах3901 30 00 00
20.16.10-90.00Полімери етилену, у первинних формах (крім поліетилену, співполімерів етилену з вінілацетатом)3901 90
20.16.2Полімери стиролу, у первинних формах
20.16.20Полімери стиролу, у первинних формах
20.16.20-35.00Полістирол еластичний, у первинних формах3903 11 00 00
20.16.20-39.00Полістирол (крім еластичного полістиролу), у первинних формах3903 19
20.16.20-50.00Співполімери стиролакрилонітрилові (SAN), у первинних формах3903 20 00 00
20.16.20-70.00Співполімери акрилонітрилбутадіенстиролові (ABS), у первинних формах3903 30 00 00
20.16.20-90.00Полімери стиролу, у первинних формах (крім полістиролу, співполімерів стиролакрилонітрилу (SAN) і акрилонітрилбутадіенстиролу (ABS))3903 90
20.16.3Полімери вінілхлориду чи інших галогенованих олефінів, у первинних формах
20.16.30Полімери вінілхлориду чи інших галогенованих олефінів, у первинних формах
20.16.30-10.00Полівінілхлорид, не змішаний з будь-якими іншими речовинами, у первинних і формах3904 10 00 00
20.16.30-23.00Полівінілхлорид непластифікований, змішаний з будь-яким и іншими речовинами, у первинних формах3904 21 00 00
20.16.30-25.00Полівінілхлорид пластифікований, змішаний з будь-якими іншими речовинами, у первинних формах3904 22 00 00
20.16.30-40.00Співполімери вінілхлорид-вінілацетат та інші співполімери вінілхлориду, у первинних формах3904 30 00 003904 40 00 00
20.16.30-60.00Фторполімери3904 69 90
20.16.30-90.00Полімери галогенованих олефінів, у первинних формах, н. в. і. у.3904 503904 61 00 003904
90 00 00
20.16.4Поліацеталі, поліефіри та інші епоксидні смоли, у первинних формах; полікарбонати, смоли алкідні та інші поліестери; у первинних формах
20.16.40Поліефіри та поліестери; полікарбонати, смоли алкідні та епоксидні
20.16.40-13.00Поліацеталі, у первинних формах3907 10 00 00
20.16.40-15.00Поліетиленгліколі та інші поліефірні спирти, у первинних формах3907 20 11 003907 20 21
003907 20 29 00
20.16.40-20.00Поліефіри (крім поліацеталів, поліефірних спиртів), у первинних формах3907 20 91 003907 20 99 00
20.16.40-30.00Смоли епоксидні, у первинних формах3907 30 00 00
20.16.40-40.00Полікарбонати, у первинних формах3907 40 00 00
20.16.40-50.00Смоли алкідні, у первинних формах3907 50 00 00
20.16.40-62.00Поліетилентерефталат з індексом в'язкості не менше ніж 78 мл/г3907 60 00 003907 60 20
20.16.40-64.00Поліетилентерефталат, інший3907 60 80
20.16.40-70.00Поліестери ненасичені, рідинні, у первинних формах (крім поліацеталів, поліефірів, епоксидних смол, полікарбонатів, алкідних смол, поліетилентерефталату)3907 91 10 00
20.16.40-80.00Поліестери ненасичені, у первинних формах (крім рідинних поліестерів, поліацеталів, поліефірів, епоксидних смол, полікарбонатів, алкідних смол, поліетилентерефталату)3907 91 90 00
20.16.40-90.00Поліестери, у первинних формах (крім поліацеталів, поліефірів, епоксидних смол, полікарбонатів, алкідних смол, поліетилентерефталату, інших ненасичених поліестерів)3907 99
20.16.5Пластмаси, інші, у первинних формах; смоли іонообмінні
20.16.51Полімери пропілену або інших олефінів, у первинних формах
20.16.51-30.00Поліпропілен, у первинних формах3902 10 00 00
20.16.51-50.00Полімери пропілену або інших олефінів (крім поліпропілену), у первинних формах3902 20 00 003902 30 00
003902 90
20.16.52Полімери вінілацетату або інших естерів вінілу та інші вінільні полімери, у первинних формах
20.16.52-30.00Полімери вінілацетату, дисперговані у воді, у первинних формах3905 12 00 003905 21 00 00
20.16.52-50.00Полімери вінілацетату, у первинних формах (крім диспергованих у воді)3905 19 00 003905 29 00 00
20.16.52-70.00Полімери вінілових естерів або інші вінільні полімери, у первинних формах (крім вінілацетату)3905 30 00 003905 91 00
003905 99
20.16.53Полімери акрилові, у первинних формах
20.16.53-50.00Поліметилметакрилат, у первинних формах3906 10 00 00
20.16.53-90.00Полімери акрилові, у первинних формах (крім поліметилметакрилату)3906 90
20.16.54Поліаміди, у первинних формах
20.16.54-50.00Поліамід-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 або 6,12, у первинних формах3908 10 00 00
20.16.54-90.00Поліаміди, у первинних формах (крім поліаміду-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 або 6,12)3908 90 00 00
20.16.55Смоли уремічні, смоли тіоуремічні та смоли меламінові, у первинних формах
20.16.55-50.00Смоли уремічні та смоли тіоуремічні, у первинних формах3909 10 00 00
20.16.55-70.00Смоли меламінові, у первинних формах3909 20 00 00
20.16.56Смоли амінові, інші, смоли фенольні та поліуретани, у первинних формах
20.16.56-30.00Смоли амінові, у первинних формах (крім уремічних смол і тіоуремічних смол, меламінових смол)3909 30 00 00
20.16.56-50.00Смоли фенольні, у первинних формах3909 40 00 00
20.16.56-70.00Поліуретани, у первинних формах3909 50
20.16.57Силікони, у первинних формах
20.16.57-00.00Силікони, у первинних формах3910 00 00
20.16.59Пластмаси, інші, у первинних формах, н. в. і. у.
20.16.59-20.00Смоли нафтові, смоли кумарон-інденові, політерпени, полісульфіди, полісульфони та подібні речовини, н. в. і. у., у первинних формах3911 10 00 003911 90
20.16.59-40.00Целюлоза і її похідні, н. в. і. у., у первинних формах3912 11 00 003912 203912
31 00 003912 393912 90 00 00
20.16.59-60.00Полімери природні та модифіковані, у первинних формах (зокрема альгінова кислота, затверділі протеїни, хімічні похідні природного каучуку)3913
20.16.59-70.00Смоли іонообмінні, одержані на основі синтетичних або природних полімерів3914 00 00 00
20.16.9Роботи субпідрядні як частина виробництва пластмас у первинних формах
20.16.99Роботи субпідрядні як частина виробництва пластмас у первинних формах
20.16.99-00.00Роботи субпідрядні як частина виробництва пластмас у первинних формах
20.17Каучук синтетичний, у первинних формах
20.17.1Каучук синтетичний, у первинних формах
20.17.10Каучук синтетичний, у первинних формах
20.17.10-50.00Каучук латексний синтетичний4002 11 00 004002 41 00
004002 51 00 004002 91 00 00
20.17.10-90.00Каучук синтетичний (крім латексу)400219 00 004002 20 00
004002 31 00 004002 39 00 004002 49 00 004002 59
00 004002 60 00 004002 70 00 004002 80 00 004002
99
20.17.9Роботи субпідрядні як частина виробництва синтетичного каучуку у первинних формах
20.17.99Роботи субпідрядні як частина виробництва синтетичного каучуку у первинних формах
20.17.99-00.00Роботи субпідрядні як частина виробництва синтетичного каучуку у первинних формах
20.2Пестициди та інші агрохімічні продукти
20.20Пестициди та інші агрохімічні продукти
20.20.1Пестициди та інші агрохімічні продукти
20.20.11Інсектициди
20.20.11-30.00інсектициди на основі хлорованих вуглеводнів, розфасовані для роздрібної торгівлі чи подані як готові препарати або вироби3808 10 20 003808 91 20
20.20.11-40.00Інсектициди на основі карбаматів, розфасовані для роздрібної торгівлі чи подані як готові препарати або вироби3808 10 30 003808 91 30
20.20.11-50.00Інсектициди на основі фосфорорганічних сполук, розфасовані для роздрібної торгівлі чи подані як готові препарати або вироби3808 10 40 003808 91 40
20.20.11-60.00Інсектициди на основі піретроїдів, розфасовані для роздрібної торгівлі чи подані як готові препарати або вироби3808 10 10 003808 91 10
20.20.11-90.00інсектициди, інші3808 10 903808 91 90
20.20.12Гербіциди
20.20.12-20.00Гербіциди на основі феноксифітогормональних продуктів, розфасовані для роздрібної торгівлі чи подані як готові препарати або вироби3808 30 11 003808 93 11
20.20.12-30.00Гербіциди на основі триазинів, розфасовані для роздрібної торгівлі чи подані як готові препарати або вироби3808 30 13 003808 93 13
20.20.12-40.00Гербіциди на основі амідів, розфасовані для роздрібної торгівлі чи подані як готові препарати або вироби3808 30 15 003808 93 15
20.20.12-50.00Гербіциди на основі карбаматів, розфасовані для роздрібної торгівлі чи подані як готові препарати або вироби3808 30 17 003808 93 17
20.20.12-60.00Гербіциди на основі похідних динітроаніліну, розфасовані для роздрібної торгівлі чи подані як готові препарати або вироби3808 30 21 003808 93 21
20.20.12-70.00Гербіциди на основі сечовини, урацилу та сульфанілсечовини, розфасовані для роздрібної торгівлі чи подані як готові препарати або вироби3808 30 23 003808 93 23
20.20.12-90.00Гербіциди, розфасовані для роздрібної торгівлі чи подані як готові препарати або вироби, крім на основі феноксифітогормональних продуктів, триазинів, амідів, карбаматів, похідних динітроаніліну, сечовини, урацилу, сульфанілсечовини3808 30 27 003808 93 27
20.20.13Засоби проти проростання паростків і регулятори росту рослин
20.20.13-50.00Засоби проти проростання паростків, розфасовані для роздрібної торгівлі чи подані як готові препарати або вироби3808 30 30 003808 93 30
20.20.13-70.00Регулятори росту рослин, розфасовані для роздрібної торгівлі чи подані як готові препарати або вироби3808 30 90 003808 93 90
20.20.14Засоби дезінфекційні
20.20.14-30.00Засоби дезінфекційні на основі четвертинних солей амонію, розфасовані для роздрібної торгівлі чи подані як готові препарати або вироби3808 40 10 003808 94 10
20.20.14-50.00Засоби дезінфекційні на основі галогенових сполук, розфасовані для роздрібної торгівлі чи подані як готові препарати або вироби3808 40 20 003808 94 20
20.20.14-90.00Засоби дезінфекційні, розфасовані для роздрібної торгівлі чи подані як готові препарати або вироби (крім одержаних на основі четвертинних солей амонію, на основі галогенових сполук)3808 40 90 003808 94 90
20.20.15Фунгіциди
20.20.15-15.00:Фунгіциди неорганічні, бактерициди та протрави насіння, розфасовані для роздрібної торгівлі чи подані як готові препарати або вироби3808 92 103808 92 20
20.20.15-30.00Фунгіциди, бактерициди та протрави насіння на основі дитіокарбаматів, розфасовані для роздрібної торгівлі чи подані як готові препарати або вироби3808 92 30
20.20.15-45.00Фунгіциди, бактерициди та протрави насіння на основі бензімідазолів, розфасовані для роздрібної торгівлі чи подані як готові препарати або вироби3808 92 40
20.20.15-60.00Фунгіциди, бактерициди та протрави насіння на основі триазолів чи діазолів, розфасовані для роздрібної торгівлі чи подані як готові препарати або вироби3808 92 50
20.20.15-75.00Фунгіциди, бактерициди та протрави насіння на основі діазинів чи морфолінів, розфасовані для роздрібної торгівлі чи подані як готові препарати або вироби3808 92 60
20.20.15-90.00Фунгіциди, бактерициди та протрави насіння інші3808 92 90
20.20.19Пестициди, інші, та інші агрохімічні продукти
20.20.19-30.00Продукти агрохімічні, з умістом однієї чи кількох таких речовин: алдрин (ISO); бінапакрил (ISO); токсафен (ISO); каптафол (ISO); хлордан (ISO); хлордимефол (ISO); хлорбензолат (ISO); ДДТ (ISO); дильдрин (ISO, INN); диносеб (ISO), його солі чи його естери; етилендибромід (ISO); етилендихлорид(ISO); гептахлор (ISO); гексахлорбензол (ISO); 1,2,3,4,5,6-гексохлорциклогексан (НСН (ISO)), зокрема ліндан (ISO, INN); ртутні сполуки; метамідофос (ISO); монокротофос (ISO); оксиран (етиленоксид); паратіон (ISO); паратіон-метіл (ISO); пентахлорфенол (ISO); фосфамідон (ISO); 2,4,5-Т (ISO) (2,4,5-трихлорфеноксиоцтова кислота), її солі та її естери, розфасовані для роздрібної торгівлі чи подані як готові препарати або вироби3808 50 00
20.20.19-80.00Родентициди та інші регулятори росту рослин, розфасовані для роздрібної торгівлі чи подані як готові препарати або вироби (крім інсектицидів та дизенфікувальних засобів)3808 99 103808 99 90
20.20.9Роботи субпідрядні як частина виробництва пестицидів та інших агрохімічних продуктів
20.20.99Роботи субпідрядні як частина виробництва пестицидів та інших агрохімічних продуктів
20.20.99-00.00Роботи субпідрядні як частина виробництва пестицидів та інших агрохімічних продуктів
20.3Фарби, лаки та подібні засоби для покриття, друкарські чорнила та суміші для ущільнювання
20.30Фарби, лаки та подібні засоби для покриття, друкарські чорнила та суміші для ущільнювання
20.30.1Фарби та лаки на основі полімерів
20.30.11Фарби та лаки на основі акрилових або вінілових полімерів, у водному середовищі
20.30.11-50.00Фарби та лаки на основі акрилових і вінілових полімерів, дисперговані чи розчинені у водному середовищі (зокрема емалі та політури)3209 10 00 00
20.30.11-70.00Фарби та лаки, інші, дисперговані чи розчинені у водному середовищі3209 90 00 00
20.30.12Фарби та лаки на основі поліестерів, акрилових і вінілових полімерів, у неводних середовищах; розчини
20.30.12-25.00Фарби та лаки на основі поліестерів, дисперговані або розчинені у неводних середовищах з умістом розчинника більше ніж 50 мас. % розчину, зокрема емалі та політури3208 10 10
20.30.12-29.00Фарби та лаки на основі поліестерів, дисперговані або розчинені у неводних середовищах, зокрема емалі та політури, крім з умістом розчинника більше ніж 50 мас. % розчину.3208 10 90 00
20-30.12-30.00Фарби та лаки на основі акрилових і вінілових полімерів, дисперговані або розчинені у неводних середовищах з умістом розчинника більше ніж 50 мас. % розчину, зокрема емалі та політури3208 20 10 00
20.30.12-50.00Фарби та лаки на основі акрилових і вінілових полімерів, інші3208 20 90 00
20.30.12-70.00Фарби та лаки: розчини, н. в. і. у.3208 90 11 003208 90 13
003208 90 19
20.30.12-90.00Фарби та лаки, інші, на основі синтетичних полімерів, н. в. і. у.3208 90 91 003208 90 99 00
20.30.2Фарби та лаки, інші, та пов'язана з ними продукція; барвники художні та друкарські чорнила
20.30.21Пігменти готові, речовини-глушники та барвники готові, склоподібна емаль і глазур, ангоби, глянси рідкі та подібні препарати; фрит скляний
20.30.21-30.00Пігменти готові, речовини-глушники готові, барвники готові та подібні препарати для виробництва кераміки, емалевих або скляних виробів3207 10 00 00
20.30.21-50.00Емаль склоподібна і глазур, ангоби та подібні препарати для виробництва кераміки, емалевих або скляних виробів3207 20
20.30.21-70.00Глянси ріднинні та подібні препарати; фрит скляний та Інше скло у формі порошку, гранул або пластівців3207 30 00 003207 40
20.30.22Фарби та лаки, інші; сикативи готові
20.30.22-13.00Фарби та лаки олійні для остаточного оброблення шкіри (зокрема емалі політури та клейові фарби)3210 00 10
20.30.22-15.00Пігменти водні готові для остаточного оброблення шкіри; фарби та лаки (зокрема емалі, політури та клейові фарби), крім олійних3210 00 90 00
20.30.22-20.00Сикативи готові3211 00 00
20.30.22-30.00Фольга для тиснення3212 10
20.30.22-40.00Пігменти, зокрема металеві порошки та пластівці, дисперговані у неводних середовищах, як рідина чи паста, ґатунки, що їх використовують для виробництва фарб; фарбувальні засоби та інші барвники, н. в. і. у., розфасовані для роздрібної торгівлі3212 90
20.30.22-53.00Замазки для скла, замазки садові, цементи смоляні, суміші дня ущільнювання та інші мастики3214 10 10 00
20.30.22-55.00Шпаклівки малярські3214 10 90 00
20.30.22-60.00Суміші невогнетривкі для підготовлення поверхонь фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, стель тощо3214 90 00 00
20.30.22-73.00Розчинники та розріджувачі складні органічні, що їх використовують з оздоблювальними речовинами та чорнилами; на основі бутилацетату3814 00 10 00
20.30.22-79.00Розчинники та розріджувачі складні органічні, що їх використовують з оздоблювальними речовинами та чорнилами (крім виготовлених на основі бутилацетату)3814 00 90 00
20.30.23Фарби художні для навчання чи живопису, оформлення вивісок, фарби модифіковані тональні, фарби для розваг і подібні вироби
20.30.23-50.00Фарби художні для навчання чи живопису, оформлення вивісок, фарби для розваг і модифіковані тональні фарби в наборах таблеток, тюбиків, баночок, флаконів або лотків3213 10 00 00
20.30.23-70.00Фарби художні для навчання чи живопису, оформлення вивісок, фарби для розваг і модифіковані тональні фарби в таблетках, тюбиках, баночках, флаконах або лотках (крім у наборах)3213 90 00 00
20.30.24Чорнило друкарське
20.30.24-50.00Чорнило друкарське чорне3215 11 00 00
20.30.24-70.00Чорнило друкарське (крім чорного)3215 19 00 00
20.30.9Роботи субпідрядні як частина виробництва фарб, лаків і подібних засобів для покриття, друкарських чорнил і сумішей для ущільнювання
20.30.99Роботи субпідрядні як частина виробництва фарб, лаків і подібних засобів для покриття, друкарських чорнил і сумішей для ущільнювання
20.30.99-00.00Роботи субпідрядні як частина виробництва фарб, лаків і подібних засобів для покриття, друкарських чорнил і сумішей для ущільнювання
20.4Мило та мийні засоби, засоби для чищення й полірування; парфуми та косметичні засоби
20.41Мило та мийні засоби, засоби для чищення й полірування
20.41.1Гліцерин
20.41.10Гліцерин
20.41.10-00.00Гліцерин1520 00 00 00
20.41.2Речовини поверхнево-активні органічні, крім мила
20.41.20Речовини поверхнево-активні органічні} крім мила
20.41.20-20.00Речовини поверхнево-активні аніонні (крім мила)3402 11 00 00
20.41.20-30.00Речовини поверхнево-активні катіонні (крім мила)3402 12 00 00
20.41.20-50.00Речовини поверхнево-активні неіонні (крім мила)3402 13 00 00
20.41.20-90.00Речовини поверхнево-активні органічні (крім мила, аніонних, катіонних, неіонних речовин)3402 19 00 00
20.41.3Мило, засоби мийні та засоби для чищення
20.41.31Мило та органічні поверхнево-активні вироби та засоби, що їх використовують як мило; папір, вата, повсть і неткані матеріали, покриті чи просочені милом або мийним засобом
20.41.31-20.00Мило та органічні поверхнево-активні вироби у формі брусків, брикетів або фігурних виробів, н. в. і. у.3401 19 00 00
20.41.31-50.00Мило у формі пластівців, пластин, гранул або порошків3401 20 10 00
20.41.31-80.00Мило в іншій формі, ніж бруски, брикети чи фігурні вироби, пластівці, гранули чи порошки, або покриті чи просочені милом або мийним засобом папір, вата, повсть і неткані матеріали3401 20 90 00
20.41.32Засоби мийні
20.41.32-40.00Засоби поверхнево-активні, з умістом або без умісту мила, розфасовані дня роздрібної торгівлі (крім тих, що їх використовують як мило)3402 20 10 003402 20 20
20.41.32-50.00Засоби мийні та засоби для чищення, з умістом або без умісту мила, розфасовані для роздрібної торгівлі (зокрема допоміжні мийні засоби), крім тих, що їх використовують як мило, та поверхнево-активних засобів3402 20 90 00
20.41.32-60.00Засоби поверхнево-активні, з умістом або без умісту мила, не розфасовані для роздрібної торгівлі (крім тих, що їх використовують як мило)3402 90 10 00
20.41.32-70.00Засоби мийні та засоби для чищення, з умістом або без умісту мила, не розфасовані для роздрібної торгівлі (зокрема допоміжні мийні засоби), крім тих, що їх використовують як мило, та поверхнево-активних засобів3402 90 90
20.41.4Препарати пахучі, воски та інші засоби для чищення
20.41.41Препарати для ароматизування чи дезодорування приміщень
20.41.41-00.00Препарати для ароматизування чи дезодорування приміщень3307 41 00 003307 49 00 00
20.41.42Воски штучні та готові воски
20.41.42-70.00Воски штучні та готові з поліетиленгліколю3404 20 00 00
20.41.42-80.00Воски штучні та готові (зокрема сургучі), крім виготовлених з поліетиленгліколю3404 90
20.41.43Засоби полірувальні та креми для доглядання за взуттям, меблями, підлогами, кузовами автомобілів, склом або металом
20.41.43-30.00Засоби полірувальні, креми та подібні препарати для доглядання за взуттям або шкірою (крім штучних і готових восків)3405 10 00 00
20.41.43-50.00Засоби полірувальні, креми та подібні препарати для доглядання за дерев'яними меблями, підлогами чи іншими дерев'яними поверхнями (крім штучних і готових восків)3405 20 00 00
20.41.43-70.00Засоби полірувальні та подібні препарати (крім штучних і готових восків, засобів для полірування металевих поверхонь)3405 30
20.41.43-83.00Засоби полірувальні для металевих поверхонь3405 90 10 00
20.41.43-89.00Засоби полірувальні, креми та подібні препарати, інші, н. в. і. у.3405 90 90
20.41.44Пасти, порошки та інші засоби для чищення
20.51.44-00.00Пасти, порошки та інші засоби для чищення3405 40 00 00
20.41.9Роботи субпідрядні як частина виробництва мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування
20.41.99Роботи субпідрядні як частина виробництва мила та мийних засобів, і засобів для чищення та полірування
20.41.99-00.00Роботи субпідрядні як частина виробництва мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування
20.42Парфуми та косметичні засоби
20.42.1Парфуми та косметичні засоби
20.42.11Парфуми й туалетна вода
20.42.11-50.00Парфуми3303 00 10 00
20.42.11-70.00Вода туалетна3303 00 90 00
20.42.12Засоби косметичні для макіяжу губ і очей
20.42.12-50.00Засоби косметичні для макіяжу губ3304 10 00 00
20.42.12-70.00Засоби косметичні для макіяжу очей3304 20 00 00
20.42.13Засоби для манікюру чи педикюру
20.42.13-00.00Засоби для манікюру чи педикюру3304 30 00 00
20.42.14Пудри косметичні та гігієнічні
20.42.14-00.00Пудри косметичні та гігієнічні3304 91 00 00
20.42.15Засоби косметичні для макіяжу шкіри чи догляду за шкірою (зокрема сонцезахисні препарати), н. в. і. у.
20.42.15-00.00Засоби косметичні для макіяжу шкіри чи догляду за шкірою (зокрема сонцезахисні препарати), н. в. і. у.3304 99 00 00
20.42.16Шампуні, лаки для волосся, засоби для тривалого завивання чи розпрямлення волосся
20.42.16-30.00Шампуні3305 10 00 00
20.42.16-50.00Засоби для тривалого завивання чи розпрямлення волосся3305 20 00 00
20.42.16-70.00Лаки для волосся3305 30 00 00
20.42.17Лосьйони та інші засоби для волосся, н. в. і. у.
20.42.17.00.00Лосьйони та інші засоби для волосся, н. в. і. у.3305 90
20.42.18Засоби для гігієни ротової порожнини чи зубів (зокрема фіксувальні пасти і порошки для зубних протезів), нитки зубоочисні
20.42.18-50.00Порошки зубні (зокрема зубні пасти, засоби для чищення зубних протезів)3306 10 00 00
20.42.18-90.00Засоби для гігієни ротової порожнини чи зубів (зокрема фіксувальні пасти для зубних протезів; порошки й таблетки для полоскання ротової порожнини та запашні препарати для ротової порожнини, зубоочисні нитки), крім зубних порошків3306 20 00 003306 90 00 00
20.42.19Засоби для гоління; дезодоранти для тіла й засоби від потіння; препарати для приготування ванн; засоби парфумні, косметичні чи туалетні, інші, н. в. і. у.
20.42.19-15.00Мило та органічні поверхнево-активні вироби та засоби, що їх використовують як мило3401 11 00 00
20.42.19-30.00Продукти та засоби поверхнево-активні органічні для миття шкіри, з умістом або без умісту мила, розфасовані для роздрібної торгівлі3401 30
20.42.19-45.00Засоби, що їх використовують перед голінням, під час гоління та після гоління (крім мила для гоління у блоках)3307 10 00 00
20.42.19-60.00Дезодоранти для тіла й засоби від потіння (антиперспиранти)3307 20 00 00
20.42.19-75.00Солі духмяні та інші засоби для приготування ванн3307 30 00 00
20.42.19-90.00Засоби індивідуальні інші (зокрема парфумні, туалетні, для видалення волосся)3307 90
20.42.9Роботи субпідрядні як частина виробництва парфумів і косметичних засобів
20.42.99Роботи субпідрядні як частина виробництва парфумів і косметичних засобів
20.42.99-00.00Роботи субпідрядні як частина виробництва парфумів і косметичних засобів
20.5Продукти хімічні, інші
20.51Вибухівка, сірники
20.51.1Вибухівка
20.51.11Речовини вибухові метальні та готові
20.51.11-30.00Речовини вибухові метальні3601 00 00 00
20.51.11-50.00Речовини вибухові готові (крім вибухових метальних речовин)3602 00 00 00
20.51.12Шнури вогнепровідні; шнури детонаторні; капсулі; детонатори електричні
20.5112-50.00Шнури вогнепровідні; шнури детонаторні3603 00 10 00
20.51.12-70.00Капсулі ударні чи детонаторні; запали та електричні детонатори3603 00 90 00
20.51.13Феєрверки
20.51.13-00.00Феєрверки3604 10 00 00
20.51.14Петарди сигнальні, ракети сигнальні під час дощу, туману та інші піротехнічні засоби, крім феєрверків
20.51.14-00.00Петарди сигнальні, ракети сигнальні під час дощу, туману та інші піротехнічні засоби, крім феєрверків3604 90 00 00
20.51.2Сірники
20.51.20Сірники.3605 00 00
20.51.9Роботи субпідрядні як частина виробництва вибухівки, сірників
20.51.99Роботи субпідрядні як частина виробництва вибухівки, сірників
20.51.99-00.00Роботи субпідрядні як частина виробництва вибухівки, сірників
20.52Клеї
20.52.1Клеї
20.52.10Клеї
20.52.10-20.00Клеї казеїнові3501 90 10 00
20.52.10-40.00Клей кістковий, клеї тваринного походження, інші (крім казеїнових клеїв)3503 00 80
20.52.10-60.00Клеї, виготовлені на основі крохмалю, декстринів або інших змодифікованих крохмалів3505 20
20.52.10-80.00Клеї готові та інші готові адгезиви, н. в. і. у.3506 10 003506 913506 99
20.52.9Роботи субпідрядні як частина виробництва клеїв
20.52.99Роботи субпідрядні як частина виробництва клеїв
20.52.99-00.00Роботи субпідрядні як частина виробництва клеїв
20.53Олії ефірні
20.53.1Олії ефірні
20.53.10Олії ефірні
20.53.10-20.00Олії ефірні3301 113301 213301
223301 233301 243301 253301 263301 29
20.53.10-30.00Резиноїди3301 30 00 00
20.53.10-50.00Концентрати ефірних олій у жирах, дистиляти водні й подібні вироби3301 90
20.53.10-75.00Суміші запашних речовин, що їх використовують у харчовій промисловості чи для виробництва напоїв3302 10
20.53.10-79.00Суміші запашних речовин (крім тих, що їх використовують у харчовій промисловості чи для виробництва напоїв)3302 90
20.53.9Роботи субпідрядні як частина виробництва ефірних олій
20.53.99Роботи субпідрядні як частина виробництва ефірних олій
20.53.99-00.00Роботи субпідрядні як частина виробництва ефірних олій
20.59Продукти хімічні, інші, н. в. і. у.
20.59.1Фотопластинки й фотоплівки, плівка для миттєвого друку; фотохімікати та фотографічні незмішані речовини
20.53.11Фотопластинки й фотоплівки, плівка для миттєвого друку, сенсибілізовані, неекспоновані; фотопапір
20.59.11-30.00Фотопластинки й фотоплівки пласкі, сенсибілізовані, неекспоновані, з будь-яких матеріалів; плівка для миттєвого друку пласка, сенсибілізована, неекспонована (крім як з паперу, картону чи тканини)3701 103701 20 00 003701
30 00 003701 91 00 003701 99 00 00
20.59.11-50.00Фотоплівка в рулонах, сенсибілізована, неекспонована, з будь-яких матеріалів; плівка для миттєвого друку пласка, сенсибілізована, неекспонована (крім як з паперу, картону чи тканини)3702 10 00 003702 20 00
003702 313702 323702 39 00 003702 41 00 003702
42 00 003702 43 00 003702 44 003702 51 00 003702
523702 53 00 003702 543702 55 00 003702 563702
913702 923702 933702 943702 95 00 00
20.59.11-70.00Фотопапір, фотокартон і фототканини; сенсибілізовані та неекспоновані3703 10 00 003703 203703
90
20.59.12Емульсії сенсибілізовані фотографічні; фотохімікати, н. в. і. у.
20.59.12-00.00Емульсії сенсибілізовані фотографічні; фотохімікати, н. в. і. у.3707 10 00 003707 90
20.59.2Жири та олії тваринного чи рослинного походження хімічно модифіковані; суміші нехарчових жирів або олій тваринного чи рослинного походження
20.59.20Жири та олії тваринного чи рослинного походження хімічно модифіковані; суміші нехарчових жирів або олій тваринного чи рослинного походження
20.59.20-00.00Жири та олії тваринного чи рослинного походження хімічно модифіковані; суміші нехарчових жирів або олій тваринного чи рослинного походження1518 00
20.59.3Чорнило для писання чи малювання та інші чорнила
20.59.30Чорнило для писання чи малювання та інші чорнила
20.59.30-00.00Чорнило для писання чи малювання та інші чорнила:3215 90
20.59.4Засоби змащувальні; присадки; речовини антифризні готові
20.59.41Засоби змащувальні
20.59.41-55.00Засоби змащувальні, які мають як основу менше ніж 70 мас. % мінеральної олії чи олій, одержаних з бітумінозних матеріалів, для обробляння тканин, шкіри, виробів зі шкіри та хутра3403 11 00 00
20.59.41-57.00Засоби змащувальні, які мають як основу менше ніж 70 мас, % мінеральної олії чи олій, одержаних з бітумінозних матеріалів, крім засобів для обробляння тканин, шкіри, виробів зі шкіри та хутра3403 19
20.59.41-75.00Засоби змащувальні для обробляння тканин, шкіри, виробів зі шкіри та хутра, крім засобів, які мають менше ніж 70 мас. % мінеральної олії чи олій, одержаних з бітумінозних матеріалів3403 91 00 00
20.59.41-79.00Засоби змащувальні, крім засобів, які мають менше ніж 70 мас. % мінеральної олії чи олій, одержаних з бітумінозних матеріалів, засобів для обробляння тканин, шкіри, виробів зі шкіри та хутра3403 99
20.59.42Засоби антидетонатори; присадки до мінеральних олій і подібних продуктів
20.59.42-50.00Засоби антидетонаторні3811 113811 19 00 00
20.59.42-70.00Присадки до змащувальних олій3811 21 00 003811 29 00 00
20.59.42-90.00Присадки до мінеральних олій чи інших рідин, що їх використовують з тією самою ціллю, що й мінеральні олії (зокрема газолін), крім антидетонаторних засобів, присадок до змащувальних олій3811 90 00 00
20.59.43Рідини до гідравлічних гальм; засоби антифризні та готові засоби проти обледеніння
20.59.43-30.00Рідини до гідравлічних гальм та інші готові рідини для гідравлічних трансмісій; засоби, без умісту мінеральної олії чи олій, одержаних з бітумінозних матеріалів або з умістом менше ніж 70 мас. % цих олій3819 00 00 00
20.59.43-50.00Засоби антифризні та готові засоби проти обледеніння3820 00 00 00
20.59.5Продукти хімічні різноманітні
20.59.51Пептони, речовини білкові, інші, та їхні похідні, н. в. і. у.; порошок із шкіри
20.59.51-00.00Пептони, речовини білкові, інші, та їхні похідні, н. в. і. у.; порошок із шкіри3504 00 00 00
20.59.52Пасти дня виготовлення моделей; віск стоматологічний та інші засоби, що їх використовують в стоматології, виготовлені на основі гіпсу; препарати та заряди для вогнегасників; середовища живильні для вирощування культур мікроорганізмів; реагенти діагностичні або лабораторні багатоскладові, н. в. і. у.
20.59.52-10.00Реагенти діагностичні або лабораторні багатоскладові, зокрема папір, просочений чи покритий діагностичними чи лабораторними реагентами3822 00 00 00
20.59.52-30.00Пасти для виготовлення моделей; віск стоматологічний та інші засоби, що їх використовують у стоматології, виготовлені на основі гіпсу (зокрема пасти для дитячого ліплення)3407 00 00 00
20.59.52-50.00Препарати та заряди для вогнегасників, гранати заряджені вогнегасні3813 00 00 00
20.59.52-70.00Середовища живильні готові для вирощування культур мікроорганізмів3821 00 00 00
20.59.53Елементи хімічні у формі дисків і леговані сполуки, призначені для використання в електроніці
20.59.53-00.00Елементи хімічні у формі дисків і леговані сполуки, призначені для використання в електроніці3818 00 10 003818 00 90 00
20.59.54Вугілля активоване
20.59.54-00.00Вугілля активоване3802 10 00 00
20.59.55Добавки апретувальні, носії барвників, що їх використовують для прискорення фарбування або закріплення барвників, і подібна продукція
20.59.55-50.00Добавки апретувальні, носії барвників на основі крохмалистих речовин3809 10 10 003809 10 30
003809 10 50 003809 10 90 00
20.59.55-70.00Добавки апретувальні та інші препарати, використовувані у текстильній промисловості3809 91 00
20.59.55-80.00Добавки апретувальні та інші препарати, використовувані у паперовій промисловості3809 92 00
20.55.55-90.00Добавки апретувальні, носії барвників та інші препарати, н. в. і. у.3809 93 00 00
20.59.56Засоби для травлення; флюси; прискорювачі вулканізації каучуку готові; пластифікатори та стабілізатори для каучуку чи пластмас багатоскладові; препарати каталітичні, н. в. і. у.; алкілбензоли та алкілнафталіни у сумішах, н. в. і. у.
20.59.56-20.00Засоби для травлення металевих поверхонь3810
20.59.56-30.00Прискорювачі вулканізації каучуку готові3812 10 00
20.59.56-40.00Пластифікатори багатоскладові для каучуку чи пластмас3812 20
20.59.56-50.00Антиоксиданти та інші багатоскладові стабілізатори для каучуку та пластмас3812 30
20.59.56-60.00Ініціатори реакцій, прискорювачі реакцій і каталітичні засоби3815
20.59.56-70.00Алкілбензоли у сумішах, алкілнафталіни в сумішах, інші, ніж у підкатегоріях 20.14.73 чи 20.14.123817
20.59.57Речовини зв'язувальні готові, використовувані у виробництві ливарних форм або стрижнів; продукти хімічні
20.59.57-20.00Речовини зв'язувальні готові, використовувані у виробництві ливарних форм або стрижнів3824 10 00 00
20.59.57-30.00Кислоти нафтенові, їхні нерозчинні у воді солі та естери3824 20 00 003824 90 30
20.59.57-40.00Карбіди металів неагломеровані, змішані між собою або з іншими металевими зв'язувальними речовинами3824 30 00 00
20.59.57-50.00Присадки готові для цементів, будівельних розчинів і бетонів3824 40 00 00
20.59.57-70.00Сорбіт (крім D-глюциту)3824 60
20.59.59Продукти хімічні різноманітні інші, н. в. і. у.
20.59.59-10.00іоніти; газопоглиначі для вакуумних приладів; сульфонати нафтові (крім нафтових сульфонатів лужних металів амонію чи етаноламінів), тіофеновані сульфокислоти олій, одержаних з бітумінозних матеріалів і їхні солі3824 90 10 003824 90 15
003824 90 20 00
20.59.59-20.00Піролігніти, татрат кальцію неочищений, цитрат кальцію неочищений, засоби атикорозійні, з умістом амінів як активних складників3824 90 25 003825 90 303825
90 103824 90 35 00
20.59.59-30.00Розчинники та розріджувачі складні неорганічні для лаків і подібних речовин3824 90 40 00
20.59.59-40.00Засоби, що перешкоджають утворенню накипу, й подібні речовини3824 90 45 00
20.59.59-53.00Засоби для гальванізації3824 90 50 00
20.59.59-57.00Суміші моно-, ди- та триестерів жирних кислот гліцерину (емульгатори для жирів)3824 90 55 00
20.59.59-63.00Продукти та препарати, що їх використовують у фармакології чи хірургії3824 90 61 003824 90 62
003824 90 64 00
20.59.59-65.00Продукти допоміжні для ливарного виробництва (крім готових зв'язувальних речовин, використовуваних у виробництві ливарних форм або стрижнів)3824 90 65 00
20.59.59-67.00Препарати для забезпечення вогнетривкості, водонепроникності та подібні захисні препарати, використовувані у будівництві3824 90 70 00
20.59.59-71.00Суміші з умістом галогенованих похідних метану, етану чи пропану3824 71 00 003824 79 00 00
20.59.59-75.00Суміші та препарати, з умістом оксирану (оксид етилену), полібромбіфенілів (PBBs), поліхлорбіфенілів (PCBs), поліхлортерфенілів (PCTs) або тріс (2,3-дибромопропил) фосфатів3824 8
20.59.59-90.00Біопаливо (замінник дизельного пального), продукти хімічні, інші, н. в. і. у.3824 90
20.59.6Желатин і його похідні, зокрема молочні альбуміни
20.59.60Желатин і його похідні, зокрема молочні альбуміни
20.59.60-20.00Казеїнати та інші похідні казеїну (крім казеїнових клеїв)3501 90 90 003502 20 103502
20 913502 20 99
20.59.60-50.00Альбуміни; альбумінати та інші похідні (крім яєчного альбуміну)3502 90 203502 90 703502
90 90
20.59.60-80.00Желатин і його похідні; клей риб'ячий (крім казеїнових і кісткових клеїв)3503 00 10
20.59.9Роботи субпідрядні як частина виробництва інших хімічних продуктів, н. в. і. у.
20.59.99Роботи субпідрядні як частина виробництва інших хімічних продуктів, н. в. і. у.
20.59.99-00.00Роботи субпідрядні як частина виробництва інших хімічних продуктів, н. в. і. у.
20.6Волокна синтетичні та штучні
20.60Волокна синтетичні та штучні
20.60.1Волокна синтетичні
20.60.11Джгут із синтетичних ниток і штапельні волокна, не піддані кардо-чи гребенечесанню
20.60.11-10.00Волокна з арамідів, не піддані кардочесанню чи гребенечесанню та не оброблені іншим способом5503 11 00
20.60.11-20.00Джгути та волокна з інших поліамідів, не піддані кардочесанню чи гребенечесанню та не оброблені іншим способом5501 10 005503 10 90
20.60.11-30.00Джгути та волокна з поліестеру, не піддані кардочесанню чи гребенечесанню та не оброблені іншим способом5501 20 005503 20 00
20.60.11-40.00Джгути та волокна з акрилу, не піддані кардочесанню чи гребенечесанню та не оброблені іншим способом5501 30 00 005503 30 00 00
20.60.11-50.00Джгут із синтетичних поліпропіленових ниток і штапельні волокна з поліпропілену, не піддані кардочесанню чи гребенечесанню та не оброблені іншим способом, для прядіння5501 405503 40 00 00
20.60.11-90.00Джгути синтетичні та штапельні волокна, інші, не піддані кардочесанню чи гребенечесанню та не оброблені іншим способом, для прядіння5501 905503 90
20.60.12Нитки високоміцні з поліаміду та поліестеру
20.60.12-20.00Нитки високоміцні з арамідів, не розфасовані для роздрібної торгівлі (крім ниток для шиття)5402 11 00
20.60.12-40.00Нитки високоміцні з нейлону чи з інших поліамідів, не розфасовані для роздрібної торгівлі (крім ниток для шиття та високоміцних ниток з арамідів)5402 19 00
20.60.12-60.00Нитки високоміцні з поліестерів, не розфасовані для роздрібної торгівлі5402 20 00 00
20.60.13Нитки комплексні синтетичні інші, одиничні
20.60.13-10.00Нитки комплексні текстильні з поліамідів, не розфасовані для роздрібної торгівлі (крім ниток для шиття)5402 31 00 005402 32 00
005402 45 005402 51 00
20.60.13-20.00Нитки комплексні килимові з поліамідів, не розфасовані для роздрібної торгівлі (крім ниток для шиття)5402 31 00 005402 32 00
005402 45 005402 51 00
20.60.13-30.00Нитки комплексі текстильні, з поліестерів, не розфасовані для роздрібної торгівлі (крім ниток для шиття)5402 33 005402 46 005406
47 005406 52 00
20.60.13-40.00Нитки комплексні, з поліпропілену, не розфасовані для роздрібної торгівлі (крім ниток для шиття)5402 34 005402 48 005402
59 10
20.60.13-50.00Нитки філаментні еластомірні, не розфасовані для роздрібної торгівлі5402 39 00
20.60.13-90.00Нитки комплексні синтетичні, інші, не розфасовані для роздрібної торгівлі (крім ниток для шиття)5402 44 005402 49 005402
59 90 00
20.60.14Мононитка синтетична; нитки стрічкові та подібні вироби із синтетичних текстильних матеріалів
20.60.14-20.00Мононитка з поліпропілену з лінійною щільністю не менше ніж 67 децитексів і з поперечним перерізом не більше ніж 1 мм (крім еластомірних)5404 11 005404 12 005404
19 00
20.60.14-40.00Мононитка синтетична з лінійною щільністю не менше ніж 67 децитексів та з поперечним перерізом не більше ніж 1 мм (крім мононитки з поліпропілену); стрічкові та подібні нитки із синтетичних текстильних матеріалів, завширшки не більше ніж 5 мм5404 90 115404 90 195404
90 90
20.60.2Волокна штучні
20.60.21Джгут і штучні штапельні волокна, не піддані кардо- чи гребенечесанню
20.60.21-20.00Джгути зі штучних ниток та волокна штапельні штучні, з віскози (не піддані кардочесанню чи гребенечесанню і не оброблені іншим способом, для прядіння)5502 00 105504 10 00
20.60.21-40.00Джгути зі штучних ниток, з ацетату5502 00 40
20.60.21-90.00Джгути зі штучних ниток та волокна штапельні штучні, інші (не піддані кардочесанню чи гребенечесанню і не оброблені іншим способом, для прядіння)5502 00 805504 90 00
20.60.22Нитки високої міцності з віскози
20.70.22-00.00Нитки високої міцності з віскози5403 10
20.60.23Нитки комплексні штучні інші, одиничні
20.60.23-20.00Нитки комплексні з віскози, зокрема мононитка з лінійною щільністю менше ніж 67 децитексів, одиничні, не розфасовані для роздрібної торгівлі (крім ниток для шиття та високоміцних ниток)5403 31 005403 32 00
20.60.23-40.00Нитки комплексні з ацетатцелюлози, зокрема мононитка з лінійною щільністю менше ніж 67 децитексів, одиничні, не розфасовані для роздрібної торгівлі (крім ниток для шиття та високоміцних ниток)5403 33 00
20.60.23-90.00Нитки комплексні штучні інші, зокрема мононитка з лінійною щільністю менше ніж 67 децитексів, одиничні, не розфасовані для роздрібної торгівлі (крім ниток для шиття)5403 39 00
20.60.24Мононитка зі штучних волокон; нитки стрічкові та подібні вироби зі штучних матеріалів
20.60.24-00.00Мононитка зі штучних волокон; нитки стрічкові та подібні вироби зі штучних матеріалів5405
20.60.9Роботи субпідрядні як частина виробництва штучних і синтетичних волокон
20.60.99Роботи субпідрядні як частина виробництва штучних і синтетичних волокон
20.60.99-00.00Роботи субпідрядні як частина виробництва штучних і синтетичних волокон