Додаток А (довідковий)
Пошук: Точний пошук
(без врахування регістра):
Пошук категорії по коду:

1.2.1 Таблиця відповідності кодів ОКП кодам ДКПП
КодНазваКод
CPCHS/CN
  A. Продукція сільського господарства, мисливства та лісового господарства    
01  Продукція сільського господарства, мисливства та пов'язані з нею послуги    
02  Продукція лісового господарства та пов'язані з нею послуги    
  B. Продукція рибного господарства    
05  Продукція рибного господарства та пов'язані з нею послуги    
  C. Продукція добувної промисловості    
  CA. Матеріали енергетичні    
10  Вугілля кам'яне, вугілля буре та торф
Цей розділ не включає:
кокс та напівкокс з вугілля (23.10.1)
 
  
11  Сировина вуглеводнева та пов'язані з нею послуги    
12  Руди уранові та торієві    
  CB. Матеріали неенергетичні    
13  Руди металеві
Цей розділ включає:
руди, які використовують, головним чином, для одержання металів, які вони містять, включно з рудами з порід що добувають під водою
Цей розділ включає також:
концентрати рудні, які класифікуються в тих же позиціях, що й відповідні металеві руди
Примітка. Термін "руди" застосовується до металомістких мінералів які зв'язані з речовинами, в яких вони залягають і з якими вони видобуваються з копалень, цей термін також застосовується до самородних металів у жильній породі (наприклад, рудоносні піски).
Термін "концентрати" відноситься до руд, в яких частина або всі сторонні включення (порожня порода) були видалені в результаті фізичних, фізико-хімічних чи хімічних операцій спеціального оброблення
 
  
14  Продукція добувної промисловості інша    
  D. Продукція обробної промисловості    
  DA. Продукція харчової промисловості та перероблення сільськогосподарських продуктів    
15  Продукція харчової промисловості    
16  Вироби тютюнові    
  DB. Вироби текстильної та швейної промисловості    
17  Вироби текстильної промисловості    
18  Одяг, хутро
Примітка. Термін "костюм" означає набір з двох чи трьох предметів одягу, виготовлених з одного матеріалу, а саме:
- один предмет, призначений для нижньої частини тіла і представляє собою брюки, бриджі чи шорти (крім купальних), спідницю чи спідницю-брюки без бретелей і нагрудника;
- піджак чи жакет, лицьова сторона якого, за винятком рукавів, складається з чотирьох і більше смуг, без застібки чи з нею, але не з блискавкою, призначений для верхньої частини тіла, можливо з жилетом як доповненням.
Всі частини костюма повинні бути з полотна одного плетіння, єдиного фасону, кольору і сировинного складу. Вони повинні бути відповідного чи поєднуваного розміру.
Куртки мають ті ж характеристики, що й піджаки з тією різницею, що верхня частина, за винятком рукавів, коміру, якщо такі є, може бути з трьох чи більше смуг (з яких дві передні), поздовжньо зшиті разом.
Термін "комплект" означає набір одягу (крім костюма і таких предметів одягу, як спідня білизна, включаючи піжами, купальні та домашні халати), які складаються з декількох предметів, виготовлених з однакового полотна і призначених для роздрібного продажу, а саме:
- один предмет одягу, призначений для верхньої частини тіла, за винятком пуловерів, які можуть бути другою верхньою кофтою у випадку комплектів "двійок", і жилеток, які є другим верхнім одягом;
- один чи два різних типу одягу, призначених для нижньої частини тіла і які складаються з брюк, комбінезонів з нагрудником і бретелями, бриджів, шорт (крім купальних), спідниць чи спідниць-брюк.
Всі частини комплекту повинні бути з полотна одного переплетіння, єдиного фасону, кольору і сировинного складу. Вони повинні бути відповідного чи поєднуваного розміру. Термін "комплект" не відноситься до спортивних чи лижних костюмів.
Теплі куртки "анорак" повинні мати капюшон, повний розріз спереду з блискавкою, кнопками чи з липучою стрічкою, підстьобування, довгі рукави.
Стосовно курток "анорак" термін "і аналогічні вироби" означає:
- одяг, який має характеристики курток "анорак", за винятком капюшона, підстьобування;
- куртки без підкладки і з довгими рукавами, з капюшоном, без розрізу до кінця спереду
 
  
  DC. Шкіра, вироби шкіряні дорожні та шкіряне взуття    
19  Шкіра, вироби шкіряні дорожні та шкіряне взуття    
  DD. Деревина та вироби з деревини    
20  Деревина та вироби з деревини    
  DE. Продукція целюлозно-паперової промисловості, продукція друкована    
21  Папір та картон    
22  Продукція друкована та продукція звукозапису    
  DF. Кокс, продукти нафтоперероблення та паливо ядерне    
23  Кокс, продукти нафтоперероблення та паливо ядерне    
  DG. Продукція хімічна    
24  Продукція хімічна    
  DH. Вироби гумові та пластмасові    
25  Вироби гумові та пластмасові    
  DI. Вироби мінеральні неметалеві інші    
26  Вироби мінеральні неметалеві інші    
  DJ. Метали основні та металеві вироби, виготовлені заводським способом    
27  Продукція металургії    
28  Вироби металеві    
  DK. Машини та устаткування    
29  Машини та устаткування
Цей розділ включає:
машини та устаткування, класифіковані за їх функціями незалежно від галузі промисловості, в якій вони використовуються, а також машини та устаткування, класифіковані за галуззю промисловості, в якій вони використовуються незалежно від їх визначених функцій в цій галузі; товари загального призначення для використання як деталі машин та деталі товарів у інших угрупованнях. Класифіковані деякі машини та устаткування з приводом від електродвигуна, які містять електромагнітне обладнання, деякі типи електротехнічної апаратури (наприклад, печі, нагрівальне устаткування для приміщень, побутові прилади і т. ін.)
 
  
  DL. Устаткування електричне та електронне    
30  Машини конторські та електронно-обчислювальні    
31  Машини та апаратура електричні    
32  Устаткування для радіо, телебачення та зв'язку    
33  Прилади та інструменти медичні, пристрої вимірювальні точні, пристрої оптичні та годинники
Цей розділ включає:
• прилади та апарати різного призначення, які використовуються для наукових цілей (лабораторні чи дослідні роботи, аналіз, астрономія і т. ін.), для спеціалізованих технічних чи промислових цілей (вимірювання чи контроль, спостереження і т. ін.), або для медичних цілей, а саме:
а) прилади та апарати оптичні: від простих таких, як окуляри, до складних оптичних приладів, які використовуються в астрономії, фотографії, кінематографії і для спостереження під мікроскопом
б) прилади та апарати, призначені для певного, спеціально описаного використання (топографічна зйомка, метеорологія, креслення, розрахунки і т. ін.)
в) прилади та обладнання для медичних, хірургічних, стоматологічних чи ветеринарних цілей
г) машини, прилади та обладнання для випробування матеріалів
д) прилади та обладнання лабораторні
е) засоби вимірювальної техніки, прилади та апарати контрольні, для автоматичного регулювання і т. ін.
 
  
  DM. Устаткування транспортне    
34  Продукція автомобілебудування    
35  Устаткування транспортне інше    
  DN. Продукція промислова інша    
36  Меблі; продукція промислова різна    
37  Продукція оброблення відходів
Примітка. До цього розділу віднесена продукція оброблення відходів, які можливо і доцільно використати безпосередньо або після відповідного перероблення як новий сировинний матеріал.
Під обробленням відходів тут розуміються операції з відходами, які непридатні для використання у первинному стані, але придатні для рециркуляції у вторинну сировину.
Для одержання цієї продукції потрібний механічний або хімічний процес оброблення більш або менш "промислового" характеру, наприклад, розбирання металоконструкцій, верстатів, транспортних засобів та іншого металомісткого устаткування, призначеного на злам, із застосуванням ручних або автоматичних інструментів та пристроїв, механічне або гідравлічне подрібнення та сепарація кускових відходів, магнітне розділення чорних та кольорових металів, пресування корпусів розібраних автомобілів чи металевої стружки, хімічне відновлення нітрату срібла з фоточутливих поверхонь і т. ін.
Продукція цього розділу розділена на дві категорії (металева та неметалева) без подальшої класифікації.
Вторинна сировина класифікована відносно відповідного виду нової продукції, наприклад, макулатура (21.12.60), відходи текстильні (17.52.20), відходи пластмасові (24.16.60), відходи гумові (25.13.80), брухт залізний (27.10.92), брухт кольорових та дорогоцінних металів (27.4) і т. ін.
 
  
  E. Електрична енергія, газ, пара і гаряча вода    
40  Електрична енергія, газ, пара і гаряча вода    
41  Зібрана та очищена вода, послуги з розподілу води    
  F. Будівельно-монтажні роботи та будівельна продукція    
45  Будівельно-монтажні роботи та будівельна продукція    
  G. Послуги з оптової та роздрібної торгівлі; послуги з ремонту автомобілів, мотоциклів, особистих і побутових товарів    
50  Послуги з торгівлі автомобілями та їх ремонту; послуги з роздрібної торгівлі пальним для двигунів внутрішнього згоряння    
51  Послуги з оптової та посередницької торгівлі, крім торгівлі автомобілями та мотоциклами    
52  Послуги з роздрібної торгівлі, крім торгівлі автомобілями та мотоциклами; послуги з ремонту особистих та побутових товарів    
  H. Послуги готелів та ресторанів    
55  Послуги готелів та ресторанів    
  I. Послуги транспорту, складського господарства і зв'язку    
60  Послуги наземного транспорту і послуги з транспортування трубопроводами    
61  Послуги водного транспорту    
62  Послуги авіаційного транспорту    
63  Допоміжні транспортні послуги    
64  Послуги пошти і зв'язку    
  J. Послуги з фінансового посередництва    
65  Послуги з фінансового посередництва, крім страхування і пенсійного забезпечення    
66  Послуги зі страхування і пенсійного забезпечення, крім послуг з обов'язкового соціального страхування    
67  Допоміжні послуги у сфері фінансового посередництва    
  K. Послуги з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам    
70  Послуги з нерухомістю    
71  Послуги зі здавання під найм (в оренду) машин і обладнання без операторів, прокат побутових товарів і предметів особистого користування    
72  Послуги у сфері інформатизації
Примітка. Комп'ютерні технічні засоби використовують для надання багатьох видів послуг. У цьому розділі класифіковано тільки послуги, пов'язані виключно з обробленням інформації, що виконуються за дорученням третьої особи
 
  
73  Послуги з досліджень і розробок    
74  Послуги, надавані переважно юридичним особам    
  L. Послуги у сфері державного управління і оборони; послуги обов'язкового соціального страхування    
75  Послуги у сфері державного управління і оборони; послуги обов'язкового соціального страхування    
  M. Послуги у сфері освіти    
80  Послуги у сфері освіти    
  N. Послуги у сфері охорони здоров'я та з надання соціальної допомоги    
85  Послуги у сфері охорони здоров'я та з надання соціальної допомоги    
  O. Послуги комунальні, громадські та індивідуальні    
90  Послуги з видалення, знищення, санітарного оброблення відходів та аналогічні послуги    
91  Послуги громадських організацій    
92  Послуги з організації відпочинку, культурних та спортивних заходів    
93  Послуги індивідуальні    
  P. Послуги домашньої прислуги    
95  Послуги домашньої прислуги    
  Q. Послуги екстериторіальних організацій та органів    
99  Послуги екстериторіальних організацій та органів